Agile in a Nutshell - Grundutbildning i Agila arbetssätt och tankesätt

2 utbildningsdagar
Mia Kolmodin Dandy People
Jenny Persson Dandy People

Det här är en grundkurs för dig som är nyfiken på agila arbetssätt och vill förstå mer vad det handlar om och hur du kan använda det i din vardag. För tillfället har vi inget nytt datum för den här kursen men den finns som en online kurs. Läs mer om grundutbildning i Agile online här >

Det här lär du dig

Denna kurs ger dig kunskap om vad agila metoder är och visar skillnader mellan agila och traditionella projekt- och förvaltningsmetoder. Kursen ger inblick i vanliga agila metoder som Scrum, Lean och Kanban på en teoretisk nivå, samt praktiskt, så att du kan förstå när du behöver använda vad. Under kursen varvas teori, exempel från verkligheten, diskussioner och praktiska övningar.

Efter kursen har du fått:

  • Kunskap om vad agilt är
  • Kunskap om skillnaderna mellan agilt och traditionella arbetssätt
  • Kunskap om olika agila metoder
  • Kunskap om framgångsfaktorer och fallgropar vid införande av agila arbetssätt

Du ska gå kursen

Kursen vänder sig till dig som är nyfiken på de agila metoderna och dess användning. Din tillhörighet i organisationen kan vara både inom IT och utveckling, eller från verksamheten, agila arbetssätt kan användas över hela organisationen och har egentligen ingenting med mjukvaruutveckling att göra, även om det är därifrån just Scrum kommer. Du kan i dag antingen tillhöra ett leveransteam av något slag, vara projektledare, linjechef eller agera beställare och kravställare.

We speak Swedish or English depending on our student’s needs – let us know your preferred language upon signup and we help you get the most value from our trainings.

Kursens innehåll

·       Vad innebär det att jobba agilt?​
·       Vad kan agila metoder ge mig för fördelar i min vardag?​
·       Vad är de centrala värderingarna och principerna bakom det agila tankesättet?​
·       Vad är Scrum och Kanban?
·       Centrala agila begrepp och roller
·       Praktiska övningar för att förstå genom upplevelse (upplevelsebaserat lärande)
·       Framgångsfaktorer och fallgropar vid införande av agilt arbetssätt

Dina förkunskaper

Inga förkunskaper kring agila arbetssätt krävs för deltagande på denna kurs.

Vad andra säger om kursen

”Bra jobbat! Lyssnar bra på synpunkter och frågor, har svar och hanterar frågor i dialog med gruppen.”

”Bra med många exempel från kursledarens erfarenhet i olika uppdrag!”

” Många bra paralleller till verkliga problem i verkliga team togs upp.”

Din lärare

Din lärare på kursen är Mia Kolmodin, Paolo D’Amelio eller Scarlett Stein. Mia, Paolo och Scarlett är alla mycket erfarna och omtyckta kursledare för agila utbildningar. Mia, Paolo och Scarlett har själva arbetat i agila team med produktutveckling som teammedlemmar samt i ledarroller och som Agila Coacher, Scrum Master och Produktägare i många år, samt infört agila arbetssätt tvärs över flertalet organisationer.

 

Dandy People is the creator of the well-known poster Agile in a Nutshell, downloaded over 75.000 times. As a part of the training you will receive big A1 posters that cover what we have worked with.