Ledarskapsutveckling för att stödja digitalisering

Halvdagar i Leaders Learners Café-format
Jenny Persson Dandy People
Mia Kolmodin Dandy People

Pågrund av högt tryck på våra kunduppdrag har vi behövt ställa in vårens tillfällen av LCC. Vi ser fram emot att komma tillbaka hösten 2024! Vid intresse av interna utbildningar för ert företag är ni fortfarande välkomna att kontakta oss.

Att leda i tuffa tider – ett katalyserande ledarskap

Vad innebär tuffa tider för dagens chefer och ledare? Det och hur du kan hantera tuffa uppdrag kommer vi att arbeta kring under den här eftermiddagen. Du kommer att få öva på olika situationer där individer har olika mognadsgrader vilket gör att de också tar sig an uppgifter på olika sätt vilket resulterar i olika lyckade resultat. Vi arbetar konkret med olika situationer där du får lösa olika dilemman så att du går hem med en bred repertoar av verktyg. Det du också får med dig är en förståelse för hur du primärt tar dig an olika situationer och vilket resultat det får vilket möjliggör för en personlig utvecklingsresa för dig själv.

Ämnen

Att leda i tuffa tider – Ett katalyserande ledarskap
Portföljhantering (favorit i repris)
Att skapa en feedback-kultur
Att leda innovation med många intressenter involverade genom framväxande strategier och löpande leveranser

 

Bakgrund

Vi ser att många företag har digitalisering högt på den strategiska agendan. Ofta finns det då även ett ökat behov av ett förändrat ledarskap och ledning för att möjliggöra smidiga samarbeten mellan silos för snabbare och mer kund-centrerade leveranser. I Dandy Peoples innehåll för ledarskapsutveckling hittar ni paketerat innehåll inom en mängd områden framtaget av våra experter för att stötta era ledare och ge er kraft framåt tillsammans. Här får ni prova på dessa sessioner hos oss genom att anmäla er till kommande datum, eller så väljer ni att bjuda in oss och hålla sessionerna internt i er organisation.

Vi kan lova många spännande aha-upplevelser som ger nya perspektiv och insikter du har värde av direkt i ert ledarskap- och ledningsarbete. Det ingår alltid praktiska och konkreta verktyg med teori kopplat till den senaste forskningen inom ledarskap och organisationsutveckling.

Välkommen på de öppna sessionerna!

I de öppna sessionerna av Leaders Learners Café kommer vi utifrån tillfällets tema att hålla en agenda men deltagarna bidrar med sina erfarenheter och behov i diskussioner och övningar. Vi kommer att belysa hur organisationer kan se på sitt nuläge på ett nytt sätt oberoende av om man i dag arbetar enligt SAFe, Scrum, andra Agila arbetssätt, traditionella arbetssätt eller har en blandning över organisationen (vilket i stort sett alla har).

Du anmäler dig till respektive tillfälle. Varje person som ska gå måste göra en anmälan, men hör gärna av er om ni vill ha hjälp att anmäla en grupp av personer.

Eller boka interna sessioner i er organisation

Vi håller gärna dessa sessioner för era medarbetare i mindre eller större grupper på upp emot 50-80 personer. Innehållet kan anpassas och genomföras på både svenska och engelska. Kontakta oss så tar vi fram något som passar er.

Leaders Learners Café

Leaders Learners Café är interaktivt format på 3-4 timmar där chefer och ledare ses, umgås, inspireras och praktiserar och får nya synsätt, insikter och verktyg tillsammans. Detta återkommande format är optimalt för att bygga in löpande lärande tvärs över organisationen. Då stöttas ledare att utveckla nya förmågor för att de ska bli ledare i förändring och möjliggöra smidiga samarbeten tvärs över silos och i förändringen skapa en lärande organisation.

Behov som stöds:

 • Stötta chefer i sin ledarroll i en smidig organisation
 • Ge alla förståelse för hur ledare ökar kraften och förmågan i organisationen
 • Ge cheferna insikter och verktyg för att skapa rätt förutsättningar i organisationen för digitalisering
 • Ge förmåga till chefer att “släppa taget” och möjliggöra mer autonomi
 • Bygga nätverk mellan avdelningar och funktioner
 • Träffas, prata och nätverka och få energi och inspiration
 • Bygga trygga ledare och ledarskapsteam som samarbetar
 • Ge en gemensam bild av hur ett modernt ledarskap ser ut och fungerar – och vad alla kan göra för att komma dit
 • Öka förmågan till tydlig kommunikation, engagemang och resultat

Agenda och tider för respektive träff

Var: Dandy Peoples kurslokaler på Humlegårdsgatan 19A

Tider: 12.00 – 17.00.

Lunch och fika ingår: Vi börjar med en gemensam lunch kl 12. Fika på eftermiddagen ingår också.

