Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom Svensk offentlig sektor 2021

Written by

Vi är som bekant nyfikna av naturen på Dandy People. Efter sommaren 2021 var vi specifikt nyfikna på att lära oss mer om vilka utmaningar, problem och möjligheter som finns för medarbetare inom offentlig sektor – och så klart om det kanske skulle vara så att Agila arbetssätt och tankesätt skulle kunna vara möjliggörare.

Därför höll vi en designsprint en hel vecka i början av Augusti för att lära oss mer om tillitsbaserat ledarskap och ledning (styrning) och hur de som arbetar i offentlig sektor upplever sin situation.

Denna rapport bygger på svar från en enkät som lades ut på LinkedIn i samband med designsprinten i vecka 32 och 33, 2021. Enkäten har varit öppen för vem som helst att svara på. I slutet av presentationen har vi samlat alla originalbilder från enkäten med alla svar. Vi har dock inte tagit med den frågan där de svarande anger sin organisation och roll.

Hämta och titta på rapporten gratis som högupplöst PDF från Dropbox >


Vår analys och slutsats utifrån denna enkät

Det finns mycket stor förbättringspotential i att prioritera att hitta stödjande arbetssätt för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom Svensk offentlig sektor i dag då hela 66% anger att det aldrig, eller bara ibland är prioriterat på deras arbetsplats.

36% av de svarande har inte alltid tillgång till information för att fatta värdeskapande beslut vilket ofta betyder att transparensen är för låg och att flödet av information (om hinder och möjligheter) är för låg. Detta kan vara både chefer och medarbetare som saknar tillräcklig insikt och information för att fatta värdeskapande beslut vilket ofta gör organisationen långsam och ineffektiv.

Man har lägre möjlighet att lyfta möjligheter och hinder mellan avdelningar än inom, vilket betyder att man har svårt att förbättra organisationen utanför sin “bubbla”. Detta gör strategiska förbättringar av organisationen svåra, om inte omöjliga, likaså att innovera och förbättra i sin produkt eller tjänst till medborgarna. 

Operativa förbättringar görs däremot vilket ofta innebär att man suboptimerar sin del. Utan strategisk möjlighet till förbättring mellan avdelningar kan inga större förbättringar göras och man bygger ofta mer byråkrati för att kunna hantera situationen med minskat samarbete mellan avdelningar – vilket i sin tur leder till minskad tillit.

Vår slutsats är att Agila arbetssätt och tankesätt för både ledarskap och ledning skulle möjliggöra tillitsbaserade organisationer, inte bara inom privat sektor utan även inom offentlig.

Vi ser stora möjligheter i Agil ledning där man bryter ner strategier till önskvärda effekter som går att agera på och samlas kring det som är prioriterat för att öka flödet av värdefulla leveranser. Detta ökar effektiviteten och minskar onödiga kostnader samt möjliggör organisationen att innovera löpande.

Det transformativa Agila ledarskapet är också en nyckel till en modern organisation, oavsett offentlig eller privat. Om kunskapen fanns och detta tillämpades skulle vi få en tillitsbaserad offentlig sektor.

Hämta och titta på rapporten gratis som högupplöst PDF från Dropbox >

Meetup – Hur kan Agila arbetssätt möjliggöra en tillitsbaserad offentlig sektor?

Välkomna på vår meetup och utforska hur Agilt ledarskap, tankesätt och arbetsätt kan möjliggöra en mer Agil offentlig sektor. Läs mer och anmäl dig här >

tillitsmodellen
Shopping basket
Related Trainings
Ledarskapsutveckling för att stödja digitalisering – i Leaders Learners Café-format
Target Group: Chefer och ledare i alla typer av organisationer som vill möjliggöra smidiga samarbeten mellan silos för snabbare och mer kund-centrerade leveranser.
Teachers: Jenny Persson, Mia Kolmodin
Datum kommer inom kort
Our Trainings
You Get What You’re Organized for – Webinar
Target Group: Executives, Leaders, Managers and people on all levels who wants to learn more about how to organize in a way that increases the odds of becoming learning faster and delivering quicker
Teachers: Kari Kelly
New date coming soon