Events

Join our free agile events where we share and dig deeper into the different areas of the agile world. We believe in sharing, and when we all spread and share our knowledge of new ways of thinking and working it benefits all of us. So come join the Agile community!

Gratis frukostwebinar om postern “Inre motivation i ett nötskal”
Target Group: Nyfikna ledare, chefer, medarbetare, HR, Agila Coacher. Alla som har intresse av skapa rätt förutsättningar för sig själv och andra att växa som individer, att lättare förstå varandra och hamna i "flow" i vardagen.
Teachers: Mia Kolmodin, Desirée Rova, Frida Mangen
Online 15 februari 8.20 - 9.30
Free Meetup – What is Systems Thinking?
Target Group: Agile Team Coaches, Enterprise Coaches, Managers, Leadership, Scrum Masters and anyone who is curious about Systems Coaching.
Teachers: John Inge Hervik
Stockholm 9 November
Frukostseminarie – Agil Produktledning och Organisation “in a Nutshell”
Target Group: För alla som är nyfikna på hur man kan arbeta bättre med produktledning i Agila kontexter.
Teachers: Mia Kolmodin
Nytt datum kommer inom kort