Creative Friday

Tillsammans utforskar vi vår kreativitet, lär oss att möjliggöra kreativitet i olika former, utforskar nyttan av kreativitet och framför allt har en inspirerande, rolig och lärorik eftermiddag ihop. Creative Friday återkommer löpande i Dandy Peoples kreativa lokaler med olika gäster under året.

Creative Friday at Dandy People – Rita som en Dandy med Mia Kolmodin
Target Group: För dig som vill kunna visualisera och skapa bilder kring det ni arbetar med - kanske Dandy-inspirerade, eller med din egna stil
Teachers: Mia Kolmodin
20 sept, Stockholm
Creative Friday at Dandy People – Innovation and Story Making with LEGO® SERIOUS PLAY®
Target Group: För dig som vill utforska hur lego kan möjliggöra kreativitet genom story making.
Teachers: Mia Kolmodin, Kari Kelly
New date coming soon