Joaquim Linder

Joaquim Linder

External Trainer - Data-driven development and effective KPI's

Joaquim Linder är ansvarig på MittMedia för att tydliggöra strategier och göra dem tydliga och möjliga att agera på för de Agila teamen. Hans passion för att leverera kund- och affärsnytta har lett honom till att lära sig allt om hypotesdriven utveckling, KPIer och experimenterande i stället för att leverera lätta men ineffektiva lösningar.

Här kan du anmäla dig till det seminarium Joaquim har om hur du arbetar hypotesdrivet med produktutveckling på Dandy People >