Company Onsite Trainings

The Agile Business Evolution Lab – Agil affärssimulering Online
Target Group: Exekutiv ledning, chefer och medarbetare i organisationer som vill bli Agila, samt Agila Coacher
Teachers: Mia Kolmodin
Nästa tillfälle: 27 Maj
Agile Leadership in a Nutshell – 1 Dag – Grundutbildning i Agilt ledarskap
Target Group: Ledare och chefer, oavsett branch eller nivå. Alla som vill öka sitt teams, arbetsgrupp eller organisations innovationskraft och effektivitet. Ledare som vill leda en snabbrörlig agil organisation.
Teachers: Björn Sandberg, Mia Kolmodin
Nytt datum kommer snart
Agil HR grundkurs – 1 utbildningsdag
Target Group: För dig som arbetar med HR och personalfrågor, exempelvis HR-chefer, HR business partners, HR-specialister, linjechefer, verksamhetschefer och konsultchefer i både privat och offentlig sektor.  ​
Teachers: Björn Sandberg, Frida Mangen
Nytt datum kommer snart
Scrum Master training prepping for Certification – 2 Day Training
Target Group: ScrumMasters, Team coaches & Team members - anyone who wants to know more about the Agile mindset, the Scrum framework, or team collaboration and its dynamics.
Teachers: Paolo D’Amelio
New date coming soon
Agil HR – Certifiering – 2 dagar
Target Group: Alla som arbetar med HR och personalfrågor - HR-chefer, HR business partners, HR-specialister, linjechefer, verksamhetschefer, konsultchefer.
Teachers: Björn Sandberg, Frida Mangen
Next date: May 25
Agile in a Nutshell – Grundutbildning i Agile – 1 utbildningsdag
Target Group: Alla medarbetare i organisationen, från linjen till högsta ledningen
Teachers: Mia Kolmodin, Paolo D’Amelio
Nytt datum kommer snart
Build the Right Product – Innovation through Collaboration & Design Thinking – 2 Day Training
Target Group: PM, PO, UX, Agile Coach, Business Developer, Architect & Developer
Teachers: Mia Kolmodin
New date coming soon