Gratis Frukostföreläsning - Monotasking - Från prokrastinering till produktivitet

På plats hos oss på Dandy People, Stockholm

Boka din plats

22 September – Stockholm

Gratis Frukostseminarie

Humlegårdsgatan 19A, 2 trappor hos oss på Dandy People.

8.00 - 8.30 – Frukost och mingel (meddela oss om du har någon specifik matpreferens)
8.30 - 9.20 – Föreläsning och frågor
9.20 - 10.00 – Fortsatt mingel och diskussion för de som vill