Grundutbildning i Agila arbetssätt

Metoder och tankesätt för Agila team

9 maj, Stockholm

Price 4.900 SEK. Early bird pris t.o.m 9 april: 4.400 SEK

excluding tax