Certifierad Agil Beställare - Effektstyrd upphandling med Agila kontrakt

För organisationer som vill Agilisera sin upphandling

Sedan ca 3 år tillbaka håller vi utbildningen Certifierad Agil Beställare (CAB) som ett led i att Agilisiera även upphandlingar inom privat och offentlig sektor för att möjliggöra effekten av Agil utveckling. Kursen kombinerar Agila principer med LOU och möjliggör beställning mot effektmål och behov med dellevaranser och utvärdering av leverantören på ett sätt som skapar förtroende och starka relationer mellan beställare och leverantör samt skrivandet av ett bra Agilt kontrakt.

Om du undrar vad en Agil upphandling och Agila kontrakt är och om det är något för dig så rekommenderar vi att du läser vår snabbguide “Agila kontrakt på 5 min” först.

This training is only available in Swedish due to connection to LOU and legal application in Sweden. If you want to have this training as a inhouse training, just let us know. We can also have the training in English, and for other markets than the Swedish.

Kort sagt kan man säga att kursen går igenom de fyra centrala elementen för en lyckad beställning:

– Effektmål
– Behovsställning
– Hitta rätt leverantör (se vår guide till leverantörsutvärdering här)
– Skrivande av ett bra kontrakt

Du lär dig leda upphandlingar som optimerar nyttan av din investering. Efter kursen kommer du kunna leda en upphandling baserat på Agila principer där du genom tidig interaktion minimerar risker och ökar möjligheten att få det verksamheten behöver. Du lär dig följa upp resultat löpande under pågående implementation.

Som kursdeltagare får du en tydlig process som hjälper dig minimera risker och åstadkomma en bra interaktion mellan affär, IT och leverantör.

Certifiering sker i två steg

Steg ett: Kunskapsvalidering via ett prov på kursen samt kräver minst 95% närvaro vilket ger dig “Ackrediterad Agil Beställare”.

Steg två: Implementationsvalidering. Deltagaren behöver visa exempel från sin verksamhet där man har använt effektmål samt inkrementell leverans och godkännande under en upphandling och implementation vilket ger dig “Certifierad Agil Beställare”.

Kursen vänder sig till dig som

 • För dig som idag gör upphandling eller är på väg att göra det
 • För dig som är linjechef och verksamhetsansvarig
 • IT-chefer
 • Systemägare inom både offentlig och privat sektor
 • Projektledare
 • Jurister som arbetar med mjuvkvaruavtal
 • För dig som är leverantör

Vi går bland annat igenom

 • En tydlig process för beställning och upphandling
 • Hur vet jag vad jag ska beställa?
 • Slicing – Hur jag bryter ner en beställning i mindre delar med fokus på värde och riskminimering
 • Checklistor – till hjälp för val av leverantörer samt för arbetet i min organisation
 • Agila avtal kontra traditionella – inklusive exempel på Agila avtal i bruk idag
 • Hur väljer jag leverantör – process och checklista
 • LOU – De möjligheter som medges men sällan används inom lagen om offentlig upphandling?
 • Case studies och exempel
 • Delade erfarenheter med andra deltagare

Hur bedrivs kursen?

Utifrån en upphandlingsprocess och dess steg genomför vi praktiska övningar på de olika momenten. Övningarna bedrivs i gruppformat med andra deltagare och under överseende från kurshållare. En stor nytta med att gå en öppen kurs är att du får tillfälle att höra hur de andra kursdeltagarna arbetar. Vi går även igenom och diskuterar case studies. Kursen hålls av grundarna av agilakontrakt.se.

Twitter
LinkedIn
Facebook