Certifierad Scrum Product Owner

En del i Flow - Certifiering via Scrum.org
Andrew Kallman Dandy People

Certifierad Scrum Product Owner är en 2-dagarsutbildning som ger dig som deltagare en grundläggande praktisk och teoretisk kunskap i produktägarskap i ett Agilt Scrum-team. Kursen har en kombination av teambaserade och individuella praktiska- och teoretiska övningar i hur du som Produktägare leder produktutvecklingen tillsammans med Scrum-teamet och i samarbete med andra produktägare i större organisationer. På den här kursen arbetar deltagarna med uppdrag från verkligheten tillsammans med övriga deltagare och övningar varvas med faciliterade diskussioner och lärande mellan deltagarna. Kursen inkluderar också möjligheten att certifiera sig efter deltagande via det globala certifieringsorganet Scrum.org till Professional Scrum Product Owner (PSPO I).

Det här lär du dig

Under de här två dagarna, så kommer du att utveckla och förbättra din förmåga i att vara Produktägare genom praktiska och teamorienterade övningar. Du kommer också att få en förståelse för syftet med rollen och vilket ansvar en Produktägare har för att stödja Scrum teamet i att leverera värdefulla produkter och tjänster utifrån ett Agilt perspektiv.

Du kommer att ha fått praktisk erfarenhet i metoder för att stödja den Agila produktutvecklingen på ett sätt som involverar Scrum Teamet, kunder och användare för att se att leveranserna genererar verksamhets- och kundnytta.

Certification Assessments

All participants completing the PSPO course receive one password to take the PSPO I assessment. If you attempt the PSPO I assessment within 14 days of the class and do not score at least 85%, you will be granted a 2nd attempt at no additional cost.  As a student of the PSPO class, you are also entitled to a discount on the PSPO II assessment.

Så genomförs utbildningen

Utbildningen genomförs på ett upplevelsebaserat sätt, vilket betyder att deltagarna själva får uppleva och sedan får teori kopplat till upplevelsen. Det är ett arbetssätt som stärker det egna lärandet och som gör att deltagarna har lättare att sedan minnas hur det kändes.

Du ska gå kursen

Kursen är för dig som är eller ska agera som Produktägare i ett Scrumteam, eller för dig som beställare och kund.

Certifiering för Professional Scrum Product Owner

Deltagarna på kursen Certifierad Scrum Product Owner kan välja att certifiera sig via Scrum.org för Professional Scrum Product Owner I (PSPO I). På kursen går vi igenom allt du behöver kunna för att klara certifieringen som har 80 frågor med en tidsbegränsning på en timme. Om du inte klarar provet första gången så får du ett andra tillfälle gratis.

Dina förkunskaper

Inga förkunskaper kring agila arbetssätt krävs för deltagande på denna kurs.

Din lärare

Andrew Kallman has over thirty years experience in product development and Agile transformation. He trains, coaches and mentors teams, leaders and organizations on how to attain a sustainable pace that Flows (använd Flow för att hjälpa teamen att bli högpresterande på ett hållbart sätt – lär din organisation skapa rörelse i rätt riktning… och älska det!).

He delivers outstanding value-add via world-class management consulting for portfolio, program, project and organizational leadership enabling executive teams to implement their strategy and vision.

Besök Andrews konsultprofil >

Agile infographic posters

Dandy People is the creator of the well known poster Agile in a Nutshell, downloaded over 30.000 times. As a part of the training you will receive big A1 posters that covers what we have worked with.

Twitter
LinkedIn
Facebook