Grundutbildning i Agila arbetssätt

Metoder och tankesätt för Agila team

24 oktober, Stockholm

Price 4.900 SEK. Early bird pris t.o.m 24 september: 4.400 SEK

excluding tax