Möjliggörande strukturer och konversationer för att skala Agilt - Med AW

Skapa moderna strukturer som möjliggör autonomi

Ett agilt team har en takt och särskild rytm i sina möten och samtal, det har även hela organisationen. För att möjliggöra att våra Agila team lyckas i sin uppgift behöver vissa avgörande samtal äga rum, på ett strukturerat sätt inom och igenom organisationen.

Jimmy Janlén är en erfaren Agil coach med lång och bred erfarenhet av att hjälpa moderna agila företag som Spotify, Kry/Livi, Tibber och många fler att upptäcka hur man får det agila arbetet att fungera i stor skala, långt bortom den agila transformeringen. Under denna unika utbildning delar Jimmy med sig av många berättelser och exempel av vad han har lärt sig om moderna styrningsstrukturer och arbetssätt som möjliggör framgång.

Även om vi har autonoma självorganiserande team kommer de inte att kunna lyckas i sina uppdrag utan stöd. De behöver mekanismer för att kontinuerligt lösa beroenden och hinder, samt vägledning när det gäller prioritering och samordning. Detta är kursen Alignment & Organizational Rhythms på svenska.

I den här kursen kommer vi att granska hjärtslagen i en agil organisation och de viktiga konversationer som behöver äga rum för att möjliggöra och stärka våra agila team att lyckas i sin uppgift och i sitt bidrag till våra gemensamma kollektiva mål. Vi kommer också att diskutera vad som gör oss långsamma och hindrar oss från att uppleva de utlovade fördelarna med agilt arbete.

Ämnen vi tar upp på kursen:

➡️ Organisatorisk agilitet. Vanliga orsaker till långsamhet. Viktiga samtal för den agila organisationen.

➡️ Samordning och gränser som främjar gemensamma arbetssätt och självstyrande team. Fragmentering kontra Standardisering.

➡️ Strategisk samordning (alignment)  och planeringshorisonter. OKR:er och andra exempel på strategiska ramverk. Från strategi till backlog. Visualisering av roadmaps.

➡️ Vanor och beteenden. Tydlighet och transparens när det gäller när, vad och med vem. Stöd och vägledning. Synkronisering och samordning. Delning och kunskap.

➡️ Visuell Navigering. Organisationskartor, transparenta möten och beslutsflöden.

 

För vem är denna utbildning?

Denna kurs riktar sig till ledare och påverkare på alla organisatoriska nivåer, såsom:

  • CxO
  • Avdelningschefer/Tribe Lead/Area Lead
  • Engineering Managers. Product Managers, Produktägare/Product Owner.
  • Chefer och ledare. 
  • Scrum Masters, Agile/Lean Coaches, Change Agents, Förändringsledare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Däremot har du lättare att ta till dig materialet om du har kunskap inom Scrum eller tidigare erfarenhet av att arbeta med agila team.

Tid och plats – häng kvar på AW!

Vi håller till i Dandy Peoples lokaler på Humlegårdsgatan 19 A, 2 tr i Stockholm.

Schema:

08.30 – 09.00 Frukost och mingel för den som vill

12.00 – 13.00 Lunch

09.00 – 17.00 Utbildningen pågår

17.00 – 19.30 AW för de som vill.

 

Gå 3 för 2

På alla Jimmys kurser erbjuder vi möjlighet att anmäla tre deltagare och betala för två.