HR <3 Design Thinking

På plats hos oss på Dandy People, Stockholm
Frida Mangen FolkEtt AB
Jens Wedin Seventyone Consulting AB

21 April, Stockholm

Price Early bird t.o.m. 20 mars : 6.700 sek exkl. moms Ordinarie: 7.900 sek exkl. moms SEK

excluding tax

Design Thinking är en metod och ett tankesätt som hjälper dig att lösa komplexa och utvecklingsorienterade problem för att skapa värde för medarbetare, affär och kund. Modellen passar väl ihop med agila värderingar och arbetssätt.