Grundutbildning i Agila arbetssätt

Metoder och tankesätt för Agila team

5 december, Stockholm

Price 4.900 SEK. Early bird pris t.o.m 5 november: 4.400 SEK

excluding tax