Upplevelser av uppskalning

– Vilka effekter får det Agila arbetssättet i stor skala?

Det här eventet har redan varit

Detta event gick den 19 februari och självklart har vi gjort en inspelning så att alla, även i efterhand, kan ta del av Tomas spännande forskning. Här är en länk till inspelningen från vår kanal på YouTube.

Info om eventet

Vill du veta mer om hur teamen och medarbetarna påverkas av att skala upp det agila arbetssättet i hela organisationen? Tomas Gustavson har i sin forskning undersökt tre stora organisationer från helt olika branscher som skalat upp det Agila arbetssättet och i detalj undersökt hur det har påverkat människorna. Självklart finns det inte ett enkelt svar på den här frågan – och det är just det som Tomas forskning visar: Hur olika sätt att transformera den Agila organisationen får olika effekt på medarbetarna.

Här kan du läsa mer om Tomas forskning.

 

Länk till en inspelning från eventet

Detta event gick den 19 februari och självklart har vi gjort en inspelning så att alla, även i efterhand, kan ta del av Tomas spännande forskning. Här är en länk till inspelningen från vår kanal på YouTube.

Detta event riktar sig till

Alla som är nyfikna på Agilt arbetssätt och vill lära sig mer om hur uppskalning påverkar arbetssätt och människor.

Om Talaren

Tomas Gustavson är Filosofie doktor i Informatik och Forskare vid Karlstad Universitet. Han är författare till flertalet böcker och publikationer inom Projektledning, Agila arbetssätt och Team samt Ledarskap. Han är också en uppskattad föreläsare och även styrelseledamot i Svenskt Projektforum och ledamot i Svenska ProjektAkademien.

 


Agile 20Reflect Festival Code of Conduct