Cart
Our Trainings
Agil HR – Certifiering – 2 dagar
Target Group: Alla som arbetar med HR och personalfrågor - HR-chefer, HR business partners, HR-specialister, linjechefer, verksamhetschefer, konsultchefer.
Teachers: Björn Sandberg, Frida Mangen
Nästa tillfälle: 27 Oktober