The Agile Business Evolution Lab - Agil affärssimulering

Workshop - Virtuell eller fysiskt
Mia Kolmodin Dandy People

Detta är en affärssimulering som kopplar ihop tydliga affärsresultat med Agila principer och arbetssätt. Vi erbjuder nu våra kunder att delta i en faciliterad workshop med denna helt nya simulering vars syfte är att skapa gemensam förståelse genom upplevelsebaserat lärande kopplat till teoripass och reflektion både i virtuellt format, eller fysiskt beroende på förutsättningarna hos er.

I simulering agerar ni ledningsgrupp i en organisation i behov av omställning och ni tar er tillsammans igenom vanliga utmaningar och lär er löpande vilka effekter era val ger på organisationens affärsresultat.

Denna simulering är skapad av Dandy People som är experter inom Agil omställning och transformation både ur ett affärs- och IT perspektiv med medarbetare och kunder i fokus, tillsammans med Expo Media som är experter och har lång erfarenhet av att utveckla och leverera strategiska affärssimuleringar.

Workshop med maximal inlärning

Det här är en interaktiv och rolig workshop med lärande i fokus. Ni arbetar ni i grupper och tar er gemensamt från en traditionell organisation och strukturer till en Agil, teambaserad organisation och styrning. Ert uppdrag i simuleringen är att agera ledningsgrupp i en organisation som behöver förbättra sin förmåga att hantera komplexitet och en snabbrörlig omvärld.

Simuleringen bygger på verkliga scenarios som organisationer oftast behöver ta sig igenom. Ni väljer gemensamt hur ni vill hantera ett scenario, och får direkt se resultatet av era val på ett pedagogiskt sätt, både genom faktisk effekt i organisationen och det konkreta affärsresultatet.

Vi varvar spelmoment i mindre grupper med teorigenomgång samt upplevelsebaserat lärande av grundprinciper.

Varför affärssimulering för Agil transformation?

 

 • Få snabba gemensamma insikter hur ni steg för steg kan agilisera organisationen samt hur ni driver och leder företaget utifrån Agila principer.
 • Upplev en agil transformation på 2 dagar istället för 5 år – och ta ställning till de stora frågorna ni har framför er. Allt i en säker miljö.
 • Genom upplevelsebaserat lärande får ni 90% högre inlärningsgrad gentemot att ta till sig fakta utifrån teori.
 • I alla komplexa och riskfyllda uppdrag är det värdefullt att först öva i en säker miljö, det finns en anledning till att piloter övar i en simulering först innan de flyger ett flygplan på riktigt.
 • Arbeta Agilt med förändringsarbetet. En organisation är ett adaptivt komplext system, därför är en förändring som denna alltid en stor risk. Agil metodik som till exempel att prototypa och testa i en “safe to fail”-miljö ökar möjligheterna drastiskt att lyckas.

Affärs- och Agilitetsindex

Simuleringen bygger på att förbättra leveransförmågan i organisationen och att få så nöjda kunder som möjligt. Vi har skapat ett index som ger en benchmark på hur väl anpassad organisationen är för uppgiften att attrahera nya och tillfredställa befintliga kunder. De som lyckas fatta rätt beslut genom spelet når bäst förbättring. Under simuleringen lär ni er vilka förutsättningar som behövs för att skapa bästa möjliga resultat, och detta precis som andra element i simuleringen är effektiva arbetsätt ni kan ta med och applicera direkt efter simuleringen för att ge er Agila transformation bästa möjliga förutsättningar.

Detta ingår i Workshopen

 • Fysisk workshop över 2 dagar, alternativt flera virtuella workshops
 • 20 personer max
 • Två utbildade facilitatörer för den fysiska leveransen, fler i den virtuella
 • 4 spelbrädor (spelgrupper)
 • Teorimaterial att ta med efter workshopen
 • Pris: 100.000 SEK

Exempel på Agenda

Här ser ni två olika alternativa upplägg på workshops. Två dagars workshop med sömn mellan är optimalt för inlärningen.

Vi spelar igenom 2 verksamhetsår och speltiden beräknas till ca 45 -60 min per kvartal inklusive genomgång med teoripass, extra övning och reflektion. Deltagarna uppmuntras även att ta fika och pauser under spelets gång.

 

 

 

 

Exempel#1 – En heldag

09:00 Introduktion till dagen
09.15 Introduktion av simulering
09:30 Spel år 1, Kv1
10:15 Strategi för kommande 7 kvartal, inkl kaffe
10:40 År1, Kv2 11:30 Micro workshop, summera år 1, kv1-2
12:00 Lunch
13:00 Spel år 1, Kv 3-4 14.30 Paus
14:40 Micro workshop, summera år 2, kv1-2, LIGAN år1
15:20 Spel år 2, Kv 1-2
16:30 Micro workshop, summera år 2, kv1-2
17:00 Spel år 2, Kv 3-4
18:00 Summering, microworkshop, Ligan år 2
19:00 Slut

 

Exempel  – Lunch till lunch

Dag 1
Introduktion till dagen
Introduktion av simulering
Spel år 1, Kv1
Strategi för kommande 7 kvartal, inkl kaffe
År1, Kv2
Micro workshop, summera år 1, kv1-2
Spel år 1, Kv 3-4
Micro workshop, summera år 2, kv1-2
Middag och Ligan år 1

DAG 2
Spel år 2, Kv 1-2
Micro workshop, summera år 2, kv1-2
Spel år 2, Kv 3-4
Summering, micro workshop, Ligan år 2

Exempel på teorimaterial

Detta är exempel på teorimaterial som vi använder under workshopen.

 

affärssimulering nychelhändelser år 2

Välkommen att kontakta oss för mer information och bokning av er workshop.

Referenser för affärssimulering

The business understanding created and learning achieved through the simulation events, helped create a highly motivated, capable and driven team, and played a significant role in delivering record results over multiple years. Expo Media helped the management to create a turbo charged organization.”
Dag Lee, fd VD SATS Norway

Chefer på alla nivåer och anställda från alla delar av organisationen har deltagit i simulerade träningar med bland annat generell försäkringsekonomi, affärsförståelse och ledarutveckling. Fram till idag har flera hundra anställda haft seminarier med Expo Media.
Aud Rogstad, fd Program Manager Leader Development, If Academy

A board simulation aimed towards the sales companies around the world developed by Expo Media with the goal to support the sales companies to communicate the goals with the rest of the organization was fun, engaging and result driven. 
Andreas Malmberg, President Atlas Copco Mining and Rock Excavation Service Division 

Together with Expo Media, we have invested a lot to improve our performance and create better sales and profitability in our retail stores.  Through better leadership, business acumen and employee engagement we have only started this journey. By creating better understanding, development and commitment through essential questions within these topics with Expo Media we can see the development process more clearly and the effects is also developing well.
CEO COOP