Agil HR - Certifiering - 2 dagar

ICAgile Certified Professional – Agile Talent (ICP-TAL)
Björn Sandberg Dandy People
Frida Mangen Agile People

Certifiering i Agil HR via ICAgile

Allt fler organisationer ser värdet av att applicera det Agila tankesättet inom HR, både i det interna arbetet men kanske framförallt i hur en HR-avdelning bidrar till att stötta en organisations lättrörlighet. När traditionella processer fokuserar på styrning och kontroll är en Agil HR-funktions roll snarare att skapa värde och stötta unika behov.

Målgrupp

Denna tvådagars utbildning är designad för dig som arbetar med HR och personalfrågor exempelvis HR-chefer, HR business partners, HR-specialister, linjechefer, verksamhetschefer och konsultchefer i både privat och offentlig sektor.

Vi går igenom strategiska frågor kring målsättning, prestationsstyrning, lönesättning, jobbroller, medarbetarundersökningar mm.

Utbildningen lägger stor vikt vid praktiska exempel och vi kommer bl.a. presentera en rad verktyg för att ni ska ska kunna komma igång med er satsning inom Agil HR.

I grund och botten handlar det om Agil HR och HR för Agilitet.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Vi går igenom

  • Introduktion till det agila synsättet och hur det hänger ihop med Lean och systemtänkande. Varför vi behöver arbeta agilt?
  • Vad kännetecknar det agila tankesättet och hur förändras de traditionella HR-processerna när vi arbetar agilt?
  • Hur bör HR anpassa sitt arbete för att skapa maximalt värde i de nu existerande organisationerna och framtidens?
  • Hur bör till exempel rekrytering, utvärderingar av prestationer och lönesättning se ut?
  • Hur kan man använda agila tekniker som SCRUM och Kanban?
  • Vilka konkreta exempel finns det? Hur har andra gjort? Vad fungerar?
  • Hur kan HR stötta en Agil transformation?

gratis poster - agil HR i ett nötskal

Läs om de åtgärder vi gjort för att säkra en trygg kursupplevelse tillsammans med oss

 

Lärare

Björn Sandberg är beteendevetare och har en lång erfarenhet inom traditionell och Agil HR, ledarskap och förändringsområdet från såväl stora globala till medelstora och små bolag samt myndigheter.

Björn är certifierad instruktör inom Agil HR – ICAgile Certified Authorized Agile Instructor

Frida Mangen är beteende och personalvetare med ett stort intresse inom arbetspsykologin. De senaste elva åren har Frida arbetat inom Tech branschen i varierande roller inom HR och ledarskap. Frida driver även den populära podcasten; AgilaHRpodden. 

Frida och Björn är certifierade instruktörer inom Agil HR – ICAgile Certified Authorized Agile Instructor

Utbildningsmaterial

Som deltagare i kursen får du boken Agile People av Pia-Maria Thorén som kursliteratur. Vi använder också visualiseringen Agil HR i ett Nötskal av Dandy People som du får med dig i digitalt format.

I filmen nedan svarar Björn på frågan varför HR bör ta taktpinnen i den Agila transformationen.