Kanban för HR

På plats hos Dandy People i Stockholm

Kanban för HR 20 maj

Pris 3.900 SEK

excluding tax
Kursbokning - Svenska