Cart
Our Trainings
Kanban för HR
Target Group: Kursen är skapad dig som arbetar med eller stöttar i HR och personalfrågor i offentlig och privat sektor, exempelvis: HR Chefer, HR Business partners, HR Generalister, HR specialister, Linjechefer, Verksamhetschefer och Konsultchefer.
Teachers: Frida Mangen, Jimmy Janlén – Agile with Jimmy
20 Maj. Stockholm