Lyckad digitaliseringsresa genom kundcentrerat arbetssätt och agilisering

Svenska företag och myndigheter har haft digitaliseringen högt på den strategiska agendan sedan länge. Tyvärr är det få som faktiskt lyckas skapa den lönsamhetsökning som man hade hoppats på med sin digitaliseringssatsning.

Enligt Standish group misslyckas dock hela 91% av alla digitaliseringsprojekt. Inte nog med att de misslyckas, de missar också att skapa den avkastning som investeringen förutsatte. Det är alltså majoriteten av alla som startas, hur kan det vara så? Varför är det så svårt?

I vårt erbjudande hittar du lösningar som möjliggör lyckad digitalisering genom strategiskt ledningsarbete för att skapa de möjligheter som behövs i organisationen för kundcentrerat arbete, samarbete över silos och löpande leveranser.

Boka din konsultation nu

Kundupplevelse

"After my first meeting with Dandy People, I immediately felt that you had competence in what we needed help with, which was a core system transformation. Dandy People had a lot of knowledge and experience around how to scale Agile and I felt a great connection with the ones who were involved from the start of our conversations together. When compared to the other Agile Coaching firms we were looking at, you were miles ahead in experience and competence. After the assignment was finished we had 80% predictability in a quite large organization. I am really satisfied."

Fredric Cederberg

Head of Nordic Core Insurance

Fredrik

Exempellösning: Organisationsanalys och ledarskapsprogram för digitalisering

Det här programmet ger er en vitamininjektion och gemensam kickstart till en lyckad digitalisering. Vi stöttar ledare och chefer genom ett ledarskapsprogram med fokus på det moderna ledarskapet och skapar en gemensam plattform för en gemensam strategi och en organisation som är byggd utifrån ert gemensamma uppdrag. Tillsammans skapar vi en medvetenhet om nuläget samt sätter kursen framåt för ett kundcentrerat arbete, samarbeten i korsfunktionella team, löpande leveranser och föbättringar av organisationen. Efter programmet som löper i 4 månader finns en vision och en plan för vad som behöver göras och chefer och ledare har påbörjat sin resa tillsammans med medarbetare mot en gemensam operativ modell vilket möjliggör nya affärsmöjligheter genom digitalisering.

  • 2 heltidskonsulter i 4 månader
  • Organisationsanalys för att mäta lärande organisation
  • Ledarskapsprogram för digitalisering
  • Ett strukturerat arbetssätt att bedriva organisationsförändring
  • Roadmap för fortsatt arbete
  • Konkreta hands-on aktiviteter i vardagen som skapar värde direkt
  • Digital läroplattform med våra Agila utbildningar

 

Få din konsultation

Nästa nätverkstillfälle för Chefer: Leaders learners café

Vi ser att många företag har digitalisering högt på den strategiska agendan. Ofta finns det då även ett ökat behov att ett förändrat ledarskap och ledning för att möjliggöra smidiga samarbeten mellan silos för snabbare och mer kund-centrerade leveranser.

I Dandy Peoples innehåll för ledarskapsutveckling hittar ni paketerat innehåll inom en mängd områden framtaget av våra experter för att stötta era ledare och ge er kraft framåt tillsammans. Här får ni prova på dessa sessioner hos oss genom att boka in er på något av kommande datum, eller så väljer ni att bjuda in oss och hålla sessionerna internt i er organisation.

Vi kan lova många spännande aha-upplevelser som ger nya perspektiv och insikter du har värde av direkt i ert ledarskap- och ledningsarbete. Det ingår alltid praktiska och konkreta verktyg med teori kopplat till den senaste forskningen inom ledarskap och organisationsutveckling.

Som alltid så gör vi saker konkret och praktiskt, nätverkar och har roligt tillsammans. Vi ser fram emot att ses!

 

Till eventet

Relaterat

När digitalisering skapar lönsamhet istället för panik i organisationen

Svenska företag och myndigheter har haft digitaliseringen högt på den strategiska agendan sedan länge. Tyvärr är det få som faktiskt lyckas skapa den lönsamhetsökning som man hade hoppats på med sin digitaliseringssatsning. Enligt Standish group misslyckas dock hela 91% av alla digitaliseringsprojekt. Inte nog med att de misslyckas, de missar också att skapa den avkastning som investeringen förutsatte. Det är alltså majoriteten av alla som startas, hur kan det vara så? Varför är det så svårt?