Agile in a Nutshell - Grundutbildning i Agila arbetssätt och tankesätt

Metoder och tankesätt för Agila team
Mia Kolmodin Dandy People

Registration is closed