HR <3 Design Thinking

På plats hos oss på Dandy People, Stockholm
Frida Mangen FolkEtt AB
Jens Wedin Studio Manfred

Design Thinking är en metod och ett tankesätt som hjälper dig att lösa komplexa och utvecklingsorienterade problem för att skapa värde för medarbetare, affär och kund. Modellen passar väl ihop med agila värderingar och arbetssätt.

 

Vem är kursen till för?

Utbildningen är skräddarsydd för dig som arbetar med eller stöttar i HR och personalfrågor i offentlig  och privat sektor, exempelvis:

 • HR Chefer
 • HR Business partners
 • HR Generalister
 • HR specialister
 • Linjechefer
 • Verksamhetschefer
 • Konsultchefer

 

Mål med kursen

Att ge kunskap om vad Design Thinking innebär och hur du använder metoden. Efter kursen kommer du att kunna tillämpa Design Thinking på din arbetsplats, eller leda gruppövningar som stärker nytänkande och innovationsförmåga.

 

Vad är Design Thinking?

Design Thinking är ingen nytt i sig. Metoden har sin grund i forskning om kreativitet under mitten av 1900-talet. I slutet av 1900-talet blev metoden mer kommersiell och fick en bredare spridning inom affärsvärlden och användes som metod och arbetssätt för att lösa komplexa problem, affärsutveckling och innovation. Under tidigt 2000-tal utvecklades en process av British Design Council kallad Double Diamond som applicerar mycket av det som finns inom Design Thinking och har blivit något av en standard inom kreativt arbete, affärsutveckling och innovation.

Några viktiga delar inom Design Thinking och Double Diamond är:

 • Empati för människa, kund och användare
 • Iterativt arbete
 • Komplexa, kända och okända problem
 • Inramning av problem
 • Lärande genom användning av prototyper och testning
 • Samskapande mellan intressenter och målgrupper

 

Deltagare på Design Thinking

Upplägg

Utbildningen är en endagsutbildning i centrala Stockholm och är en blandning av teori och praktiska övningar. Vi kommer att bland att gå igenom:

 • Komplexitetsteori för att beskriva och förstå olika typer av problem
 • Psykologisk trygghet för att skapa rätt förutsättningar
 • Design Thinking som arbetssätt och process, vi kommer bland annat utforska och definiera problem, sondera lösningar och validera dem
 • Olika metoder och verktyg som hjälp för att arbeta med Design Thinking
 • Praktiskt arbete och övningar utifrån ett givet case
 • Principer och tankemönster som hjälper dig i arbetet

 

Var hålls kursen

Den här kursen hålls hos Dandy People på Humlegårdsgatan 19 A, 2 tr (om inget annat anges)

Lunch och fika ingår i kurspriset.

Lunch ca 12.00

Eftermiddagsfika

Kursen pågår mellan 9.00-16.30

 

Lärare

Frida Mangen är personalvetare­/beteendevetare och arbetar som konsult och föreläsare inom HR, ledarskap och förändringsledning. Frida driver även den populära podcasten; AgilaHRpodden.
Hennes passsion och drivkraft är att bidra till mer hållbara och framgångsrika organisationer med hjälp av nytänkande ideer och agila arbets- och tankesätt.

Jens Wedin har arbetat inom design i över 20 år och arbetat operativt, taktiskt och strategiskt både på stora företag och myndigheter samt små designbyråer och som konsult. Han är även van föreläsare och utbildare inom design och ledarskap på Berghs School of Communication, Crisp och Hyper Island. Jens har även grundat Design Leadership Community, ett internationellt community för designledare samt skriver och poddar på tankar.jenswedin.com

Vill du veta mer?

Lyssna gärna på Frida och Jens när de pratar Design Thinking i AgilaHRpodden. Länk till poddavsnitt

 


 

 

Our central workshop and training facilities that inspires to creativity and growth.

In the center of Stockholm you find our creative space of 100 sqm designed for Agile workshops, trainings, seminars, meetups and other activities to support fun and energizing growth. We offer our consultants, customers and partners to use our facilities and we also use it for our own activities within Dandy People.

The space is named Las Vegas, because what happens in Vegas stays in Vegas 😉

The Las Vegas space is divided in two big rooms with a wall, but no doors in between. That is why both areas are always used by the same group at all times. One part, the SOCIAL SPACE, of about 50 sqm is designed with comfy sofas and chairs for about 20 people. And on the other side of the wall is the WORKSHOP SPACE. This space is dedicated for workshops, trainings and seminars and it is an open space about 50 sqm with flexible furniture to fit any purpose.

Read more about our facilities here