Med kunden i fokus och ett Agilt mindset - för att navigera i osäkerhet

Inspirerande frukostföreläsning för nyfikna ledare
Mia Kolmodin Dandy People

6 februari, Stockholm

Gratis

Kungsgatan 8, 2 trappor hos oss på Dandy People.

8.00 - 8.30 – Frukost och mingel (meddela oss om du har någon specifik matpreferens)
8.30 - 9.20 – Föreläsning och frågor
9.20 - 10.00 – Fortsatt mingel och diskussion för de som vill