Certifierad Scrum Master - 2 utbildningsdagar

En del i Flow - Certifiering via Scrum.org
Andrew Kallman Dandy People

Målet med den här kursen är att du som Scrum Master ska ha kunskapen att stödja teamet att lyckas med Scrum i praktiken. Utbildningen är designad att täcka grunderna i Scrum, Agile och uppgifterna för Scrum Master.

Efter denna två-dagars grundutbildning väljer du som deltagare om du vill certifiera dig till “Professional Scrum Master I” via testet på scrum.org vilket indikerar att du har förståelsen för grunderna i Scrum och de grundläggande koncepten du behöver för att kunna agera som Scrum Master eller medlem i ett Scrum Team.

Det här innehåller kursen

  • Scrumöversikt, historia och teori
  • De olika koncepten, rutinerna och rollerna i Scrum
  • Högpresterande Scrumteam
  • Scrum Master-rollen
  • Metoder och arbetssätt för en Scrum Master
  • Scrum och kontinuerlig förbättring
  • Teamets utveckling
  • Scrum med flera team
  • Scrum Master-rollen i en organisation med flera Scrumteam
  • Använd Flow för att hjälpa teamen att bli högpresterande på ett hållbart sätt

Det här lär du dig

Denna kurs ger dig kunskap om vad Scrum är och hur du kan agera i rollen som Scrum Master för att säkerställa att teamet är högpresterande. Kursen ger en inblick i Scrum på en teoretisk nivå men du får även praktiska erfarenheter och en tydlig bild av processen. Under dagen varvas teori, exempel från verkligheten, praktiska tips, användbara verktyg, diskussioner och praktiska övningar, allt vilket du har nytta av och kan använda dig av efter utbildningen  i din roll som Scrum Master.

Efter kursen ska du ha fått förståelse för:

 • Scrums grunder och grundvärderingar
 • Hur du använder Scrum jämfört med andra metoder, tex vattenfall
 • Hur du identifierar när du behöver använda Scrum
 • Ett Scrum-teams tre olika roller och ansvar
 • Scrums olika möten –  Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospective, Release Planning och Daily Standup
 • Sprint Backlog och Product Backlog
 • Scrum artefakter, Produkt Backlog, Sprint Backlog och Burndown Charts
 • Flow – lär din organisation skapa rörelse i rätt riktning… och älska det!

Så genomförs utbildningen

Utbildningen genomförs på ett upplevelsebaserat sätt, vilket betyder att deltagarna själva får uppleva och sedan får teori kopplat till upplevelsen. Det är ett arbetssätt som stärker det egna lärandet och som gör att deltagarna har lättare att sedan minnas hur det kändes.

Du ska gå kursen

Kursen är för dig som är eller ska agera som Scrum Master i ett Scrumteam, eller dig som teammedlem som vill få en bra grundförståelse för vad Scrum innebär.

Certifiering för Professional Scrum Master

Deltagarna på Flow-baserad Scrum Master kan välja att certifiera sig via Scrum.org för PSM I (Professional Scrum Master I). På kursen går vi igenom allt du behöver kunna för att klara certifieringen som har 80 frågor med en tidsbegränsning på en timma. Efter genomförd kurs får du en länk till certifieringstestet på scrum.org. Om du inte klarar provet första gången så får du ett andra tillfälle gratis.

När du har klarat av PSM I så kan du även via Microsoft® använda din PSM I-bedömningen (examen) för att bestyrka din kunskap som en del för Silver och Gold Application Lifecycle Management (ALM).

Dina förkunskaper

Inga förkunskaper kring agila arbetssätt krävs för deltagande på denna kurs.

Din lärare

Andrew Kallman has over thirty years experience in product development and Agile transformation. He trains, coaches and mentors teams, leaders and organizations on how to attain a sustainable pace that Flows.

He delivers outstanding value-add via world-class management consulting for portfolio, program, project and organizational leadership enabling executive teams to implement their strategy and vision.

Besök Andrews konsultprofil >

Agile infographic posters

Dandy People is the creator of the well known poster Agile in a Nutshell, downloaded over 30.000 times. As a part of the training you will receive big A1 posters that covers what we have worked with.

Twitter
LinkedIn
Facebook