Vårt piratskepp! – Digital workshop med mall för teambuilding och strategi i Mural

Written by

Det här är en rolig och lätt workshop att hålla i härligt pirat-tema. Och vem älskar inte pirater? Yo ho ho!

Den här workshopen har jag faciliterat ett flertal gånger och alltid med positiv framåtanda, samsyn kring vad uppdraget är och lite rolig teambuilding där alla delar med sig lite om vilka de är. Du kan hålla workshopen i rummet på en whiteboard, eller använda den här digitala varianten i Mural.

Workshopen lämpar sig för Chefer, Produktägare, Scrum Masters eller tex produktteam.

Jag har skrivit instruktionerna här utifrån att du kanske inte tidigare har faciliterat så mycket, eller kanske inte har använd Mural. Min förhoppning är att fler ska våga sig på att prova och hålla riktigt bra, roliga och engagerande workshops även digitalt. Så hoppas att du vill testa 🙂

Workshopen är uppdelad i en första del där deltagarna delas upp i mindre breakout rooms (grupper), och en gemensam del där man delar med sig av resultatet och hittar vägen fram tillsammans.

Här nedan går jag igenom de olika stegen som finns i Muralen. Väl inne i Muralen finns innehållet och stegen vilket gör att det är lätt för dig att facilitera den utifrån mallen.

Här hittar du mallen i Mural >

Facilitator Super Powers i Mural

Som facilitator i Mural har du “facilitation super powers”. Dessa ska du använda för att skapa en bra facilitering för gruppen och se till att allas röst får höras och att de kommer fram till ett resultat tillsammans – och håller tiden. Här går jag igenom några av dom som du hittar i toppen av fänstret i din webbläsare när du är inne i Mural och du har fått rollen som facilitator.

Från vänster till höger så har du som facilitator:

 • Dot voting. Om gruppen ska rösta om ngt så slår du på den och bestämmer hur många röster alla har individuellt. När alla är klara visar du automagiskt resultatet.
 • Private mode. Det här är en smart funktion om folk jobbar individuellt. Då ser man inte varandras lappar vilket gör att alla har lättare att bidra och fokuserad och gruppen kommer fram till bättre resultat. Om du vill använda den i den här workshopen så kanske en i varje grupp ska lägga in lapparna och dela sin skärm med de andra i ert videomöte.
 • Custom toolbar. Här väljer du vilka verktyg deltagarna ska se till vänster i Mural vilket kan förenkla för dom att hitta och välja rätt funktioner under workshopen.
 • Laser pointer. Som det låter. En laserpekare som du kan använda för att guida deltagarna i var de ska titta.
 • Timer. Och sist i raden hittar du timern som du använder för att tids-boxa olika aktiviteter och hjälpa deltagarna att hålla tiden. Timern plingar när tiden går ut så att alla som är med inne i Mural hör det, och den syns också för alla. Detta är en jättebra funktion för att se till att alla grupper och individer inte fastnar i långa ofruktsamma diskussioner, och att de levererar värde som grupp.

Vad behövs för att kunna använda Mural?

Du behöver inte vara betalande kund för att delta i en workshop. DU bjuder in deltagarna med en “visitor”-länk om de inte vill skapa ett gratis konto.

En god start för alla

Du kan självklart lägga in en del innan den delen av workshopen med piraterna börjar, med tex en checkin för att få alla att vara närvarande och även “sätta scenen”. Forskningen visar att det alltid är bra att alla får prata inom de första 5 minuterna på ett möte eller en workshop för att de sedan fortsätta att vilja prata och engagera sig så passa på att utnyttja det till din fördel.

Tänk på att även lägga in en eller två pauser under workshopens gång. Annars har du troligtvis ett rejält trött gäng i slutet.

De olika stegen i workshopen

Vi jobbar i mindre Breakouts för steg 1-3. Det är bra om de är 3-5 personer per grupp. Dessa breakouts skapar du i det videomöte du har bjudit in deltagarna i. I själva mötet tittar ni på och använder Muralen där workshopen finns.

1. Vad är det ni ska erövra? Vilka möjligheter finns?

Piratskeppet symboliserar er och ert uppdrag. Vad är ert uppdrag och vilka möjligheter ser ni framåt?

Jobba i den lilla gruppen i ert breakout rum och skriv ner en och en på postit-lappar i den färgade cirkeln som motsvarar ert rum och dela med varandra i den lilla gruppen. 

// Här behöver du ha förberett rum som du kan skicka ut deltagarna till i bra grupper om 3-5 personer. Ju mindre grupper, minst 3, desto fortare blir de oftast klara. Ett tips är att döpa rummen till de färger som cirklarna som grupperna ska jobba i på Muralbrädan så är det lättare för dom att göra rätt. Du kan också be att de väljer en i gruppen som kan hjälpa gruppen framåt om det behövs, en grupp-facilitator.

2. Vad finns det under ytan?

Vad kan det finnas för dolda möjliga hinder eller risker som ni kan behöva hantera?Jobba i den lilla gruppen i ert breakout rum och skriv ner en och en på postit-lappar och dela med varandra i den lilla gruppen. 

3. Vem är du på piratskeppet?

Välj din pirat bland bilderna, eller rita. Klicka “d” för att få fram pennan om du vill rita en egen.
Lägg in dig själv på piratskeppet.

 • Var befinner du dig?
 • Vad gör du?
 • Varför då?

4. Dela i stora gruppen

Stor grupp. Det här steget är time-boxat till 25 min, vilket fungerar för ca 3 grupper, 5 min var i grupperna och sedan en runda med respektive person. Är ni fler? Då behövs mer tid.

Respektive grupp delar steg 1-2.


Respektive person delar:

 • Vart befinner du dig?
 • Vad gör du?
 • Varför då?

5. Reflektion och nästa steg

Stor grupp. Det här steget är time-boxat till 25 min, vilket fungerar för ca 3 grupper, 5 min var i grupperna och sedan en runda med respektive person. Är ni fler? Då behövs mer tid.

Reflektera gemensamt om era tankar som grupp.Vad tänker ni om möjligheter och risker?Är det något ni borde ta tag i nu?Finns det några tydliga nästa steg för er baserat på detta?
Vad har ni för reflektioner om er själva på piratskeppet kopplat till vardagen och gruppen?

6. Actions

Stor grupp. Det här steget är time-boxat till 10 min.

Skriv ner en eller flera actions utifrån denna övning, och vem som gör vad.

I detta steget är det viktigt att få in allas input och engagemang till vad som behöver göras för att ta nästa steg. Är de en mindre grupp som känner varandra väl. är högpresterande (nivå 4 i grupputvecklingsprocessen) och har en god positiv gruppdynamik så går det bra att prata rakt ut och att någon skriver ner vad de olika sakerna är.

Om det blir tyst i samtalet, eller om bara en eller ett par personer dominerar samtalet så är de inte där riktigt ännu och då behövs mer arbete för att få fram det som behöver göras. Du kan då i förväg lägga på mer tid här och skicka ut alla i par eller 3 och 3 för att ta fram förslag på vad som ska göras.

Då får du ofta också bättre förslag som nyttjar gruppens bredd av perspektiv. Då kan du välja att tex låta dem skriva rakt in med private mode på, och sedan kan du själv läsa upp vad som står så blir det lättare för de som är introverta eller kanske lite rädda.

Dock behöver du i så fall först göra ett brainstorming-steg, och därefter be alla signa upp sig för vad de ska jobba på. Tänk på att de själva ska välja att göra ngt, dvs inte få uppgifter tilldelat sig, och aldrig tilldela ngn en uppgift som inte är där. Antingen tar de på sig saker en och en om det är mindre saker, annars helst i par, 2 och 2. Så tänk igenom detta steg innan workshopen, och är du osäker ha en plan A och en B – där plan A är mer tid och med mer tid för alla att kunna bidra.

Stort lycka till med den här roliga workshopen och tveka inte att höra av dig om hur det har gått för er, eller om det är något du undrar över.

Här hittar du mallen i Mural >

Shopping basket
Related Trainings
Our Trainings
Agile Leadership in a Nutshell – Agilt ledarskap – 2 dagar På plats
Target Group: Ledare och chefer, oavsett branch eller nivå. Alla som vill öka sitt teams, arbetsgrupp eller organisations innovationskraft och effektivitet. Ledare som vill leda en snabbrörlig agil organisation.
Teachers: Björn Sandberg, Mia Kolmodin, Jenny Persson
Nytt datum kommer inom kort