Den Agila Affärssimuleringen för Agil Transformation - Agil Ledarskapsutbildning

Upplevelsebaserad utbildning där du agerar ledningsgrupp och simulerar en Agil transformation över 2 år
Mia Kolmodin Dandy People
Björn Sandberg Dandy People

Hur genomför man egentligen en förflyttning från en traditionell organisation till en mer agil? Vilka delar är det som behöver justeras, varför och hur gör vi istället? Det får ni lära er i denna unika affärssimulering. Den agila affärssimuleringen kopplar ihop Agila principer och arbetssätt på ett tydligt sätt med affärsresultatet och tar er igenom en förändringsresa mot en organisation som möjliggör agilitet över 2 hela år i spelet, men endast ett fåtal dagar i verkligheten. Vi erbjuder nu våra kunder att delta i en faciliterad spel-workshop med denna helt nya simulering vars syfte är att skapa gemensam förståelse genom upplevelsebaserat lärande kopplat till teoripass och reflektion både i virtuellt format, eller fysiskt beroende på förutsättningarna hos er.

I simulering agerar ni ledningsgrupp i en organisation i behov av Agil omställning, från en traditionell- silos baserad organisation till en kundcentrerad organisation med produktteam. Ni tar er tillsammans igenom vanliga utmaningar och lär er löpande vilka effekter era val ger hos medarbetare, kunder och på organisationens affärsresultat.

Målet med simuleringen är att ge er en djup förståelse, och erfarenhet, för hur den här typen av förändring kan genomföras och skapa förutsättningar för lyckad förändring i er organisation.

Det här ingår i den fullständiga affärssimuleringen

Detta ingår i en workshop:

 • 3 dagar workshop och utbildning för era chefer och ledare
 • Minst 4 personer – ca 40 personer i lag om 3-5 personer (större grupper går också)
 • Ni spelar 8 kvartal, 2 år med scenarios, aktiviteter och teori
 • Utbildade facilitatörer & erfarna Agila coacher som leder simuleringen och utbildningen.
 • Teorimaterial på vår digitala lärplatform
 • Diplom för alla deltagare
 • Ni skapar en egen organisationsanalys mellan spelomgångarna som ni tar med er
 • En plan för ert förändringsarbete som ni skapar med hjälp av oss efter simuleringen baserat på er analys

Alternativa upplägg

Ni kan om det passar er bättre som ett alternativ starta stegvis och välja att genomföra endast en dag. Det ger er kunskap och erfarenhet av grunderna i omställningen till en agil organisation, samt sedan lägga till dag 2 där ni får erfarenhet av agil ledning och styrning och hur dess justering ofta görs. Ni kan även välja att lägga till ytterligare en halvdag (minst) för att göra en gemensam organisationsanalys och en grov plan framåt för ert förändringsarbete baserat på era erfarenheter från simuleringen och genom vår guidning.

Ladda ner visuell broschyr som PDF >

Ledarskapsutveckling för era chefer och medarbetare

Detta är utbildning där vi har byggt ihop upplevelsen av att driva ett företag genom en agil transformation där deltagaren upplever effekten av sina val i olika scenarios – med upplevelsebaserade övningar och teori för att skapa förståelse för vad dessa val innebär i praktiken.

Workshop med maximal inlärning

Det här är en interaktiv och rolig workshop med lärande i fokus. Ni arbetar ni i grupper och tar er gemensamt från en traditionell organisation och strukturer till en Agil, teambaserad organisation och styrning. Ert uppdrag i simuleringen är att agera ledningsgrupp i en organisation som behöver förbättra sin förmåga att hantera komplexitet och en snabbrörlig omvärld.

Simuleringen bygger på verkliga scenarios som organisationer oftast behöver ta sig igenom. Ni väljer gemensamt hur ni vill hantera ett scenario, och får direkt se resultatet av era val på ett pedagogiskt sätt, både genom faktisk effekt i organisationen och det konkreta affärsresultatet.

Vi varvar spelmoment i mindre grupper med teorigenomgång samt upplevelsebaserat lärande av grundprinciper.

Varför affärssimulering för Agil transformation?

 

 • Få snabba gemensamma insikter hur ni steg för steg kan agilisera organisationen samt hur ni driver och leder företaget utifrån Agila principer.
 • Upplev en agil transformation på ett par dagar istället för 5 år – och ta ställning till de stora frågorna ni har framför er. Allt i en säker miljö.
 • Genom upplevelsebaserat lärande får ni 90% högre inlärningsgrad gentemot att ta till sig fakta utifrån teori.
 • I alla komplexa och riskfyllda uppdrag är det värdefullt att först öva i en säker miljö, det finns en anledning till att piloter övar i en simulering först innan de flyger ett flygplan på riktigt.
 • Arbeta Agilt med förändringsarbetet. En organisation är ett adaptivt komplext system, därför är en förändring som denna alltid en stor risk. Agil metodik som till exempel att prototypa och testa i en “safe to fail”-miljö ökar möjligheterna drastiskt att lyckas.

Affärs- och Agilitetsindex

Simuleringen bygger på att förbättra leveransförmågan i organisationen och att få så nöjda kunder som möjligt. Vi har skapat ett index som ger en benchmark på hur väl anpassad organisationen är för uppgiften att attrahera nya och tillfredsställa befintliga kunder. De som lyckas fatta rätt beslut genom spelet når bäst förbättring. Under simuleringen lär ni er vilka förutsättningar som behövs för att skapa bästa möjliga resultat, och detta precis som andra element i simuleringen är effektiva arbetsätt ni kan ta med och applicera direkt efter simuleringen för att ge er Agila transformation bästa möjliga förutsättningar.

På plats eller online

Simuleringen kan spelas på plats tillsammans med en eller flera grupper, eller online i vår virtuella simulering.  Se filmen för att få en uppfattning om upplevelsen av det virtuella formatet.

Lärresa för agil ledarskapsutveckling för chefer på exekutiv- och mellannivå

Den agila affärssimuleringen är en fantastisk grund för ledarskapsutveckling och det går alldeles utmärkt att bygga på och skapa en program för era chefer och ledare.

Välkommen att kontakta oss för mer information och bokning av er workshop.

Referenser för affärssimulering

The business understanding created and learning achieved through the simulation events, helped create a highly motivated, capable and driven team, and played a significant role in delivering record results over multiple years. Expo Media helped the management to create a turbo charged organization.”
Dag Lee, fd VD SATS Norway

Chefer på alla nivåer och anställda från alla delar av organisationen har deltagit i simulerade träningar med bland annat generell försäkringsekonomi, affärsförståelse och ledarutveckling. Fram till idag har flera hundra anställda haft seminarier med Expo Media.
Aud Rogstad, fd Program Manager Leader Development, If Academy

A board simulation aimed towards the sales companies around the world developed by Expo Media with the goal to support the sales companies to communicate the goals with the rest of the organization was fun, engaging and result driven. 
Andreas Malmberg, President Atlas Copco Mining and Rock Excavation Service Division 

Together with Expo Media, we have invested a lot to improve our performance and create better sales and profitability in our retail stores.  Through better leadership, business acumen and employee engagement we have only started this journey. By creating better understanding, development and commitment through essential questions within these topics with Expo Media we can see the development process more clearly and the effects is also developing well.
CEO COOP

Ladda ner visuell broschyr som PDF >