Andrew Kallman

Andrew Kallman

Enterprise Agile Coach, Trainer & Speaker. Expert within large scale Agil transformation.
Co-Creator of the change framework Flow.

Andrew has over thirty-five years of experience in product development and Agile transformation. He trains, coaches and mentors teams, leaders and organizations on how to attain a sustainable pace that Flows.

He delivers outstanding value-add via world-class agile coaching and management consulting for portfolio, program, project and organizational leadership enabling executive teams to implement their strategy and vision.

He is the co-author of two books “Flow” and “The Nehemiah Effect”, which describe how to strategically implement the organization’s Vision to help teams achieve remarkable results:

My Specialties

– Over three decades in leading, transforming, training, coaching, mentoring and consulting with start-ups to Executive-level assignments in Europe, the US and Asia.
– Coaching, Training and leading Agile Transformations, Transitions and Governance from Waterfall to Agile/Scrum/Flow.
– Enterprise Agile (including Agile Portfolios and Programs), SAFe, Large Scale Scrum, Scrum at Scale and Scaling Agile.¨

Read more about Andrews Flow training >

Some of my Clients

 • SEB
 • Telenor
 • International Sports Governing Body
 • Deutsche Bank
 • Fruugo

Example of Methods and Ways of Working

 • Executive coach Flow Trainer / Trainer
 • MBA and Executive / Leadership Coach
 • Agile Trainer – Agile/Scrum/Product Ownership/Kanban
 • Scrum Trainer (Flow-based training)
 • Center of Excellence (Agile, AI and Portfolio Management)
  Vision & Mission statement – Vision work
 • Large scale organizational transformations
 • Cultural change
 • Portfolio Managment
 • Stakeholder Management
 • Program Management Strategy implementation
 • Customized SAFE (Scaled Agile Framework); and other Scaled Agile Frameworks
 • AHF (Agility Health Facilitator)

Agile Transformations

Andrew has led a number of transformations from Waterfall to Agile during the past 10+ years:

 • Fruugo (Helsinki, Finland, 2007–2008) Head of Agile PMO
 • Deutsche Bank (Moscow, 2008–2010) Consultant & Trainer, Agile Transformation
 • Citibank (Singapore, 2008-2010) Consultant & Trainer, Agile Transformation
 • AIG (Dubai, 2008–2010) Consultant & Trainer, Agile Transformation
 • Nature Publishing Group (NYC, NY, USA and London, UK 2011–2014) Portfolio Manager with the responsibility for the Agile Portfolio and Agil PMO leadership
 • Genera Networks (Stockholm, Sweden, 2014-2015) Consultant & Trainer, Agile / Kanban Transformation
 • Zitius (Stockholm, Sweden, 2015–2016) Consultant & Trainer, Agile / Kanban Transformation
 • IPsoft (Stockholm, Sweden, 2016–2017) Portfolio Manager with the responsibility for the Agile Portfolio and Agil PMO leadership
 • Softronic (Stockholm, Sweden, 2017-2018) Enterprise Agile Coach

This included building Agile PMOs and Agile Portfolio Management from scratch.

Some of my Work

Agil Center of Excellence trainer and Enterprise Coach @ SEB April 2017 – June 2017 Stockholm

Trained the SEB team that has the responsibility for implementing and running the SEB Center of Excellence (CoE) for the ongoing AI/Amelia-projects at SEB. The leadership for SEB’s CoE was extremely pleased with the output and results/business value of the workshops we led to set-up their CoE.

Leadership, Center of Excellence, Artificial Intelligence

Enterprise Agil Coach @ Telenor, Oslo, Norge November 2016 – March 2017

Implementation of an Amelia Pilot for Telenor i Oslo using Agile methods and tools.

See the following Blog post for the results of using Flow during my time with the IPsoft and Softronic teams here in Sweden – these high-performing teams more than doubled their throughput (with three times fewer people):

http://bit.ly/Agilean

Agile Coaching, Management & Implementation

Enterprise Agile Coach @ Council of Enfield (Amelia AI Pilot) – London, UK August 2016 – January 2017

Implementation of an Amelia AI (digital co-worker) Pilot for Enfield (London, UK) using Agile methods and tools.

Agile, Scrum, Kanban

Enterprise Agile Coach and trainer @ an International Sports Governing Body May 2016 – July 2016, Zurich, Switzerland

Jag stöttade organisationen genom coaching och utbildning i Agile portfölj- och projekthantering för en ITIL infrastruktur projekt i Schweiz.

Tools/Techniques: Agile team leadership along with Agile portfolio, program and project management.

Results: Due to a permanent NDA not able to share details, however the customer was delighted with the resulting business value that was delivered on-time, on-budget and on-scope.

