Prova-på-Event av The Agile Business Evolution Lab

Agil Affärssimulering Online
Mia Kolmodin Dandy People

Välkommen att föranmäla intresse för nästa tillfälle där vi bjuder vi in till ett test av den virtuella upplevelsen. Gör din anmälan här på sidan. 

Ladda ner visuell broschyr som PDF >

Vi spelar 2 kvartal, 8.30 – 12.00

Se filmen för att få en uppfattning om upplevelsen av det virtuella formatet.

Välkommen att prova på en affärssimulering som kopplar ihop tydliga affärsresultat med Agila principer och arbetssätt och hur en förändring mot en organisation som möjliggör agilitet kan gå till.

Det här är en helt ny faciliterad spel-workshop vars syfte är att skapa gemensam förståelse genom upplevelsebaserat lärande kopplat till teoripass och reflektion både i virtuellt format, eller fysiskt beroende på förutsättningarna i organisationen.

I simulering agerar ni ledningsgrupp i en organisation i behov av omställning och ni tar er tillsammans igenom vanliga utmaningar och lär er löpande vilka effekter era val ger hos medarbetare, kunder och på organisationens affärsresultat.

Detta ingår i en full workshop

– 2 dagar i en fysisk setup, alternativt 4-5 halvdagar online inklusive en teknisk onboarding
– 4 – 20 personer max
– Utbildade facilitatörer och lärare som är praktiserande Agila coacher
– Ni spelar 8 kvartal, 2 år med scenarios, aktiviteter och teori
– Teorimaterial att ta med
+ Tillval – Vi facilitera en plan för ert fortsatta arbete efter workshopen

I det här prova-på-eventet ingår

– Obligatorsik teknisk onboarding, två valfria tillfällen innan eventet
– 6 personer max i varje spelrum
– Utbildade facilitatörer och lärare som är praktiserande Agila coacher
– Ni spelar 2 kvartal i simuleringen (utav 8 som finns med i simuleringen)
– Teorigenomgång och diskussion

Agenda och upplägg för prova-på-eventet

Vi håller workshopen via Zoom och ni kommer att få spela simuleringen i Tabletopia. Inbjudningar kommer i mail innan workshopen till alla deltagare.

Start 8.30
– Introduktion till simuleringen
– Spela kvartal 1 i två olika spelrum
– Paus
– Teori och reflektion för kvartalet gemensamt
– Spela kvartal 2 i två olika spelrum
– Teori och reflektion för kvartalet gemensamt
– Gemensamt avslut
Slut 12.00

Ni kommer också att få inbjudan till en kort teknisk introduktion innan eventet så att vi säkerställer att allt fungerar så bra som möjligt vid eventet. Ni väljer ett av två olika tillfällen, datum och tid kommer inom kort. 

Workshop med maximal inlärning

Det här är en interaktiv och rolig workshop med lärande i fokus. Ni arbetar ni i grupper och tar er gemensamt från en traditionell organisation och strukturer till en Agil, teambaserad organisation och styrning. Ert uppdrag i simuleringen är att agera ledningsgrupp i en organisation som behöver förbättra sin förmåga att hantera komplexitet och en snabbrörlig omvärld. Den sista halvdagen lägger vi på att tillsammans reflektera och dra upp eran egen plan framåt.

Simuleringen bygger på verkliga scenarios som organisationer oftast behöver ta sig igenom. Ni väljer gemensamt hur ni vill hantera ett scenario, och får direkt se resultatet av era val på ett pedagogiskt sätt, både genom faktisk effekt i organisationen och det konkreta affärsresultatet.

Vi varvar spelmoment i mindre grupper med teorigenomgång samt upplevelsebaserat lärande av grundprinciper.

Varför affärssimulering för Agil transformation?

 

  • Få snabba gemensamma insikter hur ni steg för steg kan agilisera organisationen samt hur ni driver och leder företaget utifrån Agila principer.
  • Upplev en agil transformation på 2 dagar istället för 5 år – och ta ställning till de stora frågorna ni har framför er. Allt i en säker miljö.
  • Genom upplevelsebaserat lärande får ni 90% högre inlärningsgrad gentemot att ta till sig fakta utifrån teori.
  • I alla komplexa och riskfyllda uppdrag är det värdefullt att först öva i en säker miljö, det finns en anledning till att piloter övar i en simulering först innan de flyger ett flygplan på riktigt.
  • Arbeta Agilt med förändringsarbetet. En organisation är ett adaptivt komplext system, därför är en förändring som denna alltid en stor risk. Agil metodik som till exempel att prototypa och testa i en “safe to fail”-miljö ökar möjligheterna drastiskt att lyckas.

Affärs- och Agilitetsindex

Simuleringen bygger på att förbättra leveransförmågan i organisationen och att få så nöjda kunder som möjligt. Vi har skapat ett index som ger en benchmark på hur väl anpassad organisationen är för uppgiften att attrahera nya och tillfredställa befintliga kunder. De som lyckas fatta rätt beslut genom spelet når bäst förbättring. Under simuleringen lär ni er vilka förutsättningar som behövs för att skapa bästa möjliga resultat, och detta precis som andra element i simuleringen är effektiva arbetsätt ni kan ta med och applicera direkt efter simuleringen för att ge er Agila transformation bästa möjliga förutsättningar.

Välkommen att kontakta oss för mer information och bokning av er workshop

Ladda ner informationsbroschyr om simuleringen och uppläget (PDF)>

Detta ingår i en full workshop

– 2 dagar i en fysisk setup, alternativt 4-5 halvdagar online inklusive en teknisk onboarding
– 4 – 20 personer max
– Utbildade facilitatörer och lärare som är praktiserande Agila coacher
– Ni spelar 8 kvartal, 2 år med scenarios, aktiviteter och teori
– Teorimaterial att ta med
+ Tillval – Vi facilitera en plan för ert fortsatta arbete efter workshopen

Referenser för affärssimulering

The business understanding created and learning achieved through the simulation events, helped create a highly motivated, capable and driven team, and played a significant role in delivering record results over multiple years. Expo Media helped the management to create a turbo charged organization.”
Dag Lee, fd VD SATS Norway

Chefer på alla nivåer och anställda från alla delar av organisationen har deltagit i simulerade träningar med bland annat generell försäkringsekonomi, affärsförståelse och ledarutveckling. Fram till idag har flera hundra anställda haft seminarier med Expo Media.
Aud Rogstad, fd Program Manager Leader Development, If Academy

A board simulation aimed towards the sales companies around the world developed by Expo Media with the goal to support the sales companies to communicate the goals with the rest of the organization was fun, engaging and result driven. 
Andreas Malmberg, President Atlas Copco Mining and Rock Excavation Service Division 

Together with Expo Media, we have invested a lot to improve our performance and create better sales and profitability in our retail stores.  Through better leadership, business acumen and employee engagement we have only started this journey. By creating better understanding, development and commitment through essential questions within these topics with Expo Media we can see the development process more clearly and the effects is also developing well.
CEO COOP