Agil HR - Certifiering - 2 dagar

ICAgile Certified Professional – Agility in Human Resources (ICP-AHR)

Agil Hr Certifiering StockholmCertifiering i Agil HR via ICAgile

Allt fler organisationer ser värdet av att applicera det Agila tankesättet inom HR, både i det interna arbetet men kanske framförallt i hur en HR-avdelning bidrar till att stötta en organisations lättrörlighet. När traditionella processer fokuserar på styrning och kontroll är en Agil HR-funktions roll snarare att skapa värde och stötta unika behov. Certifieringen sker via certifieringsorganet ICAgile.

Målgrupp

Denna tvådagars utbildning är designad för dig som arbetar med HR och personalfrågor exempelvis HR-chefer, HR business partners, HR-specialister, linjechefer, verksamhetschefer och konsultchefer i både privat och offentlig sektor.

Vi går igenom strategiska frågor kring målsättning, prestationsstyrning, lönesättning, jobbroller, medarbetarundersökningar mm.

Utbildningen lägger stor vikt vid praktiska exempel och vi kommer bl.a. presentera en rad verktyg för att ni ska ska kunna komma igång med er satsning inom Agil HR.

I grund och botten handlar det om Agil HR och HR för Agilitet.

 

agil HR Certifieringskurs Dandy people

 

Lyssna till Björn och Frida berätta om vad du kan förvänta dig av kursen

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Vi går igenom

✅ Introduktion till det agila synsättet och hur det hänger ihop med Lean och systemtänkande. Varför vi behöver arbeta agilt?

✅ Vad kännetecknar det agila tankesättet och hur förändras de traditionella HR-processerna när vi arbetar agilt?

✅ Hur bör HR anpassa sitt arbete för att skapa maximalt värde i de nu existerande organisationerna och framtidens?

✅ Hur bör till exempel rekrytering, utvärderingar av prestationer och lönesättning se ut?

✅ Hur kan man använda agila tekniker som SCRUM och Kanban?

✅ Vilka konkreta exempel finns det? Hur har andra gjort? Vad fungerar?

✅ Hur kan HR stötta en Agil transformation?

 

gratis poster - agil HR i ett nötskal

Läs om de åtgärder vi gjort för att säkra en trygg kursupplevelse tillsammans med oss

Var hålls kursen

Den här kursen hålls hos Dandy People på Humlegårdsgatan 19 A, 2 tr (om inget annat anges)

📌 Lunch ca 12.00

📌 Eftermiddagsfika

📌 Kursen pågår mellan 9.00-17.00

Lärare

Björn Sandberg är beteendevetare och har en lång erfarenhet inom traditionell och Agil HR, ledarskap och förändringsområdet från såväl stora globala till medelstora och små bolag samt myndigheter.

Björn är certifierad instruktör inom Agil HR – ICAgile Certified Authorized Agile Instructor

Frida Mangen är beteende och personalvetare med ett stort intresse inom arbetspsykologin. De senaste elva åren har Frida arbetat inom Tech branschen i varierande roller inom HR och ledarskap. Frida driver även den populära podcasten; AgilaHRpodden. 

Frida och Björn är certifierade instruktörer inom Agil HR – ICAgile Certified Authorized Agile Instructor

Utbildningsmaterial

Som deltagare i kursen får du boken Agile People av Pia-Maria Thorén som kursliteratur. Vi använder också visualiseringen Agil HR i ett Nötskal av Dandy People som du får med dig i digitalt format.

I filmen nedan svarar Björn på frågan varför HR bör ta taktpinnen i den Agila transformationen.

 

Dandy Peoples unika kurslokal

Our central workshop and training facilities that inspires to creativity and growth.

In the center of Stockholm you find our creative space of 100 sqm designed for Agile workshops, trainings, seminars, meetups and other activities to support fun and energizing growth. We offer our consultants, customers and partners to use our facilities and we also use it for our own activities within Dandy People.

The space is named Las Vegas, because what happens in Vegas stays in Vegas 😉

The Las Vegas space is divided in two big rooms with a wall, but no doors in between. That is why both areas are always used by the same group at all times. One part, the SOCIAL SPACE, of about 50 sqm is designed with comfy sofas and chairs for about 20 people. And on the other side of the wall is the WORKSHOP SPACE. This space is dedicated for workshops, trainings and seminars and it is an open space about 50 sqm with flexible furniture to fit any purpose.

Read more about our facilities here