SAFe, Scaled Agile Expert and Change Leader @ Knowit 2014 – 2015 Stockholm

Andrew coached and mentored a number of SPCs in the soft skills necessary to successfully customize and launch SAFe for Knowit’s customers here in Sweden. SAFe is one of the more popular scaled Agile methodologies for the Program-level. Knowit hired Andrew (a recognized Scaled Agile Expert) to help increase the success rate for their SAFe implementations. Successfully implementing SAFe requires a toolbox that extends well beyond what is currently included in the standard SAFe training; and, Andrew will help you adapt SAFe in a way that increases your chances for success.

Scaled Agile, SAFe, Coaching, Mentoring

Kanban trainer, Agile Expert and Change Leaders @ Genera Networks November 2014 – April 2015 Stockholm

Genera is a software vendor in the gaming industry. Support was needed for their Kanban implementation and training; as well as the set-up of their Kanban process in an entrepreneurial environment. By Defining and mapping Genera’s processes, it was possible to create a customized Kanban training program including a customized structure and tools. Genera continues to enjoy the business value created as a result of Andrew’s participation in this assignment.

Agile, Scrum, Kanban, Training, Coaching, Mentoring

Agil utbildare och Enterprise Coach @ SEB apr 2017 – jun 2017 Stockholm

Utbildade teamet som hade ansvaret att inrätta Center of Excellence (CoE) för det pågående Amelia-projektet på SEB. Management i CoE var oerhört nöjda med produktionen av workshops och det affärsvärde som skapades för dem.

Leadership, Center of Excellence, Artificiell intelligens

Enterprise Agil Coach, Portföljhantering @ Telenor, Oslo, Norge nov 2016 – mar 2017

Genomförande av en Amelia Pilot för Telenor i Oslo med Agile metoder och verktyg. Kunden var riktigt nöjd med resultatet.

Agile Portföljförvaltning

Enterprise Agile Coach @ Council of Enfield (Amelia Pilot) – London, UK aug 2016 – jan 2017

Genomförande av en Amelia Pilot för Enfield med Agile metoder och verktyg.

Agile, Scrum, Kanban

Enterprise Agile Coach och Utbildare @ International Sport Governing Body maj 2016 – juli 2016, Schweiz

Jag stöttade organisationen genom coaching och utbildning i Agile portfölj- och projekthantering för en ITIL infrastruktur projekt i Schweiz.

VERKTYG/TEKNIKER. Agile teamledarskap samt Agile portfölj, program och projekthantering.

RESULTAT Kan inte dela detaljer p.g.a. NDA, men kunden var jättenöjd med resultatet som leverade i tid, på budget med förväntade affärsnytta.

Kanbanutbildare, Agil Expert och Förändringsledare @ Genera Networks november 2014 – april 2015 Stockholm

Genera är en mjukvaruleverantör inom spelindustrin. Efter en tidigare genomlysning behövdes avseende Kanban ett stöd med implementation, utbildning, arbetsstruktur, Kanban processen. Kanbanutbildning i en entreprenöriell miljö. Genom att definiera Kanban processen för Genera, det var möjligt att skapa en skräddarsydd Kanban utbildning plus arbetsstruktur och verktyg. Genera har fått ett välbalanserat metodstöd och tillhörande processer för agilt arbete.

Agile, Scrum, Kanban, Utbilding, Coachning, Mentorskap

Agil Expert och Förändringsledare @ OnStar (a division of General Motors), augusti 2013 – februari 2014 Detroit, MI, USA,

Andrew kom in i uppdraget för att utreda den kaotiska och tidspressade situation som de Agila coacherna befann sig i. OnStars projektportföljstyrning var vid tidpunkten fördelad på flertalet grupper utan samordning och styrning från ledningen. Det skapade otydlighet med obefintligt beslutsunderlag och svårigheter i kommunikation. Andrew arbetade med den verkställande ledningen för att skapa en roadmap för portföljhantering. Detta möjliggjorde agilt arbete på teamnivå och gav ledningen översikt över nuläge samt hur mycket arbete som kunde utföras med tillgängliga resurser för varje program respektive projekt. Andrews kommunikations-och samarbetsförmåga möjliggjorde snabbt att beslutsfattare och intressenter började enas. Nya Agila arbetsprocesser och verktyg tillkom och underlättade hantering av arbetsuppgifter. Andrew byggde portföljhanteringsstruktur för verksamhetens 19 plattformar. De Agila coacherna förkortade kravinsamlingstiden med 75%. Andrew verkade även som senior rådgivare för ledningsgruppen och coachade dem från traditionell struktur till en agil kultur.