Datum: Nya datum kommer inom kort. Du måste anmäla dig till varje tillfälle separat.

Pris: 500 SEK per tillfälle.

Antal: Vi tar max emot 20 personer per tillfälle

Teman för chefer och ledare

 • Att leda i tuffa tider – ett katalyserande ledarskap
 • Portföljhantering
 • Att skapa en feedback-kultur
 • Att leda innovation med många intressenter involverade genom framväxande strategier och löpande leveranser

 

Att leda i tuffa tider – ett katalyserande ledarskap

Vad innebär tuffa tider för dagens chefer och ledare? Det och hur du kan hantera tuffa uppdrag kommer vi att arbeta kring under den här eftermiddagen. Du kommer att få öva på olika situationer där individer har olika mognadsgrader vilket gör att de också tar sig an uppgifter på olika sätt vilket resulterar i olika lyckade resultat. Vi arbetar konkret med olika situationer där du får lösa olika dilemman så att du går hem med en bred repertoar av verktyg. Det du också får med dig är en förståelse för hur du primärt tar dig an olika situationer och vilket resultat det får vilket möjliggör för en personlig utvecklingsresa för dig själv.

Portföljhantering

Kämpar du med att bygga upp en portföljhantering? Känns det stort, rörigt och nästan lite smått omöjligt? Så kan det kännas, men allt behöver inte göras på en gång. Kom och lär dig de små stegen du kan ta som kommer att göra allting mycket mer överkomligt, och som hjälper dig att komma igång snabbt. Med de här tipsen får du bättre överblick över din organisations initiativ, kompetenser, beroenden och prioriteringar.

Att skapa feedback-kultur

Kämpar du med att skapa en feedback-kultur men vad du än gör så lyckas det inte? Du utbildar i hur ni kan ge feedback, SCARF-modellen, psykologisk trygghet, i hur man är hövlig mot varandra och i hur ni-  motverkar härskartekniker. Vi kommer under den här sessionen belysa och arbeta med vad den viktigaste pusselbiten är att börja med för att skapa förutsättning för allt det andra.

Att leda innovation med många intressenter involverade genom framväxande strategier och löpande leveranser

Innovation behöver ofta ske snabbt. Ändå kämpar många med väldigt långa planer där man tex lägger 1 år på att analysera alla möjligheter, värdera dem, sätta effektmål etc, sedan 1 år till på att förankra sin digitaliseringsstrategi och kompetensförsörja, och sedan 2-3 år på ett genomförande. Som de flesta vet hinner det ofta hända mycket under ett år så en process som denna missar ofta målet och att leverera på strategin blir en omöjligthet.

I den här sessionen arbetar vi med hur du kan göra istället – hur du genom mål och effektstyrning, involvering av kunder och medborgare, att prioritera och ta en sak, definiera vad digitaliseringen ska lösa för medborgaren, och involvering av stakeholders gör att du kan komma framåt så mycket fortare. (utan en detaljerad plan för det). Du kommer att få prova på att arbeta med konkreta verktyg för att arbeta tvärfunktionellt med innovation så att du kan komma snabbare framåt med ditt komplexa förändringsarbete och faktiskt leverera era strategier och leverera affärsresultat snabbt.

Övriga teman som ni även kan välja mellan

Dynamisk styrning med Beyond Budgeting

Så hanterar ni en snabbrörlig och komplex omvärld genom dynamiska ledningsprocesser. För privat – och offentlig sektor. Beyond Budgeting kan rätt  använt hjälpa till att ta ett stort steg för att möjliggöra dynamiska strategier, processer och minimera risker. Det här är ett verktyg för att lyckas leda i en snabbrörlig och komplex omvärld. När du budgeterar har du tre motstridiga delar du behöver skilja på. Lär dig mer om dem och varför traditionell budgetering inte fungerar i en snabbrörlig värld enligt forskning och vad du kan göra istället. Vi kommer också att arbeta i grupper för att identifiera vad som motverkar att organisationen kan bli mer dynamiskt – och hur Beyond Budgeting skulle kunna hjälpa er på ert företag samt titta på konkreta cases från andra verksamheter både inom offentlig och privat sektor. Till vår hjälp har vi vid detta tillfälle Sveriges kanske största expert inom ämnet, Knut Fahlén. Knut har skrivit flera böcker i ämnet, forskat inom “Just in Time”, hålt mängder av praktiskt orienterade utbildningar inom detta – och hjälpt mängder av organisationer att göra detta på riktigt. Missa inte detta!

Läs även vårt blogginlägg i ämnet >

(4h – 2 handledare)

Dynamisk styrning för en snabbrörlig och komplex miljö
För att kunna klara sig i dagens komplexa och snabbrörlig värld måste organisationer bli mer dynamiska. Vi kommer att använda ett ramverk som heter Cynefin för att förstå när agilitet behövs och vilka olika typer av strategier som fungerar när. Det här hjälper människor att förstå när de ska använda vilken strategi och vad som händer om vi använder fel. Du får uppleva hur du arbetar med de olika arenorna och lär dig vad som passar var.

