Eduardo (Eddie) Llanos

Eduardo (Eddie) Llanos

Agile Coach, Change Leader and Development Manager

Hos mina tidigare kunder och arbetsplatser har jag fått chansen att hantera, analysera och förbättra det praktiska och löpande arbetet för bolag som arbetar med interna och/eller externa utvecklingsteam.

Som Agil Coach stöttar jag individer, team, produktägare och beställare i Agila metoder, så som Kanban, Lean och Scrum för att hitta bättre sätt att arbeta tillsammans, möjliggöra en gemensam bild av syfte och mål, leverara snabbare och kunna hantera förändringar på ett effektivt sätt.

Jag har varit ansvarig för transformationer från mer traditionella projektorganisationer till flexibla, snabbrörliga och tryggare organisationer.

Genom att jobba med det som sitter i väggarna, arbeta strukturerat med ständig förbättring, bidra till en tillitskapande atmosfär samt facilitera en hög nivå av kommunikation så har vi lyckats skapa långsiktiga förändringar.

Några av mina kunder

Agil Coach @ Apollo – 2018 – 6 mån
Agil Coaching med uppdrag att stödja utvecklingsorganisationen med multipla team i Agila arbetssätt och kontinuerlig förbättring över hela utvecklingsorganisationen. Rapporterar till utvecklingschef.

Strategistöd och projektledning @ Judiska församlingen Verksamhetsanalys – 2018, 4 mån
Ansvarig för utredning kring digitaliseringsmöjligheter med stort fokus på säkerhet och GDPR.

Enterprise Agile Coach, förändringsledare och utvecklingschef @ iBinder – 2016 2017, 2 år
Mitt uppdrag var att leda en Agil transformation med syftet att bli mer flexibel och strukturerad för att förbereda bolaget för en global expansion. Uppdraget inkluderade budgetansvar, konsulthantering, förbättring av utvecklings-, support och prioriteringsprocesser samt organisationsförbättringar. Inkluderade även personalansvar, medarbetarutveckling samt en hög grad av kommunikation och förankringsarbete med andra delar av bolaget och dess partners. I rollen som förändringsledare och Agil coach levererade jag löpande utbildningar och coaching av team i Scrum ritualer, nedbrytning av leveranser, coaching och grundutbildning av beställare och ledde det löpande förbättringsarbete på övergripande organisatorisk strukturell nivå samt produkt- och teamnivå.

Agil Coach och leveransansvarig @ Tacton – 2014-2015 , 1år & 3 mån
Jag var ansvarig projekt- och leveransansvarig av större projekt mot internationella kunder, samt även en drivande kraft i förbättringar av interna processer på Tacton. I uppdraget ingick löpande Agila utbildning och coaching av supportorganisationen i Kanban för att förbättra värdeflödet.

Huvudprojektledare och Agil Coach @ Fujitsu2013 , 1år och 1 mån
Ansvarig för ett större utvecklings/utrullningsprojekt för Fujitsu Nordic. Ansvarade för flera team med projektledare, utvecklare samt verksamhetsexperter. Rapporterade till styrgrupp. I mitt ansvar ingick även coaching och utbildning av projekteam i Scrum.

Agile Coach och Projektledning @ Tacton – 2012, 1 år och 5 mån
Projektledning av större projekt mot internationella kunder. Scrum för projektteam och kanban för supportteam, löpande agil coaching och grundutbildningar för projektmedlemmar samt supportorganisation, mycket fokus på förbättringsprocessen.

ScrumMaster, Projektledare samt utvecklare @ Fujitsu – 2007-2011, 5 år
Projektledare samt applikationsexpert för att säkerställa projektleveranser mot kund samt Scrum master för utvecklingsteam. Utvecklare inom Microsoft .NET plattformen

Utbildningar och Certifieringar

Agile Change Management, Dandy People, 2018

IPMA C, Swedish Project Management Association, 2015

Certified Scrum Master, Scrum Alliance, 2014

Agile Project Manager Advanced, Crisp. 2014

Tacton Business School, Communication Skills, Expectation Management, Business skills, Dale Carnegie. 2012

Civilingenjör, Datateknik , Linköpings universitet – 2001 – 2006

Språk

  • Svenska (modersmål)
  • Engelska
  • Spanska
Twitter
LinkedIn
Facebook