Så hanterar vi Covid

Vår allra högsta prioritet är trygghet och säkerhet för våra medarbetare och kunder. Vi har därför vidtagit en rad åtgärder för att minimera smittspridning av Coronaviruset.

Vår allra högsta prioritet – oavsett kristider eller inte – är alltid trygghet och säkerhet för våra medarbetare och kunder. Det tummar vi aldrig på! Vi har från första dagen då Coronaviruset bredde ut sig i Sverige följt Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och har vidtagit en rad åtgärder för att minimera smittspridning. Det innebär bland annat ökade hygienrutiner på de kurser vi anordnar, och det är självklart att ingen av våra medarbetare med några som helst symtom på förkylning, halsont, hosta, feber eller liknande, är i tjänst.

Vi arbetar kontinuerligt med att hitta kreativa lösningar för att möta de behov som finns i vår gemensamma vardag, med anledning av de restriktioner och rekommendationer som råder.

Åtgärder på våra kurser

  • Antalet deltagare på våra kurser begränsas för att säkerställa att ledare och deltagare kan interagera på ett tryggt vis.
  • Vi säkerställer att kurslokalen är anpassad till antal deltagare, med hänsyn tagen till den yta extra som varje deltagare behöver för en trygg vistelse under kursen.
  • Vi har tagit bort stolar i lokalerna för att göra det lätt att hålla tryggt avstånd mellan borden.
  • Vi ställer fram pennor och block på varje bord, för endast personen vid det bordet att använda.
  • Löpande under kursen påminner vi om vikten av att hålla tryggt avstånd mellan oss alla.
  • Vi placerar ut flertalet flaskor handsprit runt om i lokalerna för alla att använda, och uppmanar såväl ledare som deltagare att kontinuerligt sprita och tvätta sina händer.
  • Vi städar bord och stolar löpande under kursdagen. Kurslokalerna städas självklart varje dag.
  • Den fika och mat som serveras har extra serveringsbestick, som byts ut löpande samt använder mindre skålar som rengörs varje gång de fylls på.


Vi finns på plats och värnar om alla deltagares mående och vi gör vårt bästa föra att erbjuda alla en trygg kursupplevelse med hög kvalitet.

Ta hand om er!