Catrine Björkegren

Catrine Björkegren

Agile Coach, Scrum Master and Product Owner - Joins Dandy People September 1st

Catrine är en engagerad Agil Coach, Scrum Master och Produktägare som trivs när hon får vara en del av den ständiga förbättringen. Hon är en utpräglad team-människa och drivs av att leda medarbetare mot de uppsatta målen. Med en bred teknisk kompetens och kunskap i modern product discovery och även traditionell kravhantering agerar hon ofta bryggan mellan verksamhet och utveckling/IT vilket möjliggör värdefulla leveranser och starka samarbeten.

Efter att ha varit med om att införa agila arbetssätt i tre organisationer har hon stor erfarenhet i att stötta verksamhet och utvecklingsorganisationerna i det agila arbetssättet. Catrine brinner för agila metoder och för ständig förbättring. Hon har mångårig erfarenhet av att vara Scrum Master med vana att hantera både förvaltning och nyutveckling.

Catrine är mycket omtyckt kursledare för agila grundutbildningar och undervisar även i agila metoder på yrkeshögskola. Inom krav och test har Catrine infört agila tankar, moment och verktyg hos kunder i den hårt reglerade apoteksbranchen. Kunderna uppskattar Catrines positiva inställning, hennes förmåga att se helheten och därmed öka kundnyttan samt hennes sätt att skapa och införa struktur och ordning i stökiga uppdrag och samtidigt bygga starka team.

Specialistkunskaper

 • Agil Coach
 • Utbildare i Agila grunder
 • Cert Scrum Master
 • Cert Agil Produktägare
 • Situationsanpassat Ledarskap
 • Scrum / Kanban / Lean
 • Use cases
 • LOU
 • Facilitator
 • Projektledning

Exempel på kunder

 • e-hälsomyndigheten
 • Apoteket AB
 • SF Bio
 • Sveaskog

I have worked with Catrine both in her role as scrum master and as a fellow team leader. I am always impressed by her professional and leadership skills, her keen sense of detail and her ability to contribute to the scrum team work though the focus of the project was in a field far from her expertise.

Fredrik Wellner, Infrastructure service manager and architect at Södertälje muncipality
Fredrik Wellner, Infrastructure service manager and architect at Södertälje muncipality

Några av mina kunduppdrag

Kravanalytiker, Svensk kärnbränslehantering AB, 2018.05-2018.09
Leda och delta i arbetet att samla in behov för en projektportal som ska användas vid projektering och byggnation av nya anläggningar för mellan- och slutförvaring av kärnbränsle.

Agil Coach, Scrum Master, Agil utbildare och Kravanalytiker, Sveaskog, 2016.04-2018.05
Leda och delta i arbetet att samla in behov och formulera krav för ett nytt verksamhetsstöd och IT-stöd för produktionsplanering. Programmet är agilt och spänner över hela organisationen, I mitt arbete ingick även att agera Agil Coachoch Scrum Master för mitt team, samt utbildare i Agil grunder.

Acceptanstestledare och projektledarstöd, Kungliga Operan, 2015.09-2016.04
Testansvarig vid införandet av system från extern leverantör, ansvar för teststrategi och acceptanstester samt kvalitetskontroller på systemtestnivå. Stöd till projektledaren med leverantörsstyrning, kravhantering och införande.

Teamledare och Agil Coach Arbetsförmedlingen IT, 2014.02-2015.09
Teamledare för ett utvecklingsteam som hanterar både nyutveckling och förvaltning. I uppdraget ingick även att vara agil coach och stötta vid införandet av agilt arbetssätt på IT-avdelningen. På arbetsförmedlingen har Catrine:

 • Coachat Produktägare vid övergång till agilt arbetssätt
 • Drivit förbättringsarbete i teamet kring leveransförmåga, arbetssätt och samarbete.
 • Stöttat vid införandet av agila arbetssätt på IT-avdelningen
 • Infört agila arbetssätt och metoder i teamet

Kursledare och gästföreläsare, Plushögskolan och Påhlmans Handelsinstitut, 2014.02-pågående
Deltidsuppdrag som kursledare och gästföreläsare om lean och agila metoder på två olika yrkeshögskolor.

Upphandlingsstöd, Kungliga Operan, 2013.08 – 2014.02
Vid Kungliga Operans upphandling av ett standardsystem för produktionsplanering skrev Catrine kravspecifikationen som en del av upphandlingsunderlaget.

Acceptanstestledare för nytt IT-stöd för dosdispensering av läkemedel, Svensk Dos, 2013.03-2013.07
Svensk Dos är en ny leverantör av dosförpackade läkemedel. I samband med uppstart av verksamhetens första fabrik för dosdispensering av läkemedel ansvarade Catrine för att planera och leda acceptanstesterna av det nya IT-stödet i fabriken.

I rollen som acceptanstestledare ingick att skriva krav och testfall, vilket gjordes som User Storys. Vidare ingick att planera och leda testerna av de olika system som tillsammans utgör IT-stödet, framförallt flödestester över flera integrerade system.

Projektledare för godkännande av receptexpeditionssystem, e-hälsomyndigheten, 2012.10-2013.02
Projektledare för godkännande av receptexpeditionssystem som vill ansluta sig till den nationella infrastrukturen som e-hälsomyndigheten tillhandahåller. Uppdraget innebar att planera och driva arbetet i det testintensiva projektet, projektet hade ett testteam med farmaceuter och systemtestare som arbetade parvis med utforskande test.

Parallellt arbetade Catrine även med processerna på avdelningen, hon tog fram processer, dokumenterade dessa samt startade upp arbetet med att implementera dessa i verksamheten.

