Cart
Our Trainings
Agile Leadership in a Nutshell – 1 Dag – Grundutbildning i Agilt ledarskap
Target Group: Ledare och chefer, oavsett branch eller nivå. Alla som vill öka sitt teams, arbetsgrupp eller organisations innovationskraft och effektivitet. Ledare som vill leda en snabbrörlig agil organisation.
Teachers: Björn Sandberg, Mia Kolmodin
Nytt datum kommer snart