Certifierad Agil Beställare - Effektstyrd upphandling med Agila kontrakt

Digitalisering med hjälp av Agil upphandling

Står du inför en digitalisering? Är ni måna om att varje investerad krona inom IT skall ge den effekt ni är ute efter? Drömmer du om att få Agila team som samarbetar över verksamhetsgränser och drar åt samma håll? Då är det här utbildningen och arbetssättet för dig!

Denna kurs innehåller något unikt – Hur du kombinerar Agila utveckling med att leda och beställa effektdrivet. Hur du på ett snabbt och lättviktigt sätt skapar tillräcklig översikt av behovsbilden fö ratt kunna komma igång. För att sedan realisera effekten steg för steg. Du lär dig att hålla riktningen tydlig, samtidigt som du justera vägen mot målet.

Om du undrar vad en Agil upphandling och Agila kontrakt är och om det är något för dig så rekommenderar vi att du läser vår snabbguide “Agila kontrakt på 5 min” först. Det är vi som håller kursen som även står bakom webbplatsen agilakontrakt.se.

Företag vi tidigare har haft kursen för

Tandvårds- och läkemendelsverket, SBAB, Combitech, Inera m.fl.

Cases finns från

IZettle, Tandvårds- och läkemendelsverket, Svenska Kraftnät, Danska bolagsverket och ett sjukhus som fungerar (!). Du hittar dem här.

I utbildningen går igenom de tre centrala elementen för en lyckad upphandling:

Du lär dig leda upphandlingar som optimerar nyttan av din investering. Efter kursen kommer du att känna till hur du kan leda en upphandling baserat på Agila principer där du genom tidig interaktion minimerar risker och ökar möjligheten att få det verksamheten behöver. Du lär dig även hur du möjliggör för att möjliggöra för löpande uppföljning under pågående implementation.

Som kursdeltagare får du en tydlig process som hjälper dig minimera risker och åstadkomma en bra interaktion mellan affär, IT och leverantör.

Fördelarna med en Agil upphandling

 • Betydligt smidigare Upphandling/Förstudiefas. Det tar ca 1-2 månader, istället för år.
 • Bättre överblick
 • Roligare och mer engagerande miljö att verka i för kunniga Agila team och Leverantörer.
 • Effektmålet är tydlig från början, alla vet vilka behov som finns och vilka effekter man vill uppnå med upphandlingen.

Certifiering sker i två steg

Steg ett: Kunskapsvalidering via ett prov på kursen samt kräver minst 95% närvaro vilket ger dig “Ackrediterad Agil Beställare”.

Steg två: Implementationsvalidering. Deltagaren behöver visa exempel från sin verksamhet där man har använt effektmål samt inkrementell leverans och godkännande under en upphandling och implementation vilket ger dig “Certifierad Agil Beställare”.

Kursen vänder sig till dig som

 • För dig som är linjechef och verksamhetsansvarig
 • IT-chefer
 • Systemägare inom både offentlig och privat sektor
 • Projektledare
 • Jurister som arbetar med mjuvkvaruavtal
 • För dig som är leverantör

Vi går bland annat igenom

 • En tydlig process för beställning och upphandling
 • Hur vet jag vad jag ska beställa?
 • Slicing – Hur jag bryter ner en beställning i mindre delar med fokus på värde och riskminimering
 • Checklistor – till hjälp för val av leverantörer samt för arbetet i min organisation
 • Agila avtal kontra traditionella – inklusive exempel på Agila avtal i bruk idag
 • Hur väljer jag leverantör – process och checklista
 • LOU – De möjligheter som medges men sällan används inom lagen om offentlig upphandling?
 • Case studies och exempel
 • Delade erfarenheter med andra deltagare

Så bedrivs kursen

Utifrån en upphandlingsprocess och dess steg genomför vi praktiska övningar på de olika momenten. Övningarna bedrivs i gruppformat med andra deltagare och under överseende från kurshållare. Vi använder upplevelsebaserat lärande och mycket praktiska övningar. En stor nytta med att gå en öppen kurs är att du får tillfälle att höra hur de andra kursdeltagarna arbetar. Vi går även igenom och diskuterar case studies. Kursen hålls av grundarna av agilakontrakt.se.

Tidigare kursdeltagare

”Vår väg må vara diffus i detaljer med klar i mål och vision”

”Detta går att genomföra men framförallt att det går att snabba upp vår befintliga process”

”Enkelt att applicera på alla verksamheter”

”Bra med era exempel från verkligheten. Fortsätt med det!”

Agenda Dag 1

 • Hur kan du tänka annorlunda
 • Val av affärsmodell
 • Sätta effektmål
 • Behovsbild – Hitta målgrupper och behov
 • Behovsbild – Kundresa
 • Arkitektur och Non functional requirements
 • Hur jag hittar tid och budgetramar
 • Skapa översikt med hjälp av User Transaction Flow
 • Case stories och exempel

Agenda Dag 2

 • Slicing av projekt
 • Att leda en Agil upphandlingsprocess
 • Hur hitta rätt leverantör
 • Val av samverkansform
 • Leveransuppföljning
 • Genomgång av modulerna i Agila kontrakt
 • Agila kontrakt och LOU – de möjligheter som medges men sällan används
 • Din nya process

Kursinformation

Den här kursen hålls hos oss på Dandy People på Humlegårdsgatan 19, Stockholm

📌 21-22 mars 2024, 9.00-17.00. Frukost serveras från kl 8.30

📌 Kursen kostar 19.000 SEK exkl. moms.

📌 Gå 3 personer från ert företag, betala för 2

📌 Frukost, fika och lunch ingår


Our central workshop and training facilities that inspires to creativity and growth.

In the center of Stockholm you find our creative space of 100 sqm designed for Agile workshops, trainings, seminars, meetups and other activities to support fun and energizing growth. We offer our consultants, customers and partners to use our facilities and we also use it for our own activities within Dandy People.

The space is named Las Vegas, because what happens in Vegas stays in Vegas 😉

The Las Vegas space is divided in two big rooms with a wall, but no doors in between. That is why both areas are always used by the same group at all times. One part, the SOCIAL SPACE, of about 50 sqm is designed with comfy sofas and chairs for about 20 people. And on the other side of the wall is the WORKSHOP SPACE. This space is dedicated for workshops, trainings and seminars and it is an open space about 50 sqm with flexible furniture to fit any purpose.

Read more about our facilities here