Company Onsite Trainings

The Agile Business Evolution Lab – Agil affärssimulering för Agil Transformation – 3 dagar På plats/6 halvdagar online
Target Group: Exekutiv ledning, chefer och medarbetare i organisationer som vill bli Agila, samt Agila Coacher
Teachers: Mia Kolmodin, Björn Sandberg
Nytt datum kommer inom kort
Agile Leadership in a Nutshell – Agilt ledarskap med Certifiering – 2 dagar På plats
Target Group: Ledare och chefer, oavsett branch eller nivå. Alla som vill öka sitt teams, arbetsgrupp eller organisations innovationskraft och effektivitet. Ledare som vill leda en snabbrörlig agil organisation.
Teachers: Björn Sandberg, Mia Kolmodin
Nytt datum kommer inom kort
Agil HR grundkurs – 1 dag På plats
Target Group: För dig som arbetar med HR och personalfrågor, exempelvis HR-chefer, HR business partners, HR-specialister, linjechefer, verksamhetschefer och konsultchefer i både privat och offentlig sektor.  ​
Teachers: Björn Sandberg, Frida Mangen
Nytt datum kommer inom kort
Scrum Master training with Certification – 2 Days On Site
Target Group: Scrum Masters, Managers, Team coaches and anyone who wants to know more about the Agile mindset, Scrum, team coaching and team dynamics.
Teachers: Paolo D’Amelio
Nytt datum kommer inom kort
Agil HR – Certifiering – 2 dagar På plats
Target Group: Alla som arbetar med HR och personalfrågor - HR-chefer, HR business partners, HR-specialister, linjechefer, verksamhetschefer, konsultchefer.
Teachers: Björn Sandberg, Frida Mangen
Stockholm 22 - 23 November
Agile in a Nutshell – Grundutbildning i Agilt – 2 dagar
Target Group: Alla medarbetare i organisationen, oavsett funktion, från linjen till högsta ledningen
Teachers: Mia Kolmodin, Paolo D’Amelio, Scarlett Stein
Nytt datum kommer inom kort
Build the Right Product – Product Ownership Training – 2 Days On Site
Target Group: PM, PO, UX, Agile Coach, Business Developer, Architect & Developer
Teachers: Mia Kolmodin
New date will come soon