Upplevelser av uppskalning

– Vilka effekter får det Agila arbetssättet i stor skala?

Registration is closed