Written by

I detta avsnittet så pratar 4 av våra kollegor om Tillitsbaserat Ledarskap, om vad det är, hur det hänger ihop med Agilt Ledarskap, vad det är i praktiken samt om vår meetup vi ska ha den 25/1 2022 som handlar om just Tillitsbaserat Ledarskap.

Anmäl dig till vår Meetup om tillitsbaserat ledarskap och ledning där vi tillsammans undersöker kopplingen till Agilt >

Om du vill läsa vårt blogginlägg om vår enkätundersökning gällande just Tillitsbaserat Ledarskap hittar du det materialet här >

Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal där du kan hitta massa intressanta videos.

Written by

I det här avsnittet pratar vi med Magnus Sedlacek, Agile Leader på Ada Beat om hur de använde Buddy Systemet för att bygga en lärande organisation hos dem på Ada Beat. Avsnittet är på engelska.

Du kan även läsa blogginlägget till denna video här: https://dandypeople.com/blog/the-budd…

Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal där du kan hitta massa intressanta videos.

Written by

Vi är som bekant nyfikna av naturen på Dandy People. Efter sommaren 2021 var vi specifikt nyfikna på att lära oss mer om vilka utmaningar, problem och möjligheter som finns för medarbetare inom offentlig sektor – och så klart om det kanske skulle vara så att Agila arbetssätt och tankesätt skulle kunna vara möjliggörare.

Därför höll vi en designsprint en hel vecka i början av Augusti för att lära oss mer om tillitsbaserat ledarskap och ledning (styrning) och hur de som arbetar i offentlig sektor upplever sin situation.

Denna rapport bygger på svar från en enkät som lades ut på LinkedIn i samband med designsprinten i vecka 32 och 33, 2021. Enkäten har varit öppen för vem som helst att svara på. I slutet av presentationen har vi samlat alla originalbilder från enkäten med alla svar. Vi har dock inte tagit med den frågan där de svarande anger sin organisation och roll.

Hämta och titta på rapporten gratis som högupplöst PDF från Dropbox >


Vår analys och slutsats utifrån denna enkät

Det finns mycket stor förbättringspotential i att prioritera att hitta stödjande arbetssätt för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom Svensk offentlig sektor i dag då hela 66% anger att det aldrig, eller bara ibland är prioriterat på deras arbetsplats.

(more…)
Written by

Många av dagens arbetsuppgifter är komplexa och vi möter kontinuerligt nya utmaningar och problem att hantera. Det är en blandning av att hantera frågor som ingen har svaret på och som vi behöver utforska och att ta till sig nya kunskaper för att kunna lösa uppgiften. Planer och förutsättningar förändras kontinuerligt och för att lösa våra uppdrag behöver vi ofta jobba tillsammans med kollegor med annan kompetens för att få fler perspektiv och förslag på lösningar vilket också ökar den kognitiva lasten på varje individ och teamet och även kan upplevas som hotfullt för individen. 

Hanteringen av denna komplexa värld påverkar chefens roll som förflyttas från att styra medarbetare i att utföra uppgifter till att istället styra systemet där medarbetarna löser komplexa uppgifter. Chefens uppgift är att skapa en lärande organisation där individer har förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag och samtidigt strävar efter att nå satta affärsmål. För mig är detta kärnan i Agilt ledarskap.

Konflikter och osämja på arbetet har oftast sin grund i att någon känner sig hotad och använder ett flyktbeteende. När hjärnan går i hotläge får vi svårt att koncentrera oss på annat och vår analytiska och kreativa förmåga släcks ner. Detta motverkar samarbete och de konversationer vi behöver för att ta oss mot målet. Jag brukar använda SCARF-modellen (Neurovetenskapen har tagit fram SCARF-modellen som beskriver fem domäner som alla triggar hot – eller belöningssystemen på samma sätt som fysiskt hot) för att förstå mer om vad som händer, eller inte händer, i teamet och vad jag kan göra för att skapa bättre förutsättningar för en lärande organisation. 

De 5 domänerna är:

  1. Status (engelska Status) handlar om relativ betydelse för andra
  2. Förutsägbarhet (engelska Certainty) handlar om att kunna förutse framtiden
  3. Autonomi (engelska Autonomy) ger en känsla av kontroll över skeenden
  4. Samhörighet (engelska Relatedness) ger en känsla av trygghet med andra – att de är vänner snarare än fiender
  5. Rättvisa (engelska Fairness) är en uppfattning om rättvisa utbyten människor emellan

Jag delar med mig av några av de verktyg som jag använder i mitt agila ledarskap för att skapa en lärande organisation med utgångsläge från SCARF-modellen.

(more…)
Shopping basket
Related Trainings
Our Trainings
Mastering Workshop Facilitation – 2 days
Target Group: People facilitating and leading meetings & workshops
Teachers: Jimmy Janlén – Agile with Jimmy