Agile in a Nutshell - Grundutbildning i Agile

Metoder och tankesätt för Agila team

Registration is closed