Teamdynamik för ledare - 1 dag, online

med MyNeeds som verktyg

Glada människor med MyNeeds

 

Teamdynamik för ledare

Digital utbildning för dig som arbetar med att utveckla team. Upplever du att det är svårt att få med dig alla under en förändring? Tycker att det går för långsamt? Då är den här utbildningen till för dig! Vi har nyckeln som många missar och är nu redo att dela den med dig.

Innehåll

  • Inre motivation –  Svensk forskning och praktiska tillämpningar
  • Konkreta verktyg som du kan ta med dig till din organisation
  • Grupp- och teamdynamik. Hur vi skapar välfungerande team
  • Hur vår vuxenutveckling påverkar oss
  • Psykologisk trygghet + psykologiska behov = lärande organisation

Reflektion och övningar löpande under dagen.

För vem?

Du som har en ledarroll, kan tex. vara chef, agil coach, Scrum master, förändringsledare, projektledare

Syfte

Skapa förståelse för varje teammedlems behov och inre motivation. Hjälpa varje team att dra nytta av sina unika förutsättningar och bli ännu mer välfungerande. Reducera risken för grupptänkande och öppna upp för fler perspektiv som ger en bättre arbetsmiljö. Förstå de stadier varje vuxen person går igenom och hur det påverkar hur vi hanterar våra behov. Förstå hur du kan få med dig alla i teamet i en förändring genom att förstå individens motivation och använda dig av perspektivtagande för att tala till behoven.

Antal platser

25

Innan kursen

Inför workshopen får du göra en analys på din inre motivation som du tar med dig till kursen.

Efter utbildningen har du fått

  • Förståelse för vilka psykologiska behov som påverkar vår inre motivation
  • Förståelse för hur de psykologiska behoven behöver samspela med den psykologiska tryggheten för att åstadkomma en lärande organisation
  • Förståelse för hur ni kan förstå ert teams spelplan och teamdynamik och dra nytta av den
  • Förståelse för hur vuxenutveckling påverkar gruppens dynamik
  • Material och grundläggande förståelse för hur du kan coacha ditt team att utvecklas

 

Information

✔️ Den här utbildningen sker via Teams

✔️ Utbildningen pågår mellan 09.00 – 16.00

✔️ Early bird tom 15 augusti 7 000 kr, därefter fullt pris 7 500 kr

Lärare

Jenny Persson

Specialiserad i att röra sig mot en kultur av ökad affärs agilitet med inriktning mot transformation. Utbildar i ett transformativt ledarskap, grupputveckling, byggande av lärande organisationer,  att utveckla organisationer där människor presterar bättre och känner sig mer motiverade. Professionell coach (ICF), och även utbildad i gruppcoaching & transformativ coachning. Certifierad i MyNeeds (expertcertifieringen), Leadership agility coach med tillhörande 360 verktyg (vuxen utvecklingsstadier kopplat till hur man hanterar komplexitet).

Desirée Rova

Har en bakgrund som HR och organisationskonsult. Hon har grundat MyNeeds 2011 och tilldelats innovationspris 2013 för metoden. Hon är författare till boken “Motiverad! – en handbok i motivationsbaserat ledarskap” och föreläser om ämnet.