En stressfri arbetsplats med digitaliseringsvaccinet

Det är 2023 och många upplever fortfarande att digitaliseringen inte tagit fart. Oron för att hamna för långt efter skapar förutsättningar för stress och dåliga beslut.

Det är kanske inte underligt då vi lever kvar i en tradition att jobba på ett sätt som inte är skapat för den digitala kontext som vi lever i nu.

Naturligt nog blir resultatet att både mående och lönsamhet blir lidande.

Det som kanske överraskar är att det faktiskt finns smarta metoder för att reda ut problemen utan att takten ökas till en hastighet där vi bränner ut oss på kuppen.

Ge mig vaccinet nu

Kundupplevelse

"After my first meeting with Dandy People, I immediately felt that you had competence in what we needed help with, which was a core system transformation. Dandy People had a lot of knowledge and experience around how to scale Agile and I felt a great connection with the ones who were involved from the start of our conversations together. When compared to the other Agile Coaching firms we were looking at, you were miles ahead in experience and competence. After the assignment was finished we had 80% predictability in a quite large organization. I am really satisfied."

Fredric Cederberg

Head of Nordic Core Insurance

Fredrik

Exempellösning: Organisationsanalys och ledarskapsprogram för digitalisering

Det här programmet ger er en vitamininjektion och gemensam kickstart till er nya organisation. Vi stöttar ledare och chefer genom ett ledarskapsprogram med fokus på det moderna ledarskapet och skapar en gemensam plattform för en förändring och vision för den nya organisationen. Tillsammans skapar vi en medvetenhet om nuläget samt sätter kursen framåt för en stressfri vardag. Efter programmet som löper i 4 månader finns en vision och en plan för vad som behöver göras och chefer och ledare har påbörjat sin resa tillsammans med medarbetare mot en gemensam operativ modell vilket möjliggör nya affärsmöjligheter genom digitalisering.

  • 2 heltidskonsulter i 4 månader
  • Organisationsanalys för att mäta lärande organisation
  • Ledarskapsprogram för digitalisering
  • Ett strukturerat arbetssätt att bedriva organisationsförändring
  • Roadmap för fortsatt arbete
  • Konkreta hands-on aktiviteter i vardagen som skapar värde direkt
  • Digital läroplattform med våra Agila utbildningar

 

Få din konsultation

Nästa nätverkstillfälle för Chefer: Leaders learners café

Vi ser att många företag har digitalisering högt på den strategiska agendan. Ofta finns det då även ett ökat behov att ett förändrat ledarskap och ledning för att möjliggöra smidiga samarbeten mellan silos för snabbare och mer kund-centrerade leveranser.

I Dandy Peoples innehåll för ledarskapsutveckling hittar ni paketerat innehåll inom en mängd områden framtaget av våra experter för att stötta era ledare och ge er kraft framåt tillsammans. Här får ni prova på dessa sessioner hos oss genom att boka in er på något av kommande datum, eller så väljer ni att bjuda in oss och hålla sessionerna internt i er organisation.

Vi kan lova många spännande aha-upplevelser som ger nya perspektiv och insikter du har värde av direkt i ert ledarskap- och ledningsarbete. Det ingår alltid praktiska och konkreta verktyg med teori kopplat till den senaste forskningen inom ledarskap och organisationsutveckling.

Som alltid så gör vi saker konkret och praktiskt, nätverkar och har roligt tillsammans. Vi ser fram emot att ses!

 

Till eventet

Relaterat

595% fler sjuka trots att det finns ett vaccin

Vaccin mot utbrändhet

Är du stressad över att digitaliseringen inte tar fart? Händer det ingenting, eller kommer ni helt enkelt inte i mål? Är det mycket prestige och politik och interna problem? Människor som drar åt olika håll? Inget fokus utan en massa pågående saker? Känner du att det inte går att nå digitaliseringsmålen i den här organisationen? Är du motarbetad internt? Personalomsättning hög, ledare som går in i väggen? Är DU på gränsen att gå in i väggen? Du är inte ensam! Vi träffar många som som känner som du. Som behöver ett vaccin mot utbrändhet innan det är för sent.

Infografik om stress och kopplingen till ledarskap

I denna poster ger vi dig en översikt över stress och hur det påverkar oss samt kopplingen till ledarskap. I ett kunskapsintensivt arbetsliv måste vi vara försiktiga med att öka pressen så att det inte övergår i stress. Det är kontraproduktivt eftersom det minskar den intellektuella kapacitet som vi behöver så mycket som möjligt för att samarbeta, lösa problem och lära oss nytt. Det betyder att ledarskapet måste vara en fristad för utveckling och prestation, inte en källa till stress.