Valideringsledare för uppgraderingen av en applikation som uppfyller regulatoriska krav (GxP) Apoteket AB, 2012.08-2012.10
I uppdraget ingick att planera, leda och avrapportera valideringsarbetet i projektet. I rollen som valideringsledare ingick att strukturera upp hela utvecklingsprocessen, från kundens kravställning via leverantörens utvecklingsarbete till kundens acceptanstester, samt att stötta såväl projektdeltagare som extern leverantör i att följa de uppsatta riktlinjerna. Det ingick även i uppdraget att utbilda projektmedarbetarna i validering.

Operativ ledare och Agil Coach, SF Bio, 2011.08-2012.09
Uppdraget som Scrum Master utvidgades till att även omfatta en roll som operativ ledare och agil coach. Uppdraget omfattade:

 • att vara stöd vid införandet av och att ständigt utveckla det agila arbetssättet på avdelningen
 • att coacha Produktägare vid övergången till agilt arbetssätt på avdelningen
 • att leda arbetet, både nyutveckling och förvaltning
 • att tackla de utmaningar som uppstår i daglig drift
 • releaseansvar
 • incidenthantering
 • coacha projektledare

Scrum Master, SF Bio, 2010.10-2012.09
Scrum Master för två scrumteam på intern IT-avdelning som hanterar både nyutveckling och förvaltning. I uppdraget ingick att stötta de två teamen och undanröja hinder, facilitera sprintplanering, retrospektiv och prioriteringsmöten med beställare.

Under Catrines tid SF Bio utvecklade hennes team:

 • ny webbplats
 • integration av ny betallösning för kassa, biomat och webb
 • ny integrationslösning för försäljning av SF Bio-presentkort i matvarubutik
 • digitala företagsbiljetter, en ny produkt infördes i befintligt köp-och betalflöde samt utveckling av ny webbaserad kundportal och administrationsgränssnitt

Acceptanstestledare för uppgraderingen av en applikation som uppfyller regulatoriska krav (GxPApoteket AB, 2010.08-2010.10
Acceptanstestledare för en applikation för DOS-apotek som uppfyller regulatoriska krav. I rollen som acceptanstestledare ingick att ta fram en teststrategi och testplan, skriva testfall, planera och koordinera testarbetet samt hantera test-teamet på daglig basis. Även utbildning av testarna ingick i uppdraget.

Valideringsledare för utvecklingen av en ny applikation som uppfyller regulatoriska krav (GxP), Apoteket AB, 2010.04-2010.06
I rollen som valideringsledare ingick att stötta såväl projektdeltagare som extern leverantör i att följa riktlinjer för utvecklingsarbetet, samt att avsluta projektet och lämna över till förvaltning.

Delprojektledare i globalt ITIL-införandeprojekt,AstraZeneca, 2008.09-2008.12 Uppdraget innebar att ta fram en plan för införande av nya ITIL-processer och nytt system för IT-support, samt en teknisk lösning för rapportering och uppföljning av införandet. Projektgruppen var distribuerad över tre länder i två världsdelar.

Teamledare, Stockholms universitet, 2008.01-2008.08
Teamledare för ett team på 5 personer på en intern IT-avdelning. I rollen ingick ansvar för att leda arbetet, coacha teamets medlemmar samt att hålla utvecklingssamtal och förberedande lönesamtal.

Scrum Master, Stockholms universitet, 2006-2008
Coachande roll vid införande av Scrum på IT-avdelningen. Under övergången till Scrum hade Catrine en sammanblandad roll av Scrum Master och projektledare för ett flertal projekt. Exempel på projekt är införande av ny hård- och mjukvara för trådlöst nät i ett nätverk med ca 40 000 användare. I rollen ingick prioritering, koordinering och uppföljning av det dagliga arbetet i teamet.

Teknisk projektledare, Stockholms universitet, 2005-2006
Teknisk projektledare för flertalet projekt, bland annat: Projektledare för utvecklingen av webbaserad utbildningskatalog för universitet. Projektet tog fram en utbildningsdatabas med internt administrationsgränssnitt samt en extern webbplats som presenterade informationen.

Anställningar

Dandy People – Start 2018.09
Agil Coach på teamnivå, produktägare och Agil utbildare

Frontit AB – 2013.03-2018.08
Konsult med huvudinriktning på agilt ledarskap, agil team coaching och testledning

Knowit AB – 2008.08-2013.02
Konsult med huvudinriktning på IT-validering och Scrum Master

Stockholms universitet, IT-avdelningen -2004.06-2008.08
Teamledare, Scrum Master, Projektledare

Stockholms universitet, institutionen för data- och systemvetenskap – 2002.01-2004.06
Projektledare , Utbildare i konferenssystemet FirstClass, Webb-utvecklare

Utbildningar och certifieringar

 • Agile Product Discovery with Lean UX, Dandy People, 2017
 • Certifierad Product Owner, 2017, Scrum Alliance
 • Introduktion till SAFe, Frontit, 2015
 • Projektledarskap, Projektstyrning AB, 2013
 • Projektstyrningteknik och metoder, Projektstyrning AB, 2013
 • GDP grundkurs, Knowit, 2013
 • GMP- & QSR-krav datorsystem, Key2compliance – Lundén/Ellow, 2010
 • LEAN-spelet, Knowit, 2010
 • Baskurs i LEAN-principer och metoder, Knowit, 2010
 • GMP Baskurs, Knowit, 2010
 • Certifierad Scrum Master, 2008, Scrum Alliance
 • Ledarskapsutbildning, Kunskapslust & Kompetensutveckling, 2008
 • Projektledarutbildning, Kunskapslust & Kompetensutveckling, 2007
 • PPS, 2005

Språk

 • Svenska (modersmål)
 • Engelska
Twitter
LinkedIn
Facebook