Agile Leadership in a Nutshell - 1 Dag - Grundutbildning i Agilt ledarskap

Workshop
Björn Sandberg Dandy People
Mia Kolmodin Dandy People

I en komplex omvärld behöver vi nya dynamiska sätt att leda och organisera oss. Vi behöver ta vara på allas kunskap och skapa ett kontinuerligt lärande och innovation för att kunna leverera värde till våra kunder. 

Under denna heldag kommer vi djupdyka i hur vi behöver organisera oss och arbeta agilt med affärsutveckling och hur ett transformativt ledarskap kan frigöra kraften i vår organisation och mobilisera hjärnkraften hos våra medarbetare. 

Efter kursen kommer du att ha insikter och verktyg för att utöva ett transfomativt och agilt ledarskap som kommer skapa nya möjligheter där ditt team får möjlighet att tänka annorlunda, samarbeta och leverera värde snabbare. 

Många av övningarna är upplevelsebaserade och ger insikter som grundar sig i olika delar av ledarskap och de kommer ge en gemensam grundförståelse för vad agilt och transformativt ledarskap är.

agil ledarskapskurs

Delar som du får arbeta med under kursen

  • Komplexitetsteori, modellen Cynefin 
  • Agil organisation och business agility
  • Leadership Shift Model, Transformativt ledarskap i Agila miljöer
  • Agilt Ledarskap
  • Agila team och chefens roll, Agile Management Areas
  • Agilt ledningsarbete i team

Agile transfornativt ledarskap

Du ska gå kursen

  • Ledare och chefer, oavsett bransch eller nivå.
  • Alla som vill öka sitt teams, arbetsgrupp eller organisations innovationskraft och effektivitet.
  • Ledare som vill leda en snabbrörlig och agil organisation.

agil ledarskapskurs

Lärare

Björn SandbergBjörn Sandberg arbetar i dag på Dandy People som Agile Enterprise Coach, men är i grunden beteendevetare med lång erfarenhet inom traditionell och Agil HR, ledarskap och förändringsområdet från såväl stora globala till medelstora och små bolag samt myndigheter.

Björn är certifierad instruktör inom Agil HR – ICAgile Certified Authorized Agile Instructor

Mia Kolmodin är grundare av Dandy People och jobbar som Agil Enterprise Coach. Mia är en erfaren lärare, coach och facilitator med erfarenhet från design- och produktledare och har stöttat många organisationer att ställa om till ett agilt ledarskap och strukturer för att möjliggöra kundfokus och innovation.

Mia är certifierad inom Agile Leadership, CAL 1 samt Management 3.0 facilitator.