Agile in a Nutshell - Grundutbildning i Agile

Metoder och tankesätt för Agila team
Mia Kolmodin Dandy People

Det här är en grundkurs för dig som är nyfiken på agila arbetssätt och vill förstå mer vad det handlar om och hur du kan använda det i din vardag.

Det här lär du dig

Denna kurs ger dig kunskap om vad agila metoder är och visar skillnader mellan agila och traditionella projekt- och förvaltningsmetoder. Kursen ger inblick i vanliga agila metoder som Scrum, Lean och Kanban på en teoretisk nivå så att du kan förstå när du behöver använda vad. Under dagen varvas teori, exempel från verkligheten, diskussioner och praktiska övningar.

Efter kursen har du fått:

  • Kunskap om vad agilt är
  • Kunskap om skillnaderna mellan agilt och traditionella arbetssätt
  • Kunskap om olika agila metoder
  • Kunskap om framgångsfaktorer och fallgropar vid införande av agila arbetssätt

Du ska gå kursen

Kursen vänder sig till dig som är nyfiken på de agila metoderna och dess användning. Din tillhörighet i organisationen kan vara både inom IT och utveckling, eller från verksamheten, agila arbetssätt kan användas över hela organisationen och har egentligen ingenting med mjukvaruutveckling att göra, även om det är därifrån just Scrum kommer. Du kan i dag antingen tillhöra ett leveransteam av något slag, vara projektledare, linjechef eller agera beställare och kravställare.

Kursens innehåll

Agile in a Nutshell

·       Vad innebär det att jobba agilt?​
·       Vad kan agila metoder ge mig för fördelar i min vardag?​
·       Vad är de centrala värderingarna och principerna bakom det agila tankesättet?​
·       Vad är Scrum?
·       Centrala agila begrepp och roller
·       Praktiska övningar med agila tekniker
·       Framgångsfaktorer och fallgropar vid införande av agilt arbetssätt

Dina förkunskaper

Inga förkunskaper kring agila arbetssätt krävs för deltagande på denna kurs.

Vad andra säger om kursen

”Bra jobbat! Lyssnar bra på synpunkter och frågor, har svar och hanterar frågor i dialog med gruppen.”

”Bra med många exempel från kursledarens erfarenhet i olika uppdrag!”

” Många bra paralleller till verkliga problem i verkliga team togs upp.”

Din lärare

Din lärare på kursen är Catrine Björkegren.  Catrine är mycket omtyckt kursledare för agila grundutbildningar och undervisar även i agila metoder på yrkeshögskola. Catrine har själv arbetat i agila team med produktutveckling som teammedlem, Agil Coach, Scrum Master och Produktägare i många år, samt infört agila arbetssätt i flertalet organisationer.

 

Agile infographic posters

Dandy People is the creator of the well known poster Agile in a Nutshell, downloaded over 70.000 times. As a part of the training you will receive big A1 posters that covers what we have worked with.

Twitter
LinkedIn
Facebook