MyNeeds Certifieringsutbildning

Bli en motivationsexpert!

Vill du bli motivationsexpert?
– Nivå 1 – 2 dagars utbildning 

Sedan 1900-talet har vi sökt förstå motivation – vad som driver oss människor. Vi vet att motivation är nyckeln till välbefinnande, produktivitet och lönsamhet.

Vi på Myneeds har sedan 2011 utvecklat en metod för hur vi kan arbeta med inre motivation på individ- grupp och organisationsnivå.

Spelplan MyNeeds

Vi visualiserar team med hjälp av spelplaner. Spelplanerna hjälper oss att tolka gruppdynamiken och kulturen i teamen. Vi använder en användarvänlig och modern plattform som verktyg. 

Målgrupp

Utbildningen är för dig som arbetar med ledarskap, organisationsutveckling eller förändringsledning. 

Alla utbildningsnivåer

 Vi har 3 olika nivåer av utbildningar, alla börjar med att gå grundutbildningen som är en förutsättning för att gå nästa steg. Efter grundutbildningen har du möjlighet att ansöka om att certifiera dig. 

Nivå 1 – Grundutbildning, 2 dagar

Här får du fördjupad kunskap om hur du kan ta ansvar för din egen motivation.

Effekten av utbildningen:

  • Djupgående förståelse för dina omedvetna psykologiska behov som ligger till grund för din inre motivation 
  • Ökad förståelse för andra 
  • Lär dig kommunicera behovsanpassat

Innehåll:
En personlig återkoppling utifrån din motivationsanalys som analyserar dina omedvetna psykologiska behov 1,5 timme. 2 dagars utbildning.

Nivå 2 – Certifiering, 1 dag

Här får du lära dig att arbeta individuellt med MyNeeds genom att lära dig mer om behovens relation till varandra och hur de påverkar människors olika livsval. 

Effekten av utbildningen:

  • Förstå andras behov och hur olika behov påverkar varandra
  • Förståelse för hur metoden kan användas vid individuella utvecklingsinsatser
  • Behörighet till att utföra individuella återkopplingar utifrån MyNeeds metod

Innehåll:
Fördjupning i metoden. Här får du lära dig att arbeta med MyNeeds på individnivå och att hålla i återkopplingar. 

Nivå 3 –  Expertcertifiering, 1,5 dagar

Här får du lära dig hur du kan arbeta strategiskt med motivation på grupp och organisationsnivå.

Effekten av utbildningen:

  • Förstå hur du kan arbeta strategiskt med gruppers sammansättningar 
  • Motivationskultur – Lär dig mer om hur du skapar välfungerande team 
  • Behörighet att hålla i workshops utifrån MyNeeds metod

Innehåll:
Du får utbildning i hur spelplanens uppbyggnad ser ut samt utbildning i vår workshopmetodik. Träning i hur ni kan arbeta med er företagskultur och undvika Groupthink. Du får även verktyg i hur ni kan behålla nyckelkompetens och skapa välfungerande team. Som certifierad får du: tillgång till vår plattform, utbildningsmaterial, mallar, kompetensutveckling, support och ett nätverk av andra experter runt om i Sverige.

Obs! I alla utbildningssteg ingår det förarbete och ett slutgiltigt prov.

MyNeeds människor

Utbildningsmaterial

I alla våra utbildningar kommer du att få arbeta i vårt utbildningsprogram där det ingår kursmaterial. Förutom det kommer du att få tillgång till vår plattform och din MyNeeds® rapport. Vid våra certifieringar får du tillgång till vår kunskapsdatabas, säljmaterial och utbildningsmaterial mm. Förutom det så får du som licenstagare gå våra interna utbildningar som vi har årligen. Dessutom får du en särskild behörighet i vår plattform där du kan arbeta med dina kunder. 

Var hålls kursen

Den här kursen hålls hos Dandy People på Humlegårdsgatan 19 A, 2 tr (om inget annat anges)

✔️ Frukost serveras mellan 8.00-8.30

✔️ Lunch ca 12.00

✔️ Eftermiddagsfika

✔️ Kursen pågår mellan 8.30-17.00

Lärare

Desirée Rova
Har en bakgrund som HR och organisationskonsult. Hon har grundat MyNeeds 2011 och tilldelats innovationspris 2013 för metoden. Hon är författare till boken “Motiverad! – en handbok i motivationsbaserat ledarskap” och föreläser om ämnet. 

Manuel Timane
Har en bakgrund i pedagogik, statsvetenskap och historia. Han har lett arbetet med att bygga MyNeeds digitala plattform och arbetar med att lära unga människor att förstå och hantera sin motivation, sina behov och sina triggers.