Agile Leadership in a Nutshell

2 Dagar - Grundutbildning i Agilt ledarskap
Björn Sandberg Dandy People
Mia Kolmodin Dandy People
Jenny Persson Dandy People

agil ledarskapsutbildningI en komplex och snabbrörlig omvärld behöver vi nya dynamiska sätt att leda och organisera oss. Vi behöver ta vara på allas kunskap och skapa ett kontinuerligt lärande och innovation för att kunna leverera värde till våra kunder. 

Under dessa två dagar kommer vi djupdyka i hur vi behöver organisera oss och arbeta agilt med affärsutveckling och hur ett transformativt ledarskap kan frigöra kraften i vår organisation och mobilisera hjärnkraften hos våra medarbetare. 

Efter kursen kommer du att ha insikter och verktyg för att utöva ett transfomativt och agilt ledarskap som kommer skapa nya möjligheter där ditt team får möjlighet att tänka annorlunda, samarbeta och leverera värde snabbare. 

Många av övningarna är upplevelsebaserade och ger insikter som grundar sig i olika delar av ledarskap och de kommer ge en gemensam grundförståelse för vad agilt och transformativt ledarskap är.

Innehållet i utbildningen är skapat av Dandy People och baseras på forskning. Du får med dig visuellt teorimaterial samt modeller som du kan fortsätta arbeta med i din verksamhet.

Innan utbildningen så får du en uppgift att genomföra och ta med dig på första kursdagen. Detta meddelas av dina lärare innan kursstart.

agil ledarskapskurs

Utbildningens innehåll

 • Ledarskapshistoria och varför Agilt ledarskap behövs nu
 • Komplexitetsteori och förståelse för när Agilitet behövs. Vi lär oss hur vi kan användda modellen Cynefin i det vardagliga arbetet
 • Agil organisation och hur vi kan möjliggöra en agil verksamhet 
 • Fördjupning inom the Leadership Shift Model, Transformativt ledarskap i Agila miljöer och hur vi kan möjliggöra ökat affärsresultat
 • Olika ledarskapsstilar och hur vi som ledare kan agera med ett transformativ ledarskapsbeteende
 • Agilt Ledarskap 
 • En Agil organisation, Agila team och chefens roll, Agile Management Areas
 • Agilt ledningsarbete i team
 • Agil ledning med transparens och kontinuerlig föbättring
 • Agilt ledarskap samt teamutveckling för att skapa välfungerande produktteam
 • Ledarens roll i att minimera stress hos medarbetare samt dina egna stressbeteenden
 • Konflikthantering och vanliga typer av konflikter som ofta uppstår i en förändring mot en mer Agil organisation med Agila team

Agile transfornativt ledarskap

Du ska gå kursen

 • Ledare och chefer, oavsett bransch eller nivå.
 • Alla som vill öka sitt teams, arbetsgrupp eller organisations innovationskraft och effektivitet.
 • Ledare som vill leda en snabbrörlig och agil organisation.

agil ledarskapskurs

 

Lärare

Björn SandbergBjörn Sandberg arbetar på Dandy People som Agile Enterprise Coach och lärare, men är i grunden beteendevetare med lång erfarenhet inom traditionell och Agil HR, ledarskap och förändringsområdet från såväl stora globala till medelstora och små bolag samt myndigheter.

Björn är certifierad instruktör inom Agil HR – ICAgile Certified Authorized Agile Instructor

Mia Kolmodin är grundare av Dandy People och jobbar som Agil Enterprise Coach och lärare. Mia är en erfaren och uppskattad lärare, coach och facilitator med erfarenhet från design- och produktledare och har stöttat många organisationer att ställa om till ett agilt ledarskap och strukturer för att möjliggöra kundfokus och innovation.

Mia är certifierad inom Agile Leadership, CAL 1, samt även som Management 3.0 facilitator.

Jenny Persson arbetar på Dandy People och är Enterprise agil coach med över 10 års erfarenhet från stora komplexa organisationer inom offentlig sektor, samt mindre privata företag. Jenny har lång erfarenhet av att bygga broar Jenny Persson mellan olika funktioner och avdelningar för att skapa en väl fungerande produktorganisation och hjälpa ledarteam att driva och stödja förändringar.