Att leda team i en komplex tillvaro - 1 dag, online

med MyNeeds och Leadership Agility som verktyg

Glada människor med MyNeeds

 • Upplever du att det är svårt att göra snabba förändringar och få med dig alla?
 • Upplever du det utmanande att leda i hybrid tillvaro?
 • Upplever du att ditt team är på olika nivåer motivationsmässigt?
 • Upplever du det utmanande att attrahera och bevara medarbetare?

Då är den här utbildningen till för dig!

 

Vår digitala utbildning riktar sig till dig som vill få konkreta verktyg i hur du kan leda team i en komplex tillvaro på ett effektivt sätt. Vi upplever att många missar de dimensioner som är avgörande för att leda team idag. Hur exempelvis våra vuxenutvecklingsstadier påverkar samarbetet eller våra olika perspektiv av psykologiska behov. Vi har nyckeln som många missar och är nu redo att dela den med dig.

Innehåll

 • Psykologiska behov –  Svensk forskning och praktiska tillämpningar
 • Konkreta verktyg som du kan ta med dig till din organisation
 • Grupp- och teamdynamik. Hur vi skapar välfungerande team
 • Hur vår vuxenutvecklingsstadier påverkar oss
 • Psykologisk trygghet + psykologiska behov = lärande organisation

Reflektion och övningar löpande under dagen.

 

För vem är denna kurs?

Du som har en ledarroll, t ex. chef, agil coach, Scrum master, förändringsledare, projektledare

Varför ska du gå denna kurs?

 • Syftet är att ge dig verktyg för att lyckas ännu bättre i ditt ledarskap.
 • Du får redskap för att bättre skapa förståelse för varje teammedlems behov och inre motivation.
 • Du lär dig att kunna hjälpa varje team att dra nytta av sina unika förutsättningar och bli ännu mer välfungerande.
 • Reducera risken för grupptänkande och öppna upp för fler perspektiv som ger en bättre arbetsmiljö.
 • Du kommer lättare kunna förstå de stadier varje vuxen person går igenom och hur det påverkar hur vi hanterar våra behov.
 • Med erfarenheterna från kursen kommer du kunna bättre förstå hur du kan få med dig alla i teamet i en förändring genom att förstå individens psykologisk  behov och använda dig av perspektivtagande för att tala till behoven.

 

Begränsat antal platser. Vill ni anmäla ett helt team, kontakta oss!

Innan utbildningen

Inför utbildningen får du göra en analys av dina psykologiska behov.

Efter utbildningen har du fått

 • Förståelse för vilka psykologiska behov som påverkar vår inre motivation
 • Förståelse för hur de psykologiska behoven behöver samspela med den psykologiska tryggheten för att åstadkomma en lärande organisation
 • Förståelse för hur du kan förstå ditt teams spelplan och teamdynamik och dra nytta av den
 • Förståelse för hur vuxenutveckling påverkar gruppens dynamik

Du kommer även gå därifrån rikt utrustad med material och grundläggande förståelse för hur du kan coacha ditt team att utvecklas.

 

Tid och plats

✔️ Datum: 21 mars

✔️ Tid: 09.00 – 16.00

✔️ Pris: 5 000 kr

✔️ Utbildningen sker via Teams.

Lärare

Jenny Persson

Specialiserad i att röra sig mot en kultur av ökad affärs agilitet med inriktning mot transformation. Utbildar i ett transformativt ledarskap, grupputveckling, byggande av lärande organisationer,  att utveckla organisationer där människor presterar bättre och känner sig mer motiverade. Professionell coach (ICF), och även utbildad i gruppcoaching & transformativ coachning. Certifierad i MyNeeds (expertcertifieringen), Leadership agility coach med tillhörande 360 verktyg (vuxen utvecklingsstadier kopplat till hur man hanterar komplexitet).

Desirée Rova

Har en bakgrund som HR och organisationskonsult. Hon har grundat MyNeeds 2011 och tilldelats innovationspris 2013 för metoden. Hon är författare till boken “Motiverad! – en handbok i motivationsbaserat ledarskap” och föreläser om ämnet.