Portföljförvaltare, Agil Expert och Förändringsledare @ Nature Publishing Group januari 2011 – augusti 2013, NYC, NY, USA

Nature Publishing Group är en av världens största naturvetenskapliga mediekoncerner och publicerar över 100 olika tidskrifter inom naturvetenskap, forskning, teknologi och teknik. Tidskriften Nature Magazine är världens ledande vetenskapstidning. Nature-koncernen hade ursprungligen ett projektkontor och då personen som varit ansvarig blivit befordrad hade Nature inte ersättningsrekryterat. Efter några år utan projektkontorschef behövde Nature bygga om projektkontoret och ersätta traditionell projekthantering med agil projekthantering. Andrew fick förtroendet att leda arbetet genom förändringsprocesserna och att omstrukturera projektkontoret inklusive agil program- och portföljhantering. Kulturförändringsarbete och visionsförankring är tidskrävande processer och under normala omständigheter skulle det ta fem till sju år. Genom att arbeta med förankring och knyta ihop processernas delar byggde Andrew om projektkontoret till en agil verksamhet. Andrew lyckades genom att använda metoden Unified Vision Framework få ner processen till 2,5 år. I början av 2011 drev Nature i snitt 60 medelstora projekt per år. Över 250 team-medlemmar utbildades, coachades och hade Andrew som mentor i transformationsarbetet. Resultatet blev en över 100%-ig ökning av projekt som avslutades på mindre än 2,5 år. Från och med juli 2013 drevs därmed 124 medelstora projekt per år med en oförändrad personalstyrka, trots de omfattande kulturella och strukturella förändringar verksamheten genomgick under samma tidsperiod. Under förändringens genomgång eliminerades 150 av 250 projekt i projektportföljen, vilket också gav en besparing på miljontals dollar i investeringar (kostnads undvikande). 175 MSEK + årsbudget stöd och projekt rapportering till CTO / styrelse.

Senior
Agil konsult inom projektledning och utbildare, International Institute for Learning Augusti 2008 – December 2010, Helsingfors, Finland

Andrew ledde PMP certifieringsutbildning och coachade team om hur övergången från vattenfall till agil skulle se ut. Bland kunderna märktes Nokia, Nokia Siemens Networks, Deutsche Bank, Citibank, AIG, Volvo och Boston Consulting Group. Gjorde även PMP Certifiering i form av 5-dagars Bootcamp samtidigt för alla dessa organisationer (utom BCG) som inkluderade uppföljningspunkter och hälsokontroll av organisationen under kundens transformationer. Andrews tydliga och trygga kommunikativa stil och faciliteringskapabilitet i kombination med IIL och UVF utbildningsmaterial, PMBOK 3 och PMBOK 4 resulterade i att deltagarna i Andrews utbildningar lärde sig väldigt mycket och mer än 90% av samtliga deltagare klarade och blev godkända efter den prövande och svåra examinationen på 4 timmar. Genomsnittet i branschen var i vissa fall då på bara 60%.

Agil Programledare, FruugoJuli 2007- Augusti 2008, Helsingfors, Finland

I en kaotisk arbetsmiljö där hälften av teamen jobbade traditionellt och hälften med Scrum kallades Andrew in för att bygga ordning och struktur. Han byggde upp projektkontor från start och även hur de team som jobbade traditionellt skulle hantera och bygga en effektiv resa mot ett agilt arbetssätt. Andrew lärde ut och utbildade hela skalan från team till ledning hur förändringen skulle struktureras och använde beprövade verktyg för att skapa en enad vision av hur de behövde arbeta tillsammans för att bli hypereffektiva. Andrew strukturerade projektkontoret som för första gången kunde ge ledningen en fullständig översikt. De kunde också styra över alla 120 + team-medlemmars aktiviteter och uppgifter i både traditionella och agila projekt. Andrew coachade de interna teamen i hur övergången från traditionellt till agilt arbetssätt skulle se ut. 180 MSEK + miljoner årsbudget inklusive projekt rapportering till VD och styrelse.

Trainings and Certifications

Certified Agility Health Facilitator 2016 Agility Health Radar (The AH Radar is used by over 700 teams at Amex, for example, in the US.)

FCT – Flow Certified Trainer 2014 (Unified Vision Group)

Leading SAFe (Scaled Agile Framework) Dean Leffingwell, 2014

FCP – Flow Certified Professional 2014 (Unified Vision Group)

CSP – Certified Scrum Professional 2011 (Scrum Alliance)

CSM – Certified ScrumMaster 2008 (Scrum Alliance)

PMP – Project Management Professional 2006 (Project Management Institute)

AIT – Artificial Intelligence Trainer, boost.ai, 2017

CIE – Cognitive Implementation Engineer, IPsoft, 2017

MBA (Masters) – Grand Valley State University (Grand Rapids), 1993 – 1993

BBA (Bachelors) – Cornerstone University (Grand Rapids), 1980 – 1983

Languages

English – Mother tongue

Swedish – Fairly good (speaking and writing)

Publications

Flow: Get Everyone Moving in the Right Direction…And Loving It , 2018

The Nehemiah Effect: Ancient Wisdom from the World’s First Agile Projects, 2014

Twitter
LinkedIn
Facebook