Vi kommer också att använda Dandy Peoples 9-dimensions-organisationsmodell för att analysera och bygga ständiga förbättringar i organisationen. Det här är ett strategiskt ledningsverktyg som hjälper dig att koppla ihop delarna mellan de olika dimensionerna för att möjliggöra en mer dynamisk organisation. Deltagarna kommer att få en överblick över verktyget, hur det kan användas och öva på att använda det för att skapa en gemensam överblick över sin egen organisation. Verktyget kan användas på alla nivåer i organisationen.

(4h – 2 handledare)

 

 

Inre motivation

Vad är det som gör att människor vill göra saker utan någon yttre stimuli? Som gör att vi går upp varje dag och tar oss till jobbet och gör våra uppgifter utan tvång? Drivs alla av en inre motivation, eller behövs yttre stimuli som piska och morot?
Forskning har gjorts på inre motivation inom tex. SDT och MyNeeds.  När man förstår sig på de underliggande psykologiska behoven så kan man också få fler motiverade på arbetsplatser. Att förstå de här drivkrafterna, hur vi med hjälp av dem skapar en bra dynamik och mångfald på arbetsplatsen och hur vi kan kommunicera till individers inre motivation gör att vi kan bygga arbetsplatser som blir livsplatser!

(4 h, 2 handledare)

Först till tillit – Möjliggör väl fungerande team ur ett ledarskapsperspektiv 

Som ledare behöver du förstå förutsättningarna för ett agilt team/agilt ledarteam och hur du kan skapa de förutsättningarna. Hur kan du hjälpa gruppen att gå igenom stadierna av grupputveckling för att bli högpresterande, mer självstyrande och självorganiserande. Deltagarna kommer att få spela vårt “först till tillits-spel för att träna på grupputveckling och vi tränar även på hur du kan hjälpa teamen genom de fem dysfunktionerna i ett team genom att diskutera hur ni kan hantera olika scenarier. 

(4h – 2 handledare)

Psykologisk trygghet 
Förstå hur psykologisk trygghet är grunden i varje organisation, kopplingen till grupputveckling och hur du kan arbeta för att skapa psykologisk trygghet i din organisation. Du får lära dig hur du kan arbeta med psykologisk trygghet, utmanings-, samarbets-, och inkluderingstrygghet för att bygga plattformen.

(4h – 2 handledare)

Hur man övervinner stress
Att lära sig att se tecknen och förstå dem. Att övervinna och hantera stressen. Hjälpa andra i stressiga situationer. Reflektion med hjälp av Dandy Stress in a Nutshell-affischen

(4h – 2 handledare)

Att leda med informellt ledarskap och begränsat individuellt mandat

Förstå informellt vs formellt ledarskap och deras implikationer. Vad är viktigt när man leder utan tydligt mandat? Vilka verktyg kan hjälpa dig, och hur arbetar du med dem? Hur möjliggör du prestationer, navigerar och påverkar människor runt omkring dig? Hur arbetar du med gränsöverskridande ledarskap, bryter igenom bruset med ditt budskap, vilka egenskaper gör att du får makt och inflytande, och vilken typ av makt pratar vi om idag?

(4h – 2 handledare)

Beslutsfattande i komplexitet för att öka allas engagemang

Lär dig hur du använder olika beslutsmodeller för att anpassa dig till olika situationer, människor och intressenter där beslutsfattande kan vara utmanande. Hur man faciliterar delat beslutsfattande med team (ledarskap eller produkt/teknik), inklusive en Dandy-poster som kan återanvändas.

(4h – 2 handledare)

Tydligt ledarskap

75 % av människors karriärer spårar ur av skäl som är relaterade till känslomässiga kompetenser, inklusive oförmåga att hantera interpersonella problem*. I en komplex värld är det ännu viktigare att leda med tydlighet när du leder med värderingar, visioner, framväxande strategier och mål. Då är det viktigt att börja med sig själv och bli mer beskrivande, självmedveten, nyfiken, uppskattande och självreglerande. Du får prova detta koncept för att leda med mer tydlighet för att möjliggöra autonomi och motivation utan onödig förvirring och konflikt. (*enligt centrum för kreativt ledarskap)

(4h – 2 handledare)

Growth mindset och GRIT

Vad är ett growth och ett fixed tänkesätt? Vad är förhållandet mellan ett agilt tänkesätt och ett growth mindset? Lär dig att utveckla ett mer growth mindset  och hur kan du uppmuntra till mer GRIT (konsten att inte ge upp).

(2h – 2 handledare) Kan kombineras med något annat ämne.

