Written by

Jag besöker Frida Mangen som är HR proffset som började intressera sig för Agilt och startade en podd för att lära sig mer. Frida kontaktade mig och frågade om jag ville komma på besök och vad jag helst ville prata om. Mitt svar kom snabbt, kompetensutveckling i Agila team, vikten av T-shape och Aktivitetsbaserade kontor.

agil hr - podd

Vi hade en väldigt trevlig pratstund om vad det innebär att jobba i Agila team, vikten av att ha T-formade kompetenser i Agila team och hur kompetensutveckling kan se ut i Agila team. Vi pratade också mycket om hur arbetsmiljön bäst kan anpassas för att få så högeffektiva team som möjligt, eftersom det är själva poängen med att ha Agila team. Att möjliggöra kreativa korsfunktionella team som kan utforska, lära sig om kundbehov och bygga fungerande kölsningar effektivt utifrån affärsstrategier har länge varit mitt stora fokus och intresse. Därför har jag länge oroat mig över trenden att HR och ledning ofta driver frågan om kontorsmiljö utan att involvera medarbetarna tillräckligt, och utan att alls förstå de Agila teamens behov. Aktivitetsbaserade kontor som är resursoptimerade istället för flödesoptimerade är ett tydligt och stadigt ökande anti-pattern. Här är kontorsutrymmena optimerade för att spara pengar på antal platser utifrån ett felaktigt antagandet att medarbetarna inte behöver sitta tillsammans för att leverera värde.

Frida som är ett superproffs har tillsammans med sin producent klippt ihop 45 minuter av vårt samtal som jag hoppas kan få fler HR-proffs att blir intresserade av vad Agilitet innebär, och vad dom kan göra för att vara en stöttande funktion.

Written by

Tack Agila Sverige för ännu en fantastiskt bra och inspirerande konferens. Är så tacksam för att få vara en del av det Agila communityt som alltid är lika välkomnande och inkluderande.

Jag fick äran att bli en av de utvalda talarna. Min presentation handlade om resultatet från den undersökning som vi på Dandy People har gjort kring hur de som arbetar i Agila Team påverkas av Aktivitetsbaserade kontor (ABK) – eller vilket det ofta faktiskt egentligen är, Flexibla kontor.

I den här serien av poster finns också:

– Free Infographic 
The Free Report
Free PP slides of the report

See the other posts in this series:
Get  Seated for Agile – Free Infographic Poster (High Resolution PDF) on the topic, with shared learnings and data.
“The Agile Activity Based Seating Report 2018 (or rather Flexible Seating) – Free Slides” – The full report as PDF and slide share.
The first post that started the Series – “Flexibility in Agile and Activity based offices must be a perfect fit” – or does it?

Written by

There is an increasing trend in Sweden to move in to something commonly called Activity Based Seating, what we discovered is often confused with Flexible Seating. We couldn’t find any data on the actual impact of these kind of seatings for Agile Teams. Thats why we did a survey to uncover the “truth” with 177 people answering and an open space session to learn more about what learnings are out there from people working Agile.

The Free Infographic Poster on Agile Seating

Free Infographic - Get seated for agile

Download the Free Infographic – get Seated for Agile here (High resolution PDF) >

The survey was presented at Agila Sverige 2018 and can be found here > At an Open Space session we got together to share experiences people had around ABS. The result of both is shared in this free infographic and we hope this information can bring value to you and your organization so that you can find better solutions together. Please feel free to use the content in any way you like. We would though be happy if you would refer to Dandy People if you take any content out of context. Thank you every one for joining in and sharing your learnings from the trenches of Flexible Seating and really great Activity Based Seating!

In this series of posts you’ll find:

– Free Infographic (your on the right place)
The Free Report
Free PP slides of the report
Video of me presenting the report (Swedish)

Activity Based Seating vs Flexible Seating

Activity Based Seating vs Flexible Seating

Activity Based Seating

 • Flow optimized, aligned with Lean & Agile thinking.
 • If there are Agile Teams, one activity the office is optimized for is Agile Teamwork.
 • More desks than people to optimize for flow.
 • Can be re-arranged quickly for new team members or team collaboration.
 • The goal is high performance teams.

Flexible Seating

 • Resource optimization, against Lean & Agile thinking.
 • No personal desks, fewer seats than employees, clean desk & wall policy.
 • Optimized for individual work, not team work.
 • Many organizations say they do ABS, but it is in fact FS.
 • The organization is “blind” and teamwork is banned.
 • The goal is to save space, and money, but deliveries from teams will fail and stress will increase.

(more…)

Shopping basket
Our Trainings
Shiftup Business Agility & Innovation Leader – 2 Day Workshop
Target Group: Agile Coaches, Consultants, Team managers, Business leaders, Product designers, Product developers, Product managers, Project managers & Human resource managers.
Teachers: Jurgen Appelo