Mia Kolmodin

Enterprise Agile Coach & Trainer.
Product Management, Product Ownership, Lean UX and Lean Startup.
Learning Designer & Change Agent, Co Funder of Agilakontrakt.se.

I help big organisations, companies and agencies disrupt and transform their ways of working, to be able to innovate and deliver valuable products in shorter lead time with less work – and at the same time build strong organisations that continue to improve end evolve by them selves. I love to engage and create trust among people as well as enable teams and people to grow, making them have fun together, become stronger and more T-shaped in their skill set as well as making them work as a team taking on missions and delivering together and feel proud of their success.

My strongest focus the last 15 years has been to on WHY and WHAT to deliver something, and to WHO. It is important to gain customer and business value in the product development process as well as optimizing existing solutions to give the best impact. Today we call these kind of organisations and teams for Data Driven Development, Hypothesis Driven Development, Customer Centric Development and Lean Service Creation. I find that Agile and Lean UX ways of working is the best way to support this type of development and I have together with one of my former Colleagues coined the expression “Lean Team” for this way of working.

As a Agile Coach I help enabling good communication, collaboration and continuous improvement through processes and methods that brings people together with clear common goals and a human centered approach to both product development and organisation development. It is important to me to create an environment of trust and collaboration. By doing that we can better solve problems, prioritize what to focus on and deliver value to the business and the user with less effort and time.

As a Transformation Coach my strength is in my ability to lead and communicate horizontally in the organisation, to transform incrementally by being part of the operative work to support and create structure and build strong internal catalyst leadership that focuses on people, the value they bring and how the system can support that in the best way possible.

Some of my most popular blogposts

Agile in a Nutshell poster

Blogpost and Free Poster – Agile in a Nutshell with a spice of lean UX – Downloaded over 18.000 times since October 2016 and translated to several languages.

Blogpost and Free Poster – Agile Product Ownership in a Nutshell > – Downloaded over 1.000 times since April 2017 and translated to several languages.

The X-team Silos Game – getting in T-shape. A Lego game that illuminates the difference when members allow themselves to take on tasks outside their expertise, being so called T-shaped. Play the game to kick-start your change and create collaboration.

"Mia har varit delaktig i uppbyggnad av Expressens utvecklingsavdelning i sin roll som UX chef. Hennes målinriktade arbete med att införa och skapa förutsättningar för Lean UX i teamen med metoder, process och anställning av UXare med Lean UX-fokus, har hjälpt till att skapa de förutsättningar vi behöver för att kunna jobba snabbt, involverande och användarcentrerat."

Peter Frey, CPO/CTO Expressen
Peter Frey, CPO/CTO Expressen

"Jag jobbade tillsammans med Mia Kolmodin från Crisp i samband med kravspecificering av Operans planeringssystem. Ett agilt arbetssätt för detta är både utvecklande , lärorikt och fantastiskt roligt! Speciellt när man får jobba tillsammans med någon som Mia!"

Camilla Högström, Projektledare Kungliga Operan
Camilla Högström, Projektledare Kungliga Operan

Engagement

Co-funder and driver of the Network Agilakontrakt.se – August 2015 – Ongoing
I´m co-funder and driver of the website agilakontra.se. In the last 2,5 years I have focused on spreading knowledge about Agile procurement and Agile contracting in Sweden and Scandinavia. As a part of the network we have initiated a website, agilakontrakt.se, collected success stories in written form as well as videos. We have also set up numerous of seminars, a Certified Agile Procurement training and two conferences in Copenhagen and Stockholm. All to spread the knowledge within procurement, both in the public sector as well as in the private, and build network with shared understanding around the topic.

Member Steering Committee at Hyper Island – August 2016 – Ongoing
As a member of the steering committee of the Digital Business Program, the only member with Agile and UX competence, my role is to ensure the program is conducted in a good way by Hyper Island. That the students will be able to benefit from the training, that the modules is covering what they need to get attractive in the market and that the market has need for that kind of competence.

Some of my Clients

Agile Coach @ Sveriges Radio 2017 – Ongoing
Coaching in Agile and Lean UX for POs and teams helping enabling strong Lean Teams, as well as creating a common base in Agile and Scrum for parts of the editorial staff, as well as coaching in Agile transformation from a organisational and cultural perspective and helping teams to co create and build on the same products.

Enterprise Agile PO Coach @ Nordea, CBP, Lending Stream September 2016 – May 2017
Coaching and Training CPO and PO-team in structured large scale Agil product development in SAFEe.

Enterprise Agile Coach @ Databyrån, April – Maj 2016 – Ongoing
Uppdraget började med coaching i Agil användarcentrerad UX och PO metodik och process, och har fortsatt till att coacha VD och hela organisationen i en Agil transformation med kontinuerlig förbättring.

Utbildning och coachning @ Nordea Cards, May 2016
Coachning och utbildning i strukturerad discoveryprocess med fokus på User Story Mapping.

Coaching av Produktägare @ Nordnet, May 2016
Coaching av Produktägare i strukturerad discovery och deliveryprocess.

Coaching av Produktledning och UX @ Benify, Mars 2016 – November 2016
Coaching av Produktledning, Produktägare och UX grupp i strukturerad discovery och deliveryprocess.

Innovationscoach @ Alumni Global, Februari – mars 2016
Utbildning, föreläsning och coach i innovation, Lean Startup, Lean UX och Agile.

Agil Produktägarcoach @ NetEnt, December 2015 – Mars 2016
Coaching av Produktägarna i de Agila spel- och ramverksteamen.

Lean UX Coach och Produktägare @ MittMedia, december 2015 – juni 2016
Coaching och införande av discoveryprocess och Lean UX i Agila team. Processledare och operativ Produktägare mot utvecklingsavdelning och redaktion i innovationsprojekt.

Lean UX Coach @ Expressen, Augusti 2015 – November 2015
Coachning av balanserade team i discoveryprocess och Lean UX.

Industry Leader @ Hyper Island Stockholm – sept 2015 – oktober 2015,
Industry Leader för UX-modulen på 1,5 årsprogrammet Digital Business med 40 elever. Uppdraget innebär att jag är ansvarig för att planera och skapa utbildningen inom UX som pågår under 5 veckor och är casebaserad. Utbildningen är upplevelsebaserad, med mycket praktik blandat med föreläsningar, handledning och innehåller Lean och Agil UX, grundläggande förståelse för Agil och Lean, user research, idégenerering, prototypande, designprinciper, interaktionsdesign, användningstester och UI.

UX chef @ Expressen, februari 2015 – augusti 2015
Ett fantastiskt roligt uppdrag som UX chef på Expressens utvecklingsavdelning med ansvar för att bygga upp och coacha UX-teamet, vilket innebar personalansvar, metod och processansvar och en plats i ledningsrguppen för utvecklingsavdelningen. Jag var delaktig i att bygga upp avdelningen som gick från ca 20 i december, till 65 personer bara ett par månader senare, och 5 UX-designers i januari, till 14 UX-designers i augusti. Min vision var Lean och Agil UX där UXarna sitter i teamen, men samarbetar med andra UXare. Vi träffade användare så ofta som möjligt för att kunna jobba hypotesbaserat och snabbt lära oss vad som var bra lösningar och funktioner.

Produktägare @ Ping Pong, oktober 2014 – januari 2015
Uppdrag som Produktägare med ansvar för projektet “Kursadministration”. Ping Pong hade gjort en noggrann kravställning under en lång tid med olika kunder. Mitt uppdrag som produkt ägare innebar att snabbt definiera en minsta möjliga produkt att leverera till en första kund för att få feedback, och sedan ett lanseringsplan för resterande kunder inom de olika Landstingen i Sverige som var kunder. Man ville också förbättra kundrelationen, vilket jag gjorde genom att knyta närmare kontakt med en kund som vi bjöd in att delta i planering, användningstester och funktionstester tillsammans med teamet, på sprintdemos bjöds alla kunder in och teamet delade efter riktiga scenarios. Det blev väldigt populärt och enligt VDn hade de aldrig tidigare haft en så bra kundrelation.

Lean UX Coach @ Sveriges Radio 2014 (10 tillfällen)
Uppdrag som coach med inrikting mot beställare, PO och UX på Digitala Medier. Uppdraget innebar att coacha Sveriges Radios första Lean UX-projekt och sedan skapa förtroende hos ledningsgruppen för DM för att få fortsätta med arbetssättet.

Chief Product Owner @ Viaplay, 2013 – 2014 (7 månader)
Uppdrag som Chief Product Owner och coach till produktägarna. Mitt uppdrag var att coacha de 7 produktägarna att jobba enligt ett Agilt arbetssätt och involvera team och stakeholders snabbt och effektivt för att ta fram lösningar snabbare. Jag var även som CPO ansvarig för Viaplays roadmap och leveranser.

Agil UX kravställning @ Kungliga Operan, 2013
Ledning och utförande av användarcentrerad kravställning inför offentlig upphandling av planeringssystem. Jag har bloggat om det här >

Konverteringsdesign @ PostkodLotteriet 2012 – 2013
Design för konverteringsoptimering (CRO) samt andra UX-relaterade uppgifter.

Agil UX Coach @ Adeprimo 2012 – Coachning av balanserade team.

Konverteringsstrategi och design @ Filmnet / TV4 2012
Design för konverteringsoptimering samt kommunikationsstrategi (CRO).

Aftonbladet 2012
Ledning och utförande av UX-arbete i ett antal olika interna och externa system/webb och appar, bland annat Tipsa! -projektet med del i alla AB´s appar samt adminsystem. Tipsa! har vunnit flera priser för mest innovativa digitala nyhetsprodukt nationellt och internationellt. Jag har bloggat om hur vi jobbade här >

Examples of methods and Ways of Working

Effektkartläggning and Impact Mapping
Business case creation
Target group analysis
Customer Journeys
Persona
Cardsorting
Wireframing and rapid prototyping
Design Studio
Usability Testing
A/B testing
User Story Mapping
MVP – Minimum Viable Product
Search Engine Optimization – SEO
Conversion Optimization – CRO
Scrum and Kanban

My open trainings and lectures

Upcoming
– Speaker at the conference Agile Åland 2017. September 2017
– Speaker at the Conference Sundsvall 42. October 2017
– Moderator at the conference “Webbos 2017” for the public sector. October 2017

Earlier
Öppen kurs, Lean Team, 2-3 maj
– Arrangör av och moderator på konferens i Effektstyrd upphandling med Agila kontrakt- “Lyckade Upphandlingar 2017”.
– Föreläsning om Effektstyrd upphandling med Agila kontrakt, Frontit 2017
– Moderator på konferensen “Webbos 2016” för offentlig sektor
– Öppen kurs, Product Discovery med Lean UX @ Crisp, 9-10 juni
– Föreläsning Agil Upphandling och Agila kontrakt i offentlig sektor @ Almedalen 2016
– Öppen kurs, Lean Team – Product Discovery och Delivery med ett team – @ Crisp, september 2016
– Öppen kurs, Product Discovery med Lean UX @ Crisp. september 2016
– Moderator @ Webbos – Webbstrategidagarna Offentlig Sektor, i Stockholm, 5 oktober 2016
– Föreläsning, The art of specifying Needs instead of Solutions to create Useful Products @ Konferensen “Procuremenet with –
Agile Contracts Networking days in the Nordic” i Köpenhamn. 20 april 2016.
– Intern kurs, User Story Mapping @ Nordea, 1 dag, april 2016
– Intern kurs, Product Discovery med Lean UX @ Folksam, 2 dagar, april 2016
– Frukostföreläsning om Lean UX i Agila team @ Wunderkraut, 15 april 2016
– Frukostföreläsning om Lean UX i Agila team @ Wunderkraut, 26 februari 2016
– Föreläsning och workshop i Innovation, Alumni Global, Köpenhamn, 11 februari 2016
– Öppen kurs, Product Discovery med Lean UX @ Crisp, 7-8 december 2015
– Öppen kurs, Certifierad Agil Beställare @ Crisp, 5-6 november 2015
– Industry Leader @ Hyper Island Stockholm, Lean och Agil UX, ansvarig för 5 veckors utbildning för 40 personer, sept 2015 – oktober 2015
– Workshop för 30 personer på UX-open, “Så får du andra att förstå varför de ska jobba med Agil och Lean UX”, 16 oktober. 2015
– Öppen kurs, Product Discovery med Lean UX, 8-9 september 2015
– Öppen kurs, Certifierad Agil Beställare, 2-3 september 2015
– Öppen kurs, Certifierad Agil Beställare, 5-6 november 2015
– Öppen kurs, Certifierad Agil Beställare, 11-12 december 2015
– Öppen kurs, Certifierad Agil Beställare, 27-28 april 2015
– Frukostföreläsning om Agila krav och Agila kontrakt, SKL Kommentus 2015
– Frukostföreläsning om Agila krav och Agila kontrakt, SLL, 2015
– Frukostföreläsning om Agila krav och Agila kontrakt, 2015
– Frukostföreläsning om Agila krav och Agila kontrakt, 16e januari 2015 @ Metamatrix
– Öppen kurs, Product Discovery med Lean UX, 4-5 december 2014
– Föreläsning @ “Digital design och konvertering” @ Cap & Design Live på Grand Hotel Stockholm tillsammans med John Ekman, 4 december 2014
– Frukostföreläsning om Agila krav och Agila kontrakt, 3e december 2014 på Crisp
– Internkurs hos Lantmännen, Effektstyrning och konverteringsoptimering, 1 dag, september 2014. Jag har bloggat om det här >
– Agil UX och Digital Design 12-13 maj 2014 >
– Öppen kurs, Agil UX och Digital Design, 4-5 februari 2014 >
– Lean and User Driven Product Development. Intern föreläsning för Schibstedt i Barcelona, Nov 2013.
– Öppen kurs, Agil UX och Digital Design 7-8 oktober 2013 >
– Öppen kurs, Agil UX och Digital Design 4-5 februari 2013 >
– Conversion Optimisation talk on Agile Evening, 20 maj 2013 >
– Öppen kurs, Attraktiv Digital Design och User Experience, 13-14 maj 2013 >
– Öppen kurs, Attraktiv Digital Design och User Experience, 18-19 februari 2012 >

Educations and Certifications

Certified Agile Leadership, Crisp, Peter Behrens, Scrum Alliance 2017
Safe Essentials, Crisp, 2017
Agile Requirements Analysis and Planning for Product Success – Crisp, Ellen Gottesdiener 2013
Facilitation from Back of the Room, Crisp, 2015
Lean UX – Cross Functional Collaboration – Crisp, Jeff Gothelf 2013
Certified Online Conversion Manager – Conversionista 2013
Gamification (MOOC) – Coursera 2013
Leading and Coaching People – Crisp, Cristopher Avery 2012
Effektkartläggning – InUse 2012
Certified Product Owner – Crisp, Jeff Patton, Scrum Alliance 2011
Scrum Master – Crisp, Hans Brattberg 2009
PR och Marknadsföring – Kvällskurs på Forsbergs 2000
Kommunikation, Art Direction och Copy – Företagskurs på Berghs 1999
Digital och Multi Media Design– Capital School of Multimedia 1997 – 1998
Fotografi – New England School of Photography, Boston, USA 1996 – 1997
Grafisk design, illustration, fotografi, TV och radio – Mediaprogrammet, Tumba 1991 – 1994

Employments

Dandy People AB – Owner and funder 2012 – 2017

Crisp ABCrisp är en paraplyorganisation för invalda fristående konsulter med eget bolag. Managementkonsult, coach och lärare inom modern digital produktutveckling, 2012 – 2017

Dandy Interaction AB – Grundare 2012 – 2017

Metamatrix AB – Digital Art Director, Interaktionsdesigner, Projektledare, Scrum Master, 2011 – 2012

Metamatrix är webbkonsulter med kunder främst inom offentlig sektor, medlemsorganisationer och myndigheter på plattformarna SiteCore och EPiServer. Som Interaktionsdesigner och Digital Art Director med ansvar för att skapa kreativa koncept arbetade Mia ofta nära kunderna, och deras målgrupper för att skapa användarcentrerad design för ökad måluppfyllelse. De arbetssätt och kreativa metoder Mia arbetat med har syftat till att öka kännedom om kundens egna mål och målgruppernas behov samt att separera de olika leden i den kreativa processen för att skapa en mer övergripande målbild. En nyckel till framgång har ofta varit kunskapsöverföring i samband med presentationer och även på plats efter leverans i hur kundens webb är uppbyggd och varför, dess målgrupper, on-site SEO, sociala medier och hur användaren agerar på webben. Mia implementerade även Kanban som projektmetodik och drev utvecklingsarbetet innan hon lämnade över till utvecklingsteamet.

MamaMia Gaming – Digital Art Director, Interaktionsdesign, Team Leader, Product Owner 2009 – 2010
MamaMia Gaming är en speloperatör med fokus inom bingo och casino på den Skandinaviska marknaden. MamaMia Bingo är den främsta webbplatsen med ett stort community med 2 år online och ca 24.000 medlemmar. Mia ansvarade för utvecklingen av en ny bingo webbplats med ett utökat community, och för utvecklingen av ett nytt online casino, MamaMia Casino, vars primära mål är att höja LTV på våra bingospelare.
Projekt ledning, Scrum Master, Art Direction. Ansvarar för att skapa kreativa koncept, wireframes, konverterings design, on-line marketing, on-site SEO, identitet och varumärke. Med ett starkt fokus på användbarhet – upplevelse och konverterande design. Mia implementerade Scrum som projektmetodik och drev utvecklingsarbetet.

Web Guide Partner – Web Art Director, Interaktionsdesigner, Design Lead Conversion, Scrum Master 2005 – 2009
Web Guide Partner (WGP) arbetar framför allt med sökmotoroptimering (SEO) och att maximera leads. Web Guide Partner är internationell partner för flera branschledande företag inom linser, poker, casino, webbhosting, mortgage med mera. Som chefsdesigner för konverteringsavdelningen var Mia ansvarig för att skapa konverterande webbdesign, målsidor och kampanjer. Mia designade många tester och tillsammans med webbanalytiker, fastställa hypoteser bakom tester samt tolkade resultaten och skapa ännu bättre design, innehåll och CTAs från det. Mia skapade också grafiska profiler, logotyper och on-line marknadsföringsmaterial för kunder samt var Scrum master.

Miablo, Grundare – Web Art Director, Webbstrategi 1998 – 2001
Polyester – Delägare / Grundare – Webbyrå och spelproducenter2001 –2002
Framfab – Web Art Director 1999 – 2001
Netsolutions (Fusionerade med Framfab) – Webb Designer 1998 – 1999
Tumba Gymnasium – Lärare i fotografi/grundkurs 1995 – 1996

 

Twitter
LinkedIn
Facebook