Conversion Optimization – Kickstart or improve your A/B test work

Mia Kolmodin Dandy People

– PIE-modell för hur man identifierar och prioriterar sina konverteringsinsatser
– psykologiska personor, eller buying personas som dom även kallas
– AIDA-modellen och analys av flöden
– designprinciper för konvertering
– expertgranskning enligt vedertaget konverteringsramverk och designprinciper
– varför ska man gör användningstester och A/B tester
– skapa hypoteser för förbättringsförslag
– förbättringsförslag utifrån designprinciper och med psykologiska personor
– teori för hur man sätter upp ett A/B test
– uppföljning av a/b test
– vanliga verktyg för a/b test
– vad krävs för att lyckas med A/B tester i en organisation
– exempel från verkligheten