Biggest Fucked Up Game – ett sätt att bygga psykologisk trygghet

Written by

När vi på Dandy jobbar med att anpassa utbildningar till våra kunders behov så sitter vi alltid och idégenererar tillsammans. Vi har otroligt roligt under dessa sessioner, precis som vi hade nu. Den här gången hade vi läst en artikel som vi inspirerades mycket från i framtagandet av ett nytt spel vi gjorde igår. Nämligen denna: https://www.creativehackers.co/posts/the-subtle-art-of-fucking-up

Därav fick spelet heta “Biggest fuck ups game” 🙂

Ladda ner spelplanen och spela Biggest Fuck Ups Game själva >

Artikeln triggade oss, eftersom vi alla vet hur det känns när vi fuckar upp saker. Vi har alla gjort det! Vi ville göra ett allvarligt ämne som psykologisk trygghet lite kul också. Beroende på miljön vi befinner oss i när vi misslyckas, så får det oss att känna olika saker. Befinner vi oss i en psykologiskt trygg miljö så kan vi lära oss av det. Befinner vi oss i en otrygg miljö så blir instinkten att hitta någon att skylla på eller försöka gömma sig på något sätt, i vart fall så uteblir lärandet. Miljön är alltså avgörande och genom den kan “Backward law” träda in, vilket innebär att rädslan för att misslyckas blir en självuppfyllande profetia, och hur bra blir vi då på våra jobb?

Det här är ett känsligt och ett viktigt ämne för många organisationer. Grunden för om folk presterar bra på jobbet eller inte, ligger i om man har psykologiskt trygghet på jobbet eller inte, och det saknas i många av dagens organisationer. Många TROR att de har psykologisk trygghet, men det visar sig när man börjar mäta att den inte är så hög, och är det någon mätning där det INTE bara duger att ligga ok i en mätning så är det i den här. Det får stora konsekvenser för organisationen i avsaknad av motivation, lärande, självförtroende, innovation, trygg konfliktlösning, och antal ständiga förbättringar som görs har forskning visat.

Vad är psykologisk trygghet?

Vad är då psykologiskt trygghet? Det är när man kan prata om misstag man gjort utan att bli dömd, utan att känna att någon tittar snett på en, för om du inte vill se inkompetent eller negativ ut i en otrygg miljö så låter du ofta bli att dela idéer du har, du ställer inte frågor, du berättar inte för någon om dina svagheter, visar inte dina misstag, du gör så lite som möjligt faktiskt, för då kan du inte göra något fel. Psykologisk trygghet handlar inte om att ha det mysigt och gott där alla har konsensus, tvärtom, det handlar om att höja din röst och ta diskussioner där du ser andra saker, även om det är obekvämt och jobbigt. Eller föreställ dig bara skillnaden att komma till ett jobb där folk förutsätter att du kan ditt jobb, jämfört med att folk kräver att du ska bevisa din kunskap hela tiden. Hur lätt är det då att känna sig psykologiskt trygg?

Fucking up är inte bara en del av processen, det är processen

Vårt nya spel “Biggest fuck ups game” handlar om att ta ägandeskap för våra misslyckanden, prata om dem utan rädsla av att bli dömd, att få lära sig tillsammans med andra från sina misslyckanden. En plats där risktagande, experiment, och oliktänkande är grundkrav. Det är en plats där vi avstigmatiserar misslyckanden och accepterar att det är den enda vägen till högpresterande team.

Fucking up är inte bara en del av processen – det är processen! Att fucka upp är mänskligt, liksom vår sårbarhet, så låt oss vara mer sårbara, kreativa människor som inte bryr sig om vi fuckar upp då och då! Så vi törs vara innovativa tex. Innovation är en stor bristvara i dagens organisationer som vi behöver försöka lösa genom att ha psykologiskt trygga arbetsplatser.

Vad säger forskningen om psykologisk trygghet?

I det här spelet så utgick vi från de olika forskningsområdena som visat sig få effekt och har kopplat ett antal frågor till de olika ämnena. Sådana som ger psykologisk trygghet, och sådana som ger avsaknad av psykologisk trygghet, vi berättar om olika situationer kopplat till det, i nästa steg berättar man om sin största fuck up till något ämne, och avslutar spelet med att lyfta idéer för att skapa psykologisk trygghet på arbetsplatsen.

Naturligtvis finns det olika typer av fuck ups som får olika konsekvenser, men det viktiga när man gör misstag, är att man lär från dem. Hur bra vore det att inte lära från dem, när vi vet att vi alla gör dem? 

Några fuck up’s som vi har gjort

När man tar curry istället för kanel och upptäcker något som var riktigt gott. Eller när man tror att man anmält sig till en kurs och tror att “puppets” är roliga handdockor …men det visar sig vara ett konfigurationsverktyg. När man råkar säga en sak som triggar en hög chef och tvingas fundera ut hur man ska lösa konflikten man skapat och lyckas. (ren lycka) Eller när man bokar flygbiljett till fel datum och inte kommer till föreläsningen man skulle hålla. (inte så kul) 

Kan vi avdramatisera kan vi lära! “Vem ska vi hänga” skapar rädsla. Vi vill att alla ska lära så slippa göra samma misstag. Hur kan vi dela misstagen i organisationer? Har ni någon fail wall? Vi delar misstag på Dandy, och om ni visste vilket lärande det finns i att göra det!

Välkommen på Meetup och provspela tillsammans med oss

Nu tänkte vi bjuda in just dig till vår Meetup – Dandy Dojo för att prova att spela spelet och se vad du tycker! Kanske passar det din organisation, så ni kan jobba på att utveckla er psykologiska trygghet genom biggest fuck ups game?

Du är varmt välkommen 2022-03-15 kl 17:00 till Dandy Peoples lokaler på Kungsgatan 8, i Stockholm. Vi avslutar kl 19.30 ta med dig egen mat och kom och ät och spela ihop! Det blir en kul kväll tillsammans!

Ladda ner spelplanen och spela Biggest Fuck Ups Game själva >

Forskningsreferenser för psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet bidrar till motivation

Kahn, W.A. (1990) Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of ManagementJournal 33.4, 692-724.
May, D.R., Gilson, G.L., & Harter, L.M. (2004) The psychological conditios of meaningfulness, safety and availability and the engagement of the human spirit at work. Journal of occupational and organizational psychology 77.1, 11-37.

Psykologisk trygghet möjliggör ökat lärande i team

Edmondson, A.C. (1996) Learning from mistakes is easier said than done: Group and organizational influences on the detection and correction of human error. The journal of applied behavioral science 32.1, 5-28.
Tucker, A.L., Nembhard, I.M., & Edmondson, A.C. (2007) Implementing new practices: An empirical study of organizational learning in hospital intensive care units. Management Science 53.6, 894-907.


Psykologisk trygghet predicerar teams prestation

Edmondson, A.C. (1996) Learning from mistakes is easier said than done: Group and organizational influences on the detection and correction of human error. The journal of applied behavioral science 32.1, 5-28.

Psykologisk trygghet ihop med höga krav leder till lärande

Edmondson, A.C. (2008). The competitive imperative of learning, HBS Centennial Issue. Harvard Business Review 86.7/8, 60-67.


Psykologisk trygghet leder till ökat självförtroende bland medarbetare när det gäller deras kunskap

Siemsen, E., Roth, A.V., Balasubramanian, S., & Annand, G. (2009) The influence of psychological safety and confidence in knowledge on employee knowledge sharing. Manufacturing & service operations management 11.3, 429-447.


Psykologisk trygghet leder till mer ständiga förbättringar och högre kvalitet
Hallbesleben, J.R.B. & Rathert, C. (2008) The role of continuous quality improvement and psychological safety in predicting work- araounds. Health care management review 33.2, 134-144


Innovationsarbete ihop med psykologisk trygghet leder till att innovationsarbetet påverkar organisationens resultat

Baer, M. & Frese, M. (2003) Innovation is not enough: Climates for initiative and psychological safety process innovations, and firm performance. Journal of organizational behavior 24.1, 45-68.


Hög psykologisk trygghet leder till att konflikter löses på ett konstruktivt sätt
Bradley, B. H., Postlethwaite, B.E., Hamdani, M.R., & Brown, K.G. (2012) Reaping the benefits of task conflict in teams. The critical role of team psychological safety climate. Journal of applied psychology 97.1, 151-158.

Shopping basket
Related Trainings
Our Trainings
The Agile Leadership Team in a Nutshell Training & Toolbox – Online
Target Group: Executives, Managers, Employees, Associates in all functions across the organization, everyone who belongs to a team, and you who also support teams, in an Agile organization.
Start at any time!