MittMedia

MittMedia

Product Ownership and Lean UX Coaching to enable collaboratively Discovery and Delivery

MittMedia Agile and Lean UX Coaching

Mia Kolmodin var delaktiga som Agil Coach och förändringsledare i ett mycket viktigt projekt under 6 månader 2016 som lade grunden till nya arbetssätt och en närmare relation mellan redaktion, marknad och utvecklingsorganisation. Det bidrog till att väsentligt förbättra och effektivisera hur vi jobbar effektstyrt, användarcentrerat och med korta feedbackloopar genom Lean UX, samt att ge ett tydligt exempel på effekten av Agilt produktägarskap i produktutvecklings- och beställarorganisation.

MittMedia fick samtidigt stöd i att komma igång med korsfunktionella autonoma team med fungerande gemensamt Discovery och Delivery-arbete i sprintarna. Det blev också tydligt att vi behövde ge ansvar till teamet för att även jobba med att tweaka lösningen efter release för att uppnå önskvärd effekt snarare än att bara beta av nästa planerade leverans i backlogen, vilket faktiskt gjorde att vi sparade utvecklingstid genom att bygga rätt saker, i stället för allt vi trodde att vi behövde i början.

MittMedias stora utmaning under projektets gång var att vi sitter utspridda över många geografiska platser från Östersund i Norr till Gävle i söder och att man hade olika arbetssätt på redaktion, marknad respektive utvecklingsavdelning. Genom att operativt agera Agil produktägare i projekt och team coachade Mia oss i hur man på ett agilt sätt bedriver ett lyckat projekt på kort tid från idé till leverans tvärs över organisationen och skapar engagemang och gemensamt ansvar genom tydlig struktur och samarbete. Mia agerade även coach och utbildare till UX-gruppen för att stötta i kompetensutveckling utifrån teamets gemensamma behov som också gjorde att arbetssättet inte bara kunde behållas efter att Mia slutade, utan också fortsatt förbättras löpande utan rekryteringar.

Mia coached också ledningspersoner under tiden för förändringen för att ge förståelse och stöd till de förändrade arbetssätten.

Mathias Nylén, Utvecklingschef MittMedia AB

MittMedia