Cynefin Context Cards

The Cynefin Context Cards are created by Dandy People to facilitate a Growth Mindset in Agile teams who want to innovate and deliver customer value, not just features.

Cart
Our Trainings
Agile Leadership in a Nutshell – 1 Dag – Grundutbildning i Agilt ledarskap
Target Group: Ledare och chefer, oavsett branch eller nivå. Alla som vill öka sitt teams, arbetsgrupp eller organisations innovationskraft och effektivitet. Ledare som vill leda en snabbrörlig agil organisation.
Teachers: Björn Sandberg, Mia Kolmodin