Events

Join our free agile events where we share and dig deeper into the different areas of the agile world. We believe in sharing, and when we all spread and share our knowledge of new ways of thinking and working it benefits all of us. So come join the Agile community!

Free Webinar – How an Agile Coach Applies Leadership as an Officer in UA Army
Target Group: Anyone interested in how the Agile Mindset, Agile leadership and WoW can be applied outside of IT, and how it helps to manage unforeseen events when we are in VUCA for real.
Teachers: Dmytro Yarmak
Online 5 October
Gratis frukostseminarie – Monotasking – Från prokrastinering till produktivitet
Target Group: Alla kunskapsarbetare som jobbar på kontor och som vill bli mer produktiva på ett enkelt sätt. Chefer, projektledare, projektmedarbetare, agilister, administratörer - alla har nytta av det här för att få mer gjort och må bättre!
Teachers: Staffan Nöteberg
Stockholm 22 September
Frukostseminarie – Agil Produktledning och Organisation “in a Nutshell”
Target Group: För alla som är nyfikna på hur man kan arbeta bättre med produktledning i Agila kontexter.
Teachers: Mia Kolmodin
Nästa tillfälle: Nytt datum kommer inom kort