The Agile Business Evolution Lab - Agil affärssimulering för Agil Transformation

Utbildning där du agerar ledningsgrupp och simulerar en Agil transformation över 2 år
Mia Kolmodin Dandy People
Björn Sandberg Dandy People

Detta är en unik affärssimulering som kopplar ihop Agila principer och arbetssätt på ett tydligt sätt med affärsresultatet och tar er igenom en förändringsresa mot en organisation som möjliggör agilitet över 2 hela år i spelet, men endast ett fåtal dagar i verkligheten. Vi erbjuder nu våra kunder att delta i en faciliterad spel-workshop med denna helt nya simulering vars syfte är att skapa gemensam förståelse genom upplevelsebaserat lärande kopplat till teoripass och reflektion både i virtuellt format, eller fysiskt beroende på förutsättningarna hos er.

I simulering agerar ni ledningsgrupp i en organisation i behov av Agil omställning, från en silos baserad organisation till en kundcentread organisation med produkt team. Ni tar er tillsammans igenom vanliga utmaningar och lär er löpande vilka effekter era val ger hos medarbetare, kunder och på organisationens affärsresultat.

Målet med utbildningen är att ge er en djup förståelse, och erfarenhet, för hur den här typen av förändring kan genomföras och skapa förutsättningar för lyckad förändring i er organisation.

Ladda ner visuell broschyr som PDF >

Det här ingår i den fullständiga affärssimuleringen

Detta ingår i en workshop:
– 3 dagar i en fysisk setup, alternativt 6 halvdagar online inklusive en teknisk onboarding
– 4 – 20 personer max
– Utbildade facilitatörer och lärare som är praktiserande Agila coacher
– Ni spelar 8 kvartal, 2 år med scenarios, aktiviteter och teori
– Teorimaterial att ta med

Välkommen att testa simuleringen online

I testet så spelar ni en liten del av simuleringen. Ni driver företaget i 2 kvartal och gör era val, får feedback varvat med teoripass och diskussioner. Prova-på-tillfället kommer du till via länken nedan. Vi kan också erbjuda en prova-på-session internt om det är intressant. Kontakta oss för förfrågan och offert.

Välkommen på gratis prova-på-event. Läs mer om prova-på-eventet och anmäl dig här

Vill ert företag ha ett eget speltillfälle?

Simuleringen kan spelas på plats tillsammans med en eller flera grupper, eller online i vår virtuella simulering.  Se filmen för att få en uppfattning om upplevelsen av det virtuella formatet.

Workshop med maximal inlärning

Det här är en interaktiv och rolig workshop med lärande i fokus. Ni arbetar ni i grupper och tar er gemensamt från en traditionell organisation och strukturer till en Agil, teambaserad organisation och styrning. Ert uppdrag i simuleringen är att agera ledningsgrupp i en organisation som behöver förbättra sin förmåga att hantera komplexitet och en snabbrörlig omvärld.

Simuleringen bygger på verkliga scenarios som organisationer oftast behöver ta sig igenom. Ni väljer gemensamt hur ni vill hantera ett scenario, och får direkt se resultatet av era val på ett pedagogiskt sätt, både genom faktisk effekt i organisationen och det konkreta affärsresultatet.

Vi varvar spelmoment i mindre grupper med teorigenomgång samt upplevelsebaserat lärande av grundprinciper.

Varför affärssimulering för Agil transformation?

 

  • Få snabba gemensamma insikter hur ni steg för steg kan agilisera organisationen samt hur ni driver och leder företaget utifrån Agila principer.
  • Upplev en agil transformation på 4 halvdagar istället för 5 år – och ta ställning till de stora frågorna ni har framför er. Allt i en säker miljö.
  • Genom upplevelsebaserat lärande får ni 90% högre inlärningsgrad gentemot att ta till sig fakta utifrån teori.
  • I alla komplexa och riskfyllda uppdrag är det värdefullt att först öva i en säker miljö, det finns en anledning till att piloter övar i en simulering först innan de flyger ett flygplan på riktigt.
  • Arbeta Agilt med förändringsarbetet. En organisation är ett adaptivt komplext system, därför är en förändring som denna alltid en stor risk. Agil metodik som till exempel att prototypa och testa i en “safe to fail”-miljö ökar möjligheterna drastiskt att lyckas.

Affärs- och Agilitetsindex

Simuleringen bygger på att förbättra leveransförmågan i organisationen och att få så nöjda kunder som möjligt. Vi har skapat ett index som ger en benchmark på hur väl anpassad organisationen är för uppgiften att attrahera nya och tillfredsställa befintliga kunder. De som lyckas fatta rätt beslut genom spelet når bäst förbättring. Under simuleringen lär ni er vilka förutsättningar som behövs för att skapa bästa möjliga resultat, och detta precis som andra element i simuleringen är effektiva arbetsätt ni kan ta med och applicera direkt efter simuleringen för att ge er Agila transformation bästa möjliga förutsättningar.

 

Välkommen att kontakta oss för mer information och bokning av er workshop.

Referenser för affärssimulering

The business understanding created and learning achieved through the simulation events, helped create a highly motivated, capable and driven team, and played a significant role in delivering record results over multiple years. Expo Media helped the management to create a turbo charged organization.”
Dag Lee, fd VD SATS Norway

Chefer på alla nivåer och anställda från alla delar av organisationen har deltagit i simulerade träningar med bland annat generell försäkringsekonomi, affärsförståelse och ledarutveckling. Fram till idag har flera hundra anställda haft seminarier med Expo Media.
Aud Rogstad, fd Program Manager Leader Development, If Academy

A board simulation aimed towards the sales companies around the world developed by Expo Media with the goal to support the sales companies to communicate the goals with the rest of the organization was fun, engaging and result driven. 
Andreas Malmberg, President Atlas Copco Mining and Rock Excavation Service Division 

Together with Expo Media, we have invested a lot to improve our performance and create better sales and profitability in our retail stores.  Through better leadership, business acumen and employee engagement we have only started this journey. By creating better understanding, development and commitment through essential questions within these topics with Expo Media we can see the development process more clearly and the effects is also developing well.
CEO COOP

Ladda ner visuell broschyr som PDF >