Written by

Det här är en rolig och lätt workshop att hålla i härligt pirat-tema. Och vem älskar inte pirater? Yo ho ho!

Den här workshopen har jag faciliterat ett flertal gånger och alltid med positiv framåtanda, samsyn kring vad uppdraget är och lite rolig teambuilding där alla delar med sig lite om vilka de är. Du kan hålla workshopen i rummet på en whiteboard, eller använda den här digitala varianten i Mural.

Workshopen lämpar sig för Chefer, Produktägare, Scrum Masters eller tex produktteam.

Jag har skrivit instruktionerna här utifrån att du kanske inte tidigare har faciliterat så mycket, eller kanske inte har använd Mural. Min förhoppning är att fler ska våga sig på att prova och hålla riktigt bra, roliga och engagerande workshops även digitalt. Så hoppas att du vill testa 🙂

Workshopen är uppdelad i en första del där deltagarna delas upp i mindre breakout rooms (grupper), och en gemensam del där man delar med sig av resultatet och hittar vägen fram tillsammans.

Här nedan går jag igenom de olika stegen som finns i Muralen. Väl inne i Muralen finns innehållet och stegen vilket gör att det är lätt för dig att facilitera den utifrån mallen.

Här hittar du mallen i Mural >

Facilitator Super Powers i Mural

Som facilitator i Mural har du “facilitation super powers”. Dessa ska du använda för att skapa en bra facilitering för gruppen och se till att allas röst får höras och att de kommer fram till ett resultat tillsammans – och håller tiden. Här går jag igenom några av dom som du hittar i toppen av fänstret i din webbläsare när du är inne i Mural och du har fått rollen som facilitator.

Från vänster till höger så har du som facilitator:

  • Dot voting. Om gruppen ska rösta om ngt så slår du på den och bestämmer hur många röster alla har individuellt. När alla är klara visar du automagiskt resultatet.
  • Private mode. Det här är en smart funktion om folk jobbar individuellt. Då ser man inte varandras lappar vilket gör att alla har lättare att bidra och fokuserad och gruppen kommer fram till bättre resultat. Om du vill använda den i den här workshopen så kanske en i varje grupp ska lägga in lapparna och dela sin skärm med de andra i ert videomöte.
  • Custom toolbar. Här väljer du vilka verktyg deltagarna ska se till vänster i Mural vilket kan förenkla för dom att hitta och välja rätt funktioner under workshopen.
  • Laser pointer. Som det låter. En laserpekare som du kan använda för att guida deltagarna i var de ska titta.
  • Timer. Och sist i raden hittar du timern som du använder för att tids-boxa olika aktiviteter och hjälpa deltagarna att hålla tiden. Timern plingar när tiden går ut så att alla som är med inne i Mural hör det, och den syns också för alla. Detta är en jättebra funktion för att se till att alla grupper och individer inte fastnar i långa ofruktsamma diskussioner, och att de levererar värde som grupp.
(more…)
Written by

När vi på Dandy jobbar med att anpassa utbildningar till våra kunders behov så sitter vi alltid och idégenererar tillsammans. Vi har otroligt roligt under dessa sessioner, precis som vi hade nu. Den här gången hade vi läst en artikel som vi inspirerades mycket från i framtagandet av ett nytt spel vi gjorde igår. Nämligen denna: https://www.creativehackers.co/posts/the-subtle-art-of-fucking-up

Därav fick spelet heta “Biggest fuck ups game” 🙂

Ladda ner spelplanen och spela Biggest Fuck Ups Game själva >

Artikeln triggade oss, eftersom vi alla vet hur det känns när vi fuckar upp saker. Vi har alla gjort det! Vi ville göra ett allvarligt ämne som psykologisk trygghet lite kul också. Beroende på miljön vi befinner oss i när vi misslyckas, så får det oss att känna olika saker. Befinner vi oss i en psykologiskt trygg miljö så kan vi lära oss av det. Befinner vi oss i en otrygg miljö så blir instinkten att hitta någon att skylla på eller försöka gömma sig på något sätt, i vart fall så uteblir lärandet. Miljön är alltså avgörande och genom den kan “Backward law” träda in, vilket innebär att rädslan för att misslyckas blir en självuppfyllande profetia, och hur bra blir vi då på våra jobb?

Det här är ett känsligt och ett viktigt ämne för många organisationer. Grunden för om folk presterar bra på jobbet eller inte, ligger i om man har psykologiskt trygghet på jobbet eller inte, och det saknas i många av dagens organisationer. Många TROR att de har psykologisk trygghet, men det visar sig när man börjar mäta att den inte är så hög, och är det någon mätning där det INTE bara duger att ligga ok i en mätning så är det i den här. Det får stora konsekvenser för organisationen i avsaknad av motivation, lärande, självförtroende, innovation, trygg konfliktlösning, och antal ständiga förbättringar som görs har forskning visat.