Agilt ledarskapsteam

Vi skapar förståelse kring värdet och syftet med ett agilt ledarskapsteam. Hur man bildar ett ledningsteam som arbetar för att möjliggöra bästa resultat och se till att alla ledare och team jobbar mot en gemensam inriktning och vision. Vi provar på arbetssätt för att arbeta som ett agilt ledarskapsteam, hur man kommer igång, och vilka stora steg man behöver ta och varför. Sessionen är baserad på Dandy-postern Agile Leadership Team som deltagarna får, samt aktiviteter som ni också kan använda i ert dagliga arbete.

(4h – 2 handledare)

Feedback i relation till agila team och organisationer

Idag är feedback inte längre en aktivitet mellan chefen och medarbetaren, utan det blir mer och mer en inbyggd process i våra sätt att arbeta som hjälper team att växa och bli bättre. I en teambaserad och agil organisation fungerar chefen som coach och facilitator för att stödja team och individer att bygga en naturlig feedbackkultur. I den här sessionen får du verktyg och metoder för hur du skapar rätt feedbackkultur. Vi delar med oss av den senaste forskningen. Till exempel är positiv feedback 30 gånger mer effektiv. Du får även använda några av dessa metoder, som till exempel workingagreement, tvättinstruktioner, feed forward, uppskattningscirkel, kudokort.

(4h – 2 handledare)

Kommunikation i förändring

Kommunikation är så viktigt idag, det är alltid ständig förändring. Ett initiativ lyfta eller få problem på grund av kommunikation. Så hur kan du lära dig att kommunicera på ett mer effektivt sätt och prata på ett attraktivt sätt kopplat till människors inre drivkrafter? Vi kommer att titta på olika verktyg och modeller, och träna kommunikation för förändring.

(4 timmar – 2 handledare)

Från fabrik till innovation

Att vi får vad vi mäter är en gammal sanning. I många organisationer har avdelningar som behöver samarbeta för att leverera affärs- och kundnytta, helt olika mål och mätetal. Tex kan IT mätas på antal saker de levererar, medan Marknad mäts på affärsresultatet de levererar. Detta försvårar för organisationer att leverera på sina strategier. Under den här eftermiddagen så tittar vi bakåt på historien kring olika sätt att leda arbetet och på vad som hjälper er som ledare att lyckas både idag och framåt. Vi går igenom hjälpsamma strukturer och arbetssätt som överbryggar det glapp som finns i organisationen mellan strategi och det operationella arbetet och möjliggör samarbete och faktiska leveranser av värde för era kunder. Vi visar på den kedja av värde som behöver skapas från styrelsenivå till de som arbetar närmast kunderna och ni kommer även att få prova på att arbeta på detta sätt genom att tillsammans i många mindre team bygga en stad i lego.

(4 timmar – 2 handledare)

 

Referenser från deltagare

“Konkret, värdeskapande och lustfylld kurs!”
Maria Holm, Försäkringskassan

“Bra tillfälle att få reflektera i grupp under professionell handledning”
Anna Fahlén, Finansinspektionen

“Otroligt givande för teamet att nå insikter om varandra och om hur vi fungerar tillsammans. Konkret utfall med bra saker att jobba vidare med. Bra med filmer som uppvärmning inför varje block. Fantastiska lokaler, mat och dryck. Plus för bubblet! Extra bra med konkreta actions och nya insikter om teamet som vi kan jobba vidare med. Lärarens kunskaper och pedagogiska förmåga hög. Jag skulle verkligen rekommendera kursen till andra. Alla har nytta av den här utbildningen”.
Therese, Intern session hos kund

“Bra upplägg på kursen. Bra start med heldag, sedan korta sessioner och bra avslutning med hel dag. Kommunikationen kring kursen var bra. Särskilt bra var samtalen i teamet, att det var mycket diskussioner. Lärarens kunskap, pedagogiska förmåga är hög, skulle verkligen rekommendera kursen till andra.”
Håkan, Intern session hos kund

Dandy People´s kreativa lokaler

Our central workshop and training facilities that inspires to creativity and growth.

In the center of Stockholm you find our creative space of 100 sqm designed for Agile workshops, trainings, seminars, meetups and other activities to support fun and energizing growth. We offer our consultants, customers and partners to use our facilities and we also use it for our own activities within Dandy People.

The space is named Las Vegas, because what happens in Vegas stays in Vegas 😉

The Las Vegas space is divided in two big rooms with a wall, but no doors in between. That is why both areas are always used by the same group at all times. One part, the SOCIAL SPACE, of about 50 sqm is designed with comfy sofas and chairs for about 20 people. And on the other side of the wall is the WORKSHOP SPACE. This space is dedicated for workshops, trainings and seminars and it is an open space about 50 sqm with flexible furniture to fit any purpose.

Read more about our facilities here