Agile in a Nutshell - Grundutbildning i Agila arbetssätt och tankesätt

2 utbildningsdagar
Mia Kolmodin Dandy People
Scarlett Stein Dandy People

Registration is closed