Vad är psykologisk trygghet?

Vad är då psykologiskt trygghet? Det är när man kan prata om misstag man gjort utan att bli dömd, utan att känna att någon tittar snett på en, för om du inte vill se inkompetent eller negativ ut i en otrygg miljö så låter du ofta bli att dela idéer du har, du ställer inte frågor, du berättar inte för någon om dina svagheter, visar inte dina misstag, du gör så lite som möjligt faktiskt, för då kan du inte göra något fel. Psykologisk trygghet handlar inte om att ha det mysigt och gott där alla har konsensus, tvärtom, det handlar om att höja din röst och ta diskussioner där du ser andra saker, även om det är obekvämt och jobbigt. Eller föreställ dig bara skillnaden att komma till ett jobb där folk förutsätter att du kan ditt jobb, jämfört med att folk kräver att du ska bevisa din kunskap hela tiden. Hur lätt är det då att känna sig psykologiskt trygg?

(more…)
Written by

En teambaserad organisation är ett ekosystem av team. Dessa kort är tänkta att användas för att kartlägga nuläget för respektive team i organisationen och sätta mål för vilka typer av team man skulle vilja ha och därigenom identifiera vad som håller teamen tillbaka från att ta sig dit.

Den här modifierade versionen av team topologier bygger på det fantastiska arbetet från teamtopologies.com som är skapat utifrån ett DevOps-perspektiv. De tillägg och justeringar vi har gjort på ursprungsmodellen syftar till att möjliggöra en tydligare produkt-ledd organisation där agila ledningsteam utifrån Agile Management Areas är en viktig del och justering för kundcentrerade produktteam där ofta även marknad och tech möts i gemensamma team, i stället för enbart stream aligned vilket är mer vanligt på en IT / Infrastrukturavdelning.

Conway’s Law är ett begrepp som pekar på att system ofta speglar organisationen som bygger dem, dvs för att justera de teamen man i nuläget har som ofta är av typen komponent-team och röra sig mot ett ekosystem som bygger på produktteam behöver man göra en omvänd Conway’s Law design. Då utgår man från vilka förmågor man skulle vilja att organisationen, och teamen har, kanske vill man att teamen har förmåga att ansvara för en optimal upplevelse direkt till slutanvändare utan mellanhänder. Äger produktutvecklings-processen end-to-end. Tar ansvar för det de bygger över tid och ser till att det skapar verksamhets och affärsnytta på både kort- och lång sikt – det vill säga vara ett Produktteam. Viktigt är att betona att man alltid behöver en mix av team i alla organisationer, enbart produkt-team är inte eftersträvansvärt, utan vanligt är att man har plattformsteam samt även enabling team, vad man dock vill gå ifrån är komplicerat subsystem-team (komponentteam), samt ha team med både produkt, plattform och enabling uppdrag.

Utifrån det målet kan man sedan identifiera vilka typer av team man har i nuläget, samt vilka typer av team man behöver för att steg för steg förändra den tekniska arkitekturen och förmågan i organisationen för att möjliggöra mer autonoma produktteam på sikt.

Alla team behöver även få tydligt definierade mål som de kan arbeta mot. Dessa mål ser olika ut beroende på vilket typ av team de är, men målet brukar var att ha uppdrag för teamen som spänner över ca 6 – 12 månader som gör att de själva kan se om de bidrar med värde och stöttar dom i att göra löpande prioriteringar.

(more…)
Written by

“On the Cover” is a great exercise to define the vision for a product, service, company… you name it!

Use it with your team to define your vision. If you create one each you can then share your thoughts with each other. It might just be valuable to see if you are aligned with eachother on the big picture, but you can also create one picture together and build on what you all shared and find the next level together.

If you are far away from each other on important topics, talk about why and what that means. It is valuable to get a shared vision to be able to know if we are doing the right things and to engage the team.

Free High-Resolution Download of the “On the Cover Poster” (PDF) >

Written by

This is a workshop that I have used a couple of times to enable shared ideas about product development with development teams. It is originally called ”Prune the Product tree”, and part of the book Innovation Games by Luke Hohmann.

Last Friday we used it with the Dandy People team to look at Dandy and what we might need to, and like to focus on and do next, and what fruits we think it might give us.

I love these kinds of workshops and formats that are visual and where we can use metaphors and get creative in our discovery and prioritization together. The full workshop was over 4 hours (and we didn’t finish).

USE THE MURAL TEMPLATE: Use the template in Mural

FREE DOWNLOAD OF PDF: Download the Prune the Product Tree poster for free in high-resolution PDF format

(more…)
Written by

This is a canvas you can use with your team to visualize some of the key concepts, facts about the team – but it is also a part of the process to build a high performance team to do the activities needed to fill out the canvas with the team. Keep it visual by the team and bring it with you on important team meetings.

Download the Team Canvas for free in high resolution (PDF) >
team canvas 1

Team Name
It is always great for the team spirit to come up with a nice and cool or funny name by them selves, don’t let any one else set it for them.

Purpose or Mission
It is crucial for the team to set a clear mission to enable them to focus and give clarity. It should be in connection with user- and business strategy and it is usually a job for the Product Owner if the team has one. What the team delivers and prioritizes depends on their mission. (more…)

Written by

Is your organisation starting to feel out of date, making you slow and ineffective? Do you need to evaluate what type of organisation you should have instead to speed up your development? Then you probably want to continue and read the full article. This post also contains Workshop agenda & Free Templates.

Agile Coaches

The three amigos of Agile coaches on the set is so much better than one 😀
Thank you Viktor and Stefan!

Many companies and organisations who are working in a complex fast moving domain find themselves growing out of their existing organization and ways of working. These organisations may suffer from problems like long lead times, inability to innovate or quality issues. Feeling left behind when new companies move faster. People in these organizations often find themselves being stressed out, attending too many meetings, communicating to everyone and no one about everything, and often little or even no time to be creative, collaborate with team members and stakeholders or to do the actual work.

To become great product organisations fit for people and enable innovation, short lead times and high quality we apply Agile and Lean thinking and ways of working in order to solve existing problems step by step – also called Agile Change Management. We believe that change has to happen on an individual level, as well as a system level, and it can only be sustainable and successful if it comes from intrinsic motivation.

To enable organizations to improve and reorganize as easy as possible we needed a collaborative way to evaluate the existing organization, what works well and what not, and at the same time learn how it could work instead in the future. We also wanted to build on intrinsic motivation and enable people to make the decisions needed based on actual knowledge. That’s why we created this product organisation evaluation workshop and method. It worked really well and we would love to share it with the Agile community to see if it might could be of use to more people.

Outlines of the workshop

This workshop is:

  • Experienced based
  • Collaborative
  • Visual
  • Data driven
  • Probe, sense, respond – prototype based

(more…)

Written by
The online version that you can run in Google Drive via Google Slide.

The speedboat format for retrospectives is something I like a lot and have used with teams or even whole organizations (divided into teams). I find it to be a good way for the team to think individually, and then collaborate and define solutions for their problems through visualization. Visualization helps the team to more easily figure out what problems they should solve them selves, and what problems needs to be solved through collaboration between the teams, and what they need to ask management to help with. Some Agile coaches or Scrum Masters only highlight the negative on retrospectives, I believe it is a great thing to focus on the positive and also help the team take action more easily on real issues. It´s the teams responsibility to handle issues within the team, the Agile Coach/Scrum Masters job is to give them the capabilities to do that (not to do it for them).

Download the speedboat retrospective poster in high resolution (PDF) here >

Download the speedboat retrospective Power Point here (instructions and online retro space)>

Free Mural template for this workshop >speedboat retrospective

(more…)

Written by

Today I held a Design Studio workshop with about 25 people at NetEnt in Stockholm. There where people joining in because they where curious, from all different departments. Perfect for innovation 🙂

design studio free poster

Download the Design Studio poster as PDF >

It was just an hour, with a short introduction, starting with a warm up exercise to get their brains started up, and then 3 short time boxed iterations in 7 groups of 3-4 people. And then we had a 2 min presentation from each team on their combined idea in the team. Really excellent stuff!

A couple of the participants had done Design Studio before, but most of them had not. One of the participants said afterwards “When we got the mission, I had absolutely no ideas at all. But after just the first iteration I had plenty!”. Thats the way it works, you generate ideas and find solutions and see them from different angles as you work together.

The different groups came up with amazing ideas for future games on smart watches. Really innovative and cool 🙂

The Discovery Team

The Discovery Team

The more diverse your team is, the more perspectives you will see at the same time, and the better your ideas will be.

In the start of a new thing you might want to invite stakeholders, customer service, HR, marketing or others. When you do your sprints, you might pick some one outside the team to get a broader picture.  (more…)

Shopping basket
Related Trainings
Our Trainings
The Agile Leadership Team in a Nutshell Training & Toolbox – Online
Target Group: Executives, Managers, Employees, Associates in all functions across the organization, everyone who belongs to a team, and you who also support teams, in an Agile organization.
Start at any time!