Expressen

Expressen

Managing UX and Building up an Agile Development Organisation in 6 months

Expressen Managing UX and Agile Coaching
Expressen var i ett skede där man startade upp en helt ny digital utvecklingsorganisation från grunden lokalt i Stockholm efter att ha arbetat med utveckling enbart i Ryssland. Som UX chef på Expressens utvecklingsavdelning stöttade Mia Kolmodin uppbyggnaden av den Agila utvecklingsorganisationen, med dess processer samt att bygga upp kompetens inom Agile, Produktägarskap och UX. Uppdraget innebar rektyterings- och personalansvar, metod och processansvar samt att som en del av ledningsgruppen för utvecklingsavdelningen bygga upp en Agil kultur och en högpresterande avdelning med bra relationer till övriga verksamhet.

Avdelningen gick från ca 20 i december när projektet startade, till 65 personer bara ett par månader senare. Man gick från 5 UX-designers i januari, till 14 UX-designers i augusti. Visionen var Lean och Agil UX där UXarna sitter i teamen, men samarbetar med andra UXare för alignment och för att sprida kunskap. Vi träffade användare så ofta som möjligt och jobbade datadrivet med A/B tester och webbanalys för att kunna jobba hypotesbaserat och snabbt lära oss vad som var bra lösningar och funktioner. Infrastruktur för att stötta flera team att jobba snabbt mot samma produkt skapades också. Med fokus på snabbt lärande och metodik för bra samarbete lyckades vi leverera bättre och bättre resultat och skapa en bra relation med redaktionen

Peter Frey, CTO, Expressen
Mia Kolmodin har varit delaktig i uppbyggnad av Expressens utvecklingsavdelning i sin roll som UX chef. Det målinriktade arbetet med att införa och skapa förutsättningar för Lean UX i teamen med metoder, process och anställning av UXare med Lean UX-fokus, har hjälpt till att skapa de förutsättningar vi behöver för att kunna jobba snabbt, involverande och användarcentrerat.

Peter Frey, CTO Bonnier News